Index Name

Zhao, Jiongxin

Similar Names

Zhao, J.

Co-authors

Dong, Ruijiao;   Hu, Panpan;   Pan, Ding;   Qian, Baojun;   Qin, Jian;   Wu, Cheng-Xun;   Wu, Zongquan;   Xiao, Rojian;   Zhang, Youwei

Publication Titles

1991: Studies of macromolecular entanglements. I. Melting behavior of swelling polymers with macromolecular entanglements
1992: Glass transition and melting behavior of poly(oxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene)
2009: Morphology control of polyacrylonitrile (PAN) fibers by phase separation technique


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang