Index Name

Yu, Zhen-Qiang

Alternative Writings

Yu, Z.-Q.;   Yu, Z.Q.

Co-authors

Chen, Er-Qiang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Jang, Jee Hwan;   Jeong, Kwang-Un;   Lam, Jacky W.Y.;   Liu, Jia-Hao;   Liu, Kai-Peng;   Liu, Zhong-Fan;   Peng, Hai-Lin;   Tang, Ben-Zhong;   Tu, Ying-Feng;   Xu, Guo-Qiang;   Ye, Chun

Publication Titles

2005: Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone
2009: Molecular Shapes of Monosubstituted Polyacetylenes in their Liquid Crystalline Phases


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang