Index Name

Zheng, Qiang

Similar Names

Zheng, Q.

Co-authors

Ben, Teng;   Chen, Chun-Hai;   Chen, Hong-Zheng;   Chen, Qing;   Cheuk, Kevin K.L.;   Dong, Yongqiang;   Dong, Yu-Ping;   Fan, Yu-Run;   Feng, Xin-De;   Hu, Huixia;   Häußler, Matthias;   Jiang, Zhen-Hua;   Kwok, Hoi-Sing;   Lai, Lo Ming;   Lam, Jacky W.Y.;   Law, Charles C.W.;   Lee, Myong-Soo;   Li, Li-Wei;   Li, Wen-Chun;   Li, Zhen;   Liu, Jianzhao;   Ma, Jia;   Mahtab, Faisal;   Percec, Virgil;   Qin, An-Jun;   Shangguan, Yonggang;   Shen, Jia-Cong;   Shen, Xiao Yuan;   Sun, Hui;   Sun, Jing-Zhi;   Tang, Ben-Zhong;   Wang, Han-Fu;   Wang, Mang;   Wu, Zhong-Wen;   Xu, Hai Peng;   Xu, Ying-Kai;   Yang, Bi Bo;   Yuan, Wang Zhang;   Zhang, Wan-Jin;   Zuo, Min

Publication Titles

1991: Molecular engineering of liquid-crystalline polymers by living polymerization. Part 13. - Synthesis and living cationic polymerization of (S)-(-)-2-methylbutyl 4'-(.omega.-vinyloxy)-alkoxybiphenyl-4-carboxylate with undecanyl and hexyl alkyl groups
1991: Molecular engineering of liquid-crystalline polymers by living polymerization. Part 16. Tailor-made Sc* mesophase in copolymers of (S)-(-)-2-methylbutyl 4'-(.omega.-vinyloxyalkoxy)biphenyl-4-carboxylate with undecanyl and octyl alkyl groups
1992: Molecular engineering of liquid - crystalline polymers by living polymerization. Part 24. Synthesis of poly(vinyl ether)s exhibiting an Sc* phase by living cationic polymerization of (2S,3S)-(+)-2-chloro-3-methylpentyl 4'-(6-vinyloxyhexyloxy)biphenyl-4-carboxylate and its copolymerization with (2S,3S)-(+)-2-chloro-3-methylpentyl 4'-(8-vinyloxyoctyloxy)biphenyl-4-ylcarboxylate
1992: Molecular engineering of liquid crystal polymers by living polymerization. XXII. Synthesis and characterization of binary copolymers of 11-[(4-cyano-4'-biphenyl)oxy]undecanyl vinyl ether with (2S,3S)-(+)-2-chloro-3-methylpentyl-4'-(8-vinyloxyoctyloxy)biphenyl-4-carboxylate, and of (2S,3S)-(+)-2-chloro-3-methylpentyl 4'-(8-vinyloxyoctyloxy)biphenyl-4-carboxylate with 3-[(4-cyano-4'-biphenyl)oxy]propyl vinyl ether
1992: Molecular engineering of liquid-crystalline polymers by living polymerization. 18. S{\sub C}* mesophase in copolymers of (2S, 3S)-(+)-2-chloro-3-methylpentyl 4'-(.omega.-vinyloxyalkoxy)biphenyl-4-carboxylate with undecanyl and octyl alkyl groups
2001: Dynamic rheological characterization of a thermotropic liquid crystalline poly(aryl ether ketone)
2001: Shear-induced stabilization of the nematic phase in a side group-containing poly(aryl ether ketone) copolymer
2005: Functional Disubstituted Polyacetylenes and Soluble Cross-Linked Polyenes: Effects of Pendant Groups or Side Chains on Liquid Crystallinity and Light Emission of Poly(1-phenyl-1-undecyne)s
2006: Rheological properties of liquid-solid transition in isothermal crystallization for high-density polyethylene
2007: Disubstituted Polyacetylenes Containing Photopolymerizable Vinyl Groups and Polar Ester Functionality: Polymer Synthesis, Aggregation-Enhanced Emission, and Fluorescent Pattern Formation
2008: Investigation on LCST behavior of a new amorphous/crystalline polymer blend: Poly(n-methyl methacrylimide)/poly(vinylidene fluoride)
2009: Functional Polyacetylenes Carrying Mesogenic and Polynuclear Aromatic Pendants: Polymer Synthesis, Hybridization with Carbon Nanotubes, Liquid Crystallinity, Light Emission, and Electrical Conductivity

Sources

Chem. Res. Chin. Univ., 17, 233
Chin. Chem. Lett., 12, 273
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 27, 365
J. Mater. Chem., 1, 1015
J. Mater. Chem., 1, 611
J. Mater. Chem., 2, 1041
J. Mater. Chem., 2, 475
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 46, 1923
Liq. Cryst., 12, 715
Macromolecules, 38, 3290
Macromolecules, 40, 3159
Macromolecules, 42, 2523


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang