Index Name

Zhu, Jin

Alternative Writings

Zhu, J.

Similar Names

Zhou, Jin;   Zhu, Ji

Co-authors

Deng, Jingen;   Gong, Bing;   Hu, Zuming;   Iijima, Sumio;   Liu, Zhoufeng;   Pan, Lijun;   Shi, Chunsheng;   Wu, Zhongqian;   Yamato, Kazuhiro;   Yudasaka, Masako;   Zhang, Anqiu;   Zhang, Yunfeng;   Zhong, Kai

Publication Titles

1993: Study on the melting behavior of ultradrawn polyethylene gel fiber
2003: A catalytic chemical vapor deposition synthesis of double-walled carbon nanotubes over metal catalysts supported on a mesoporous material
2007: A Solvent-Driven Organogel Shrinkage
2008: Aggregation and Columnar Assembly of Crescent Oligoamides


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang