Index Name

Zou, De-Chun

Alternative Writings

Zou, D.-C.;   Zou, D.C.;   Zou, Dechun

Co-authors

Chai, Chun-Peng;   Chen, Xiao-Fang;   Chuai, Yutao;   Fan, Xing-He;   Guo, Haiqing;   Ha, Chang-Sik;   Jeong, Hyein;   Jiang, Qing;   Jin, Hao;   Liang, Xiaochao;   Liu, Wanli;   Luo, Kai-Jun;   Shen, Zhi-Hao;   Tsutsui, Tetsuo;   Wang, Fuzhi;   Wang, Ping;   Xie, Ming-Gui;   Xu, Yi-Ding;   Yang, Qian;   Zhou, Qi-Feng

Publication Titles

2000: Electroluminescent properties of polyurethane derivative with stilbene on the side chain
2004: Synthesis of liquid crystal porphyrin compounds with chiral side chains and their luminescent characterization
2008: Bipolar copolymers comprised mesogen-jacketed polymer containing oxadiazole units and PVK as host materials for electroluminescent devices
2008: Single layer light-emitting diodes from copolymers comprised of mesogen-jacketed polymer containing oxadiazole units and PVK
2008: Synthesis, Photophysics, and Electroluminescence of Copolyfluorenes Containing Jacketed and Silyl Units
2009: Synthesis, Photophysics, and Electroluminescence of Mesogen-Jacketed 2D Conjugated Copolymers Based on Fluorene-Thiophene-Oxadiazole Derivative

Sources

Huaxue Xuebao, 62, 2425
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 1843
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 7861
Macromolecules, 41, 8354
Macromolecules, 42, 1037
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 349, 439


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang