Index Name

Yoshioka, Masahiro

Alternative Writings

Yoshioka, M.

Co-authors

Akaiwa, Toshiyuki;   Akamatsu, Takayoshi;   Eguchi, Masuichi;   Ekuchi, Masuichi;   Goto, Tetsuya;   Hada, Ikumi;   Hatano, Tomohiko;   Izumi, Kyoko;   Kajita, Junji;   Kasai, Shigetaka;   Kojima, Hideyuki;   Kubota, Yasuo;   Mochizuki, Makoto;   Mochizuki, Osamu;   Nakano, Shusaku;   Nakata, Kunihiko;   Nomura, Akiko;   Nomura, Hideshi;   Nonaka, Haraushi;   Sasaki, Hiroyuki;   Shimizu, Kazuharu;   Tanaka, Takeshi;   Taniguchi, Masaharu;   Taniguchi, Masaji;   Watanabe, Takuo;   Yamada, Shinichi;   Yamashita, Tetsuo

Publication Titles

1996: Pigment dispersion and color pastes for manufacturing liquid crystal display color filter with high contrast
1997: Color paste and black matrix resin paste for liquid crystal display elements and imaging elements
1997: Liquid crystal display color filter and its manufacture
1998: Pigment dispersion, color paste and liquid crystal display color filter from the same
1998: Red pastes and their use in the manufacture of color filters for liquid - crystal display device
1999: Color filter and liquid crystal display device
1999: Color filter for liquid-crystal display device
1999: Color paste for color filter and process for manufacture thereof
1999: Paste for color filter, and color filter using same, and liquid crystal display device
1999: Substrate for liquid crystal cell substrate
1999: Thermosetting polymer solutions, color filters, and liquid-crystal displays
1999: Thermosetting resin solution composition
1999: Transparent protective film for color filter in liquid crystal display
2000: Chiral acrylic compound, crosslinkable liquid crystal composition, optical element, manufacture of the element, and optical part
2000: Heat-curable resin coating solution for color filter of liquid crystal display
2000: Liquid crystal composition for optical device in optical apparatus member and method for manufacture thereof
2000: Method for manufacture of multi color reflection plate for liquid crystal display
2000: Nematic liquid crystal composition for optical device and method for manufacture thereof
2000: Spacer resin composition for base board of liquid crystal display
2000: Thermosetting coating material and liquid crystal display color filter using the same as overcoat layer
2000: Thermosetting resin compositions for color filters of liquid crystal display devices
2000: Thermosetting resin solution composition for LCD color filter
2000: Thermosetting resin solution composition, color filter, and liquid crystal display device
2000: Thermosetting resin solution compositions for color filters and liquid crystal display
2002: Transmission and reflection liquid crystal display device comprising color filter

Sources

JP 08.094.823 (1996/04/12)
JP 09.020.865 (1997/01/21)
JP 09.113.722 (1997/05/02)
JP 10.115.709 (1998/05/06)
JP 10.120.964 (1998/05/12)
JP 11.064.619 (1999/03/05)
JP 11.133.223 (1999/05/21)
JP 11.153.706 (1999/06/08)
JP 11.209.565 (1999/08/03)
JP 11.209.566 (1999/08/03)
JP 11.223.722 (1999/08/17)
JP 11.240.938 (1999/09/07)
JP 11.249.125 (1999/09/17)
JP 11.271.526 (1999/10/08)
JP 2000.009.914 (2000/01/14)
JP 2000.009.915 (2000/01/14)
JP 2000.038.541 (2000/02/08)
JP 2000.039.713 (2000/02/08)
JP 2000.066.017 (2000/03/03)
JP 2000.086.906 (2000/03/28)
JP 2000.144.132 (2000/05/26)
JP 2000.144.133 (2000/05/26)
JP 2000.147.235 (2000/05/26)
JP 2000.154.168 (2000/06/06)
JP 2000.193.983 (2000/07/14)
JP 2007140559 A (2007/06/07)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang