Index Name

Yoshino, Katsumi

Similar Names

Yoshino, K.;   Yoshio, Katsumi

Co-authors

Agawa, Hiroshi;   Akagi, Kazuo;   Aoki, Masashi;   Asada, Kouji;   Balakrishnan, K.G.;   Barnik, Mikhail I.;   Blinov, Lev;   Blinov, Lev M.;   Cho, Sungkeun;   Choi, Sam-Kwon;   Daido, Kazuhiro;   Dewa, Harutada;   Fujii, Akihiko;   Fujisawa, Koichi;   Fukuda, Masahiko;   Funamoto, Kazuhiro;   Fuwa, Yoshiaki;   Ganzke, Dirk;   Goto, Hiromasa;   Gotou, Tatsuya;   Gu, Hongshen;   Haase, Wolfgang;   Hamaguchi, Maki;   Hatai, Takashi;   Helgee, Bertil;   Higuchi, Ryoichi;   Hisamitsu, Shinji;   Honma, Masao;   Hosono, Yasuji;   Hwang, Jenn-Chiu;   Ichihara, Shoji;   Inoue, Masaru;   Inuish, Yoshio;   Inuishi, Yoshio;   Ito, Masanori;   Iwasaki, Yasuro;   Jin, Sung-Ho;   Jo, Jae Shin;   Johri, G.K.;   Johri, Gajendra K.;   Johri, M.;   Johri, Manoj;   Kajii, Hirotake;   Kaneto, Keiichi;   Kasano, Masahiro;   Kawagishi, Yoshiaki;   Kawai, Tsuyoshi;   Kim, Jae-Ki;   Kinoshita, Motoo;   Kishio, Shinichi;   Kisio, Shinichi;   Kita, Junichi;   Kitatsume, Tomoya;   Kitazume, Tomoya;   Kobayashi, Junya;   Kobayashi, Kentaro;   Kozlovsky, Mikhail;   Kozlovsky, Mikhail V.;   Kubo, Uichi;   Kyokane, Jun;   Lee, Sergey B.;   Matsuhisa, Yuko;   Matsui, Tatsunosuke;   Mikami, Naoko;   Mikane, N.;   Mikhailov, Aleksey S.;   Mimoto, Kiyoshi;   Miyoshi, Hirotaka;   Morita, Shigenori;   Morita, Yoshiaki;   Moritake, Hiroshi;   Mortitake, Hiroshi;   Munezawa, Takuro;   Myojin, Katsumori;   Myojin, Katsunori;   Nagata, Taisuke;   Nakajima, Takaaki;   Nakano, Kazuyuki;   Nakao, Kenji;   Nakayama, Hiroaki;   Nakayama, Keizo;   Nakazono, Masahiro;   Nambu, Hidetaka;   Narumi, Tsuyoshi;   Nomura, Yasuo;   Oda, Shoko;   Ohmori, Yutaka;   Ohoka, Hiroshi;   Ohtsubo, Junji;   Ohtsuki, Hideyo;   Okahara, Mitsuo;   Okazaki, Shoji;   Onoda, Mitsuyoshi;   Oue, Toshiyasu;   Ozaki, Masanori;   Ozaki, Ryotaro;   Patel, J.S.;   Pikin, Sergej Alekseevich;   Roberts, J.A.;   Sadohara, Yutaka;   Sagawa, Masahiro;   Sagioka, Katsuhiro;   Sakamoto, Akihiko;   Sakamoto, Kazutami;   Sakurai, Takao;   Sanda, Takuji;   Sasaki, Takatomo;   Sato, Kazuo;   Satoh, Kazuo;   Satoh, Shigenori;   Schmidt, Werner F.;   Shigeno, Nobuyuki;   Shigeno, Yasuhiro;   Shimoda, Yuki;   Shinpo, Toshikazu;   Shirakawa, Hideki;   Shu, Ming Chin;   Skarp, Kent;   Svensson, Magnus;   Tabuchi, Yoshito;   Tagawa, Akira;   Takahashi, Kuniaki;   Takeda, Hiroyuki;   Tamura, Tatsuhiko;   Tanaka, Nobuyuki;   Tani, Takeshi;   Tanicuchi, Hiroki;   Taniguchi, Hiroki;   Tatsuhara, Satoshi;   Tazoh, Eisuke;   Terayama, Motokazu;   Tiwari, Akhilesh;   Toda, Kohji;   Toda, Koji;   Togo, Tsuyoshi;   Uchiyama, Yasushi;   Uemoto, Tsutomu;   Urabe, Takashi;   Uto, Sadahito;   Utsumi, Manabu;   Watanabe, Takashi;   Watanbe, Takashi;   Yablonski, Serguei V.;   Yablonskii, Serguei;   Yablonskii, Serguei V.;   Yamanaka, Chiyoe;   Yamasaki, Noritsugu;   Yamashiro, Koichi;   Yamazaki, Noritsugu;   Yanagida, Shozo;   Yaso, Isato;   Yasuda, Naohiko;   Yin, Xiao Hong;   Yokotani, Atsushi;   Yoshida, Hiroyuki;   Yoshida, Masayoshi;   Yoshizawa, Atsushi;   Zakhidov, Anvar A.

Publication Titles

1972: Electrical and optical properties of nematic liquid crystal
1972: Temperature dependence of mobility in p-azoxyanisole
1973: Raman and Rayleigh scattering in liquid crystals
1974: Carrier transport in nematic and smectic liquid crystals
1974: Electrical conductivity in cholesteric liquid crystals
1974: Raman and Rayleigh scattering in liquid crystal
1974: Raman scattering in ethyl p-[(p-methoxybenzylidene)amino] cinnamate
1974: Raman scattering in nematic and smectic liquid crystals
1975: Carrier transport and electrooptic effects in smectic liquid crystal
1975: Raman scattering in nematic liquid crystals
1976: Anisotropy of carrier mobility and electro-optical effects in smectic liquid crystals
1976: Anomalous carrier mobility in smectic liquid crystal
1976: Effects of the magnetic field on the phase transition temperature between smectic-A and nematic states
1976: Temperature dependence of critical magnetic field on Freedericksz transition near smecticA-nematic transition
1977: Electrical properties of ferroelectric liquid crystals
1977: Ferroelectric behavior of smectic liquid crystal
1977: Magnetic field dependence of laser light scattering through CBOOA in nematic phase
1978: Electro-optical effect in ferroelectric smectic liquid crystal
1979: Brillouin scattering in liquid crystals
1979: Color switching in ferroelectric smectic liquid crystal by electric field
1979: Electrical properties of ferroelectric liquid crystals. Part II
1979: Ferroelectric properties of chiral smectic liquid crystal
1979: New electrooptical effects in ferroelectric liquid crystals
1980: Dielectric properties of p-alkoxybenzylidene-p'-amino-2-chloropropylcinnamate in chiral smectic phase
1980: Electrical properties of ferroelectric liquid crystals. III. The p-alkoxybenzylidene-p'-amino-2-chloropropylcinnamate
1980: Ferroelectric smectic liquid crystals
1980: Influence of pressure and solutes on ferroelectricity of chiral smectic liquid crystals
1980: Synthesis of ferroelectric liquid crystal and its electrical properties
1981: Electrical and optical properties of ferroelectric liquid crystals and influence of applied pressure
1981: Electrical and optical properties of ferroelectric smectic liquid crystals and their application. III
1981: Ferroelectric liquid crystal and its application
1981: Influence of Boundaries on the Phase Transition Point in Ferroelectric Smectics
1983: Dielectric property of ferroelectric liquid crystal in thin cell
1983: Effect of cell thickness on electrical property of ferroelectric liquid crystal and high speed optical switching and memory element
1983: High speed electro-optical switching in ferroelectric liquid crystal
1984: Ferroelectric Liquid Crystal with Extremely Large Spontaneous Polarization
1984: High speed electro-optical switching element of TSM type by ferroelectric liquid crystal
1984: New Electro-Optic Effect of Microsecond Response Utilizing Transient Light Scattering in Ferroelectric Liquid Crystal
1984: Thickness and temperature dependences of dielectric property and electro-optic effect in ferroelectric liquid crystal
1984: Transient light scattering by domain switching in ferroelectric liquid crystal and its application as fast opto-electronics device
1985: Characteristics of high speed electro-optic device utilizing ferroelectric liquid crystal and effect of space charge
1985: Characteristics of the electrooptic effect in ferroelectric liquid crystals in the infrared range
1985: Characteristics of transient light scattering in ferroelectric liquid crystals as functions of molecular structure, cell thickness and temperature and their applications
1985: Dependence of switching and memory times of optical switching elements utilizing ferroelectric liquid crystals on thickness of the cell and material
1985: Ferroelectric liquid crystals and high speed optical devices
1985: High speed color switching element utilizing a ferroelectric liquid crystal
1985: Some properties of ferroelectric liquid crystals and their mixtures
1986: Anomalous Dielectric Behaviour in Biphenyl Ester Series of Ferroelectric Liquid Crystals
1986: Low Threshold Field of Electro-Optic Effect in Ferroelectric Liquid Crystal with Extremely Large Spontaneous Polarization
1986: New Bistable Optical Switching Eletnent Utilizing Wound and Unwound States of Ferroelectric Liquid Crystal
1986: New series of ferroelectric liquid crystals with large spontaneous polarization and dielectric constant
1987: Bistability of electro-optic effects in ferroelectric liquid crystals
1987: Characteristic of dielectric behavior of ferroelectric liquid crystal at smectic-A and chiral smectic-C phase transition
1987: Characteristics of optical switching and memory effects utilizing deformation of the helicoidal structure of ferroelectric liquid crystals with large spontaneous polarization
1987: Characteristics of transient light scattering in ferroelectric liquid crystals
1987: Dielectric properties of new stable ferroelectric liquid crystals with large spontaneous polarization
1987: Effect of the Molecular Structure of the Chiral Part on Spontaneous Polarization and Dielectric Properties of Ferroelectric Liquid Crystals
1987: Electrical and optical properties of fluorinated ferroelectric liquid crystal
1987: Ferroelectric liquid crystals with high speed response
1987: Fluorinated ferroelectric liquid crystal and its dielectric property
1987: Hysteresis of optical transmission in ferroelectric liquid crystal by winding and unwinding motions of helical structure
1987: Influence of electric field and cell thickness on dielectric behavior of ferroelectric liquid crystal at phase transition
1987: Liquid crystals with ultrahigh speed response
1987: New ferroelectric liquid crystals with spontaneous polarization exceeding 10-7 C/cm2 and their electrical and optical properties
1987: Novel Ferroelectricity in Fluorinated Ferroelectric Liquid Crystal
1987: Optical harmonic generation in ferroelectric liquid crystal
1987: Optically-active (alkoxybenzylideneamino)cinnamate esters
1987: Pressure Studies on Anomalous Dielectric Behavior in Ferroelectric Liquid Crystals
1987: Reversal of spontaneous polarization direction in ferroelectric liquid crystal with temperature
1988: Characteristics of Ferroelectric Liquid Crystal Sandwiched between Drawn and Poled Polyvinylidene Fluoride Thin Films
1988: Effect of molecular structure of core on ferroelectricity in ferroelectric liquid crystals
1988: Ferroelectric liquid crystals
1988: Ferroelectric liquid crystals and their functional applications
1988: Optically active benzene or biphenyl derivative liquid crystals
1988: Soft Mode Contribution around SmA-SmC* Phase Transition Temperature under DC Bias Field in Ferroelectric Liquid Crystal
1989: Angular dependence of transient light scattering in ferroelectric liquid crystal
1989: Characteristic optical behavior at temperature of polarity reversal of spontaneous polarization in ferroelectric liquid crystal
1989: Dynamic Response of Second Harmonic Generation in Ferroelectric Liquid Crystal
1989: Dynamics and pressure effect of the helix in ferroelectric liquid crystal with small pitch
1989: Preparation of benzoic acid derivatives as liquid crystals
1989: Second harmonic generation in ferroelectric liquid crystal with large spontaneous polarization
1990: Conjugated polymers with liquid crystalline side chains
1990: Fast Optical Switching in Polymer Waveguide Using Ferroelectric Liquid Crystal
1990: Hybrid Optical Bistability and Limiting in Ferroelectric Liquid Crystals
1991: Anomalous pseudo-antiferroelectric behavior in chiral smectic liquid crystal 3MC2PCPOPB [(R)-4'-(3-methoxycarbonyl-2-propoxycarbonyl)phenyl 4-(4-octyloxyphenyl)benzoate]
1991: Dynamic characteristics of optical bistability and limiting in polymer dispersed liquid crystal
1991: Electrically controlled second-harmonic generation in ferroelectric liquid crystals
1991: Electrooptic effect in homeotropically aligned ferroelectric liquid crystals
1991: Electrooptic switching in polymer waveguide using surface stabilized ferroelectric liquid crystal
1991: Hybrid optical bistability using antiferroelectric behavior in ferroelectric liquid crystal
1991: Nonlinear optical response in ferroelectric liquid crystal
1991: Optical Logic Element Using Ferroelectric Liquid Crystal with Electrical Feedback
1991: Optical bistability and limiting in polymer dispersed liquid crystal
1991: Optical bistable and limiting behaviors in ferroelectric liquid crystal and optical processing
1991: Phase-matched second-harmonic generation in ferroelectric liquid crystal
1991: Static and dynamic properties of optical second harmonic generation in ferroelectric liquid crystal
1992: Antiferroelectric properties and their surface effect in ferroelectric liquid crystal 3MC2PCPOPB
1992: Characteristic texture in antiferroelectric phase of ferroelectric liquid crystal
1992: Electrooptic modulation in the optical waveguide using ferroelectric liquid crystal
1992: Waveguide modulator using ferroelectric liquid crystal
1993: DC-bias-field-induced dielectric relaxation in antiferroelectric phase of TFMHPOBC
1993: Dielectric and optical properties in antiferroelectric liquid crystals
1993: Dielectric properties in antiferroelectric liquid crystals and their d.c. bias effects
1993: Dielectric properties in ferroelectric and antiferroelectric liquid crystals with isotropic-chiral smectic C phase sequence
1993: Electrical and optical properties of conducting polymer-ferroelectric liquid crystal composite
1993: Leaky mode operation in FLC/waveguide modulator
1993: Second-harmonic generation in ferroelectric liquid crystalline polymer
1993: Transient light scattering in antiferroelectric liquid crystal
1993: Unique electrical and optical properties of conducting polymeric liquid crystal
1994: Anomalous behavior of spontaneous polarization in ferroelectric liquid crystal mixture
1994: Anomalous phase sequence in binary mixture of 3MC2PCPOPB and TFMHPOBC
1994: Electro-optic effects in polymeric ferroelectric and antiferroelectric liquid crystals thin films prepared by spin-coating method
1994: Liquid crystalline behavior and optical properties of poly(2,5-dinonyloxy-p-phenylenevinylene)
1994: Lyotropic behavior of poly(2,5-dinonyloxy-p-phenylenevinylene)
1994: Smectic layer rotation in antiferroelectric liquid crystal
1994: Unidirectional layer alignment in ferroelectric liquid crystal with N-C phase sequence
1995: Electrooptical and nonlinear optical effects in free-surface films of polymeric ferroelectric liquid crystals prepared by spin-coating method
1995: Field-induced second-harmonic generation in cholesteric liquid crystal
1995: New bistable electrooptic effect in side-chain ferroelectric liquid crystalline polymer
1995: Novel characteristics of poly(1,6-heptadiyne) derivatives with long side chains in liquid crystalline phase
1995: Polarization reversal process and transient light scattering in polymeric ferroelectric liquid crystal
1995: Preparation and property of free-standing ferroelectric and antiferroelectric liquid crystal films
1995: Properties and electro-optic effects in ferroelectric liquid crystal-conducting polymer composites
1995: Sign inversion of spontaneous polarization and electro-optic properties in ferroelectric liquid crystal mixture
1995: Smectic layer rotation in ferroelectric liquid crystals
1995: Static and dynamic characteristics of field induced antiferroelectric-ferroelectric phase transition
1995: Unique liquid crystalline behavior of conducting polyacetylene derivatives
1995: advanced in development IR modulators of ferroelectric liquid crystal utilizing transient light scattering effect
1996: Characteristics of ultrathin ferroelectric liquid crystal film and optical switching
1996: Dynamic response of electro-optic effect in free-standing ferroelectric liquid crystal film
1996: Effect of trans-cis isomerization of a chiral azo-dye on dye-induced ferroelectricity in an achiral liquid crystal
1996: Electro-optic switching in spin-coated ferroelectric mesomorphic polymer films and its analysis
1996: Electrooptic behavior of free-standing ferroelectric liquid crystal film
1996: Light scattering in polymeric ferroelectric liquid crystal
1996: Liquid crystalline behaviors of conducting polyacetylene derivative with mesogenic substituent and its mixture with ferroelectric liquid crystal
1996: Photochromism of azo dyes and effect of liquid crystalline ordering on its efficiency and kinetics
1996: Polymeric liquid-crystal display device and process for producing the same
1996: Property and electrooptic effects in spin-coated polymeric ferroelectric liquid crystals
1996: Reversible smectic layer rotation by electric field in antiferroelectric liquid crystals
1996: Second-harmonic generation in smectic A phase of ferroelectric liquid crystal induced by electroclinic effect
1996: Second-harmonic generation induced by flexoelectric effect in cholesteric liquid crystal
1996: Smectic layer rotation in the smectic A phase of ferroelectric and antiferroelectric liquid crystals
1996: The IR modulator utilizing light scattering effect with ferroelectric liquid crystal for gas analysis
1996: The effects of boundary condition and external force on specific textures of free-standing ferroelectric liquid crystal film
1996: Thermotropic liquid-crystal .pi.-conjugated polymers with processibility
1996: Three-layered multicolor organic electroluminescent device
1996: Viscosity measurement of ferroelectric liquid crystal using shear horizontal wave
1997: Aggregation states and bistable light switching effects in a side chain ferroelectric liquid-crystalline polysiloxane
1997: Control of layer arrangement by electric field in ferroelectric and antiferroelectric liquid crystals
1997: Electric field-induced migration of SiO2 particles in smectic liquid crystal
1997: Electrooptic characteristics of free-standing chiral smectic ultra-thin film
1997: Formation of piled circular texture induced by alternating electric field in freely suspended ferroelectric liquid crystal films
1997: Guest-host electro-optic switching in spin-coated polymer ferroelectric liquid crystal film
1997: Mechanical vibration of freely suspended ferroelectric liquid - crystal film excited by sound and electric field
1997: Nonlinear optical properties of ferroelectric liquid crystal
1997: Novel ferroelectric properties of ferroelectric liquid crystal-conducting polymer system
1997: Optical response in a unique circular texture of freely suspended ferroelectric liquid crystal films
1997: Smectic layer rotation by electric field in ferro- and antiferroelectric liquid crystals
1997: Static and dynamic properties of ferroelectric liquid crystal and their novel applications
1998: Circular textures induced by alternating electric field in freely suspended ferroelectric liquid crystal films
1998: Direct measurements by the pulse pyroelectric technique of the soft-mode relaxation times on both sides of the smectic A-C* transition
1998: Dynamics of smectic layer alignment in ferroelectric and antiferroelectric liquid crystals
1998: Electrical and optical properties of a poly(p-phenylenevinylene) derivative with a mesogenic substituent
1998: Manifestation of photoinduced charge-transfer process in electrooptical effect in nematic liquid crystal
1998: Optical recording in ferroelectric liquid crystal using N*-SmC* phase transition
1998: Photoinduced dichroism and optical anisotropy in a liquid -crystalline azobenzene side chain polymer caused by anisotropic angular distribution of trans and cis isomers
1998: Sign inversion of spontaneous polarization in ferroelectric liquid crystal mixtures
1998: Soft-mode relaxation times in ferroelectric liquid crystals measured by a pulse pyroelectric technique
1999: Electromechanical effect in freely suspended liquid crystal films
1999: Erasable patterning in ferroelectric liquid crystal with N*-SmC* phase sequence by optical heating
1999: Influence of guest conformation (rod- or banana-like photoisomers) on flexoelectric coefficients in nematic liquid crystals
1999: Influence of smectic layer structure on electric field-induced migration of SiO2 particles
1999: Measurements of carrier mobility and quantum yield of carrier generation in discotic liquid crystal hexahexyl-oxytriphenylene by time-of-flight method
1999: Molecular reorientation and deformation of a freely suspended ferroelectric liquid crystal film
1999: Properties of liquid crystals in photonic crystal, synthetic opal
1999: Temperature tuning of the stop band in transmission spectra of liquid-crystal infiltrated synthetic opal as tunable photonic crystal
1999: Tunable optical stop band and reflection peak in synthetic opal infiltrated with liquid crystal and conducting polymer as photonic crystal
2000: Electrical, optical, electro-optical and electro-mechanical properties of liquid crystals in freely suspended films and in periodic three-dimensional array of nano-scale voids in synthetic opals
2000: Electromechanical vibration study in freely suspended smectic liquid crystal
2000: Photoinduced layer alignment control in ferroelectric liquid crystal with N*-C* phase transition doped with photochromic dye
2000: Viscosity Measurement of Ferroelectric Liquid Crystal Using Shear Horizontal Wave Propagation in a Trilayer Structure
2001: Alignment and Dynamics of SiO2 Particles in Liquid Crystal under Applied Electric Field
2001: Experimental Study of Dielectric Relaxation in 4-Cyano-4-n-Hexyl Biphenyl Nematic Liquid Crystal
2001: Influence of Liquid-Crystal Directors in an Electric Field on Elastic Wave Propagating in Liquid-Crystal Cell
2001: Novel electrical and optical properties of liquid crystals infiltrated in opal as photonic crystal
2001: Separate measurements of the flexoelectric and surface polarization in a model nematic liquid crystal p-methoxybenzylidene-p-butylaniline: Validity of the quadrupolar approach
2001: Surface and Flexoelectric Polarization in Nematic and Smectic A Phases of Liquid Crystal 4-octyloxy-4'-cyanobiphenyl
2001: Theoretical Study of Temperature Tuning and Anisotropy of Liquid Crystal Infiltrated Synthetic Opal as Photonic Crystal
2001: Viscosity Measurement of Nematic Liquid Crystal Using Shear Horizontal Wave Propagation in Liquid Crystal Cell
2002: Electro-Tunable Defect Mode in One-Dimensional Periodic Structure Containing Nematic Liquid Crystal as a Defect Layer
2002: Electro-optical response of reflected light from freely suspended smectic liquid-crystal films
2002: Electrorheological Properties of Chiral Smectic-C Liquid Crystals Observed by Using Shear Horizontal Wave Propagation
2002: Flexible mirrorless laser based on a free-standing film of photopolymerized cholesteric liquid crystal
2002: Flexoelectric effects
2002: In-Plane Polarization Reversal and Boundary Effect in Transferred Ferroelectric Liquid Crystal Thin Film
2002: Optical Properties of Domain Pattern Induced in Nematic Liquid-Crystal Cell by Elastic Wave Propagation
2002: Optical recording using smectic layer rotation in ferroelectric liquid crystal
2002: Propagation Characteristics of Lamb Wave in Nematic Liquid-Crystal Cell
2002: Tunable photonic band schemes of opals and inverse opals infiltrated with liquid crystals
2002: Vibration Characteristics of Freely Suspended Ferroelectric Liquid Crystal Film
2003: Coupling of the TE and TM modes of electromagnetic waves in two-dimensional photonic crystals with surface defects of liquid crystals
2003: Defect Mode Switching in One-Dimensional Photonic Crystal with Nematic Liquid Crystal as Defect Layer
2003: Disappearances of uncoupled modes in two-dimensional photonic crystals due to anisotropies of liquid crystals
2003: Discontinuous Shift of Lasing Wavelength with Temperature in Cholesteric Liquid Crystal
2003: Electrically color-tunable defect mode lasing in one-dimensional photonic-band-gap system containing liquid crystal
2003: Electrically tunable waveguide laser based on ferroelectric liquid crystal
2003: Electro-tunable laser action in a dye-doped nematic liquid crystal waveguide under holographic excitation
2003: Electrooptic Effect Based on Helix Deformation in Homeotropically Aligned Ferroelectric Liquid Crystal
2003: Molecular Dynamics and Film Vibration Induced by Electric Field in Freely Suspended Ferroelectric Liquid Crystal Film
2003: Optomechanical effect in ferroelectric liquid crystal freely suspended films
2003: Single-Mode Operation of Electrotunable Laser in a Dye-Doped Nematic Liquid-Crystal Waveguide under Holographic Excitation
2003: Temporal Electro-Instability of the Shape of Freely Suspended Ferroelectric Liquid Crystal Films
2003: Thermal Photodetector Using Freely Suspended Liquid-Crystal Film
2003: Tunable lasing in doped liquid crystals with one-dimensional periodic structure
2003: Tunable light propagation in Y-shaped waveguides in two-dimensional photonic crystals utilizing liquid crystals as linear defects
2003: Tunable refraction effects in two-dimensional photonic crystals utilizing liquid crystals
2003: Twist-Defect-Mode Lasing in Photopolymerized Cholesteric Liquid Crystal
2004: Defect Mode in One-Dimensional Photonic Crystal with In-Plane Switchable Nematic Liquid Crystal Defect Layer
2004: Director Orientation Measurement of Nematic Liquid Crystal Using Velocity Change of Shear Horizontal Wave
2004: Electric-Field-Induced Layer Rearrangement in the Smectic A Phase of Nonsymmetric Dimeric Liquid Crystal
2004: Electrically tunable lasing based on defect mode in one-dimensional photonic crystal with conducting polymer and liquid crystal defect layer
2004: Electro-tunable liquid crystal waveguide laser
2004: Fast Electrooptic Response Based on Defect Mode Switching in One-Dimensional Photonic Crystal Containing Nematic Liquid Crystal and Ferroelectric Liquid Crystal as a Defect Layer
2004: Influence of vapors of volatile organic compounds on spectral shift of bending vibrations of freely suspended ferroelectric liquid-crystal films
2004: Laser actions in nano-helical-structured liquid crystals
2004: Nano-scale periodic structured liquid crystals
2004: TE-TM mode coupling in two-dimensional photonic crystals composed of liquid-crystal rods
2004: Tunable photonic band gaps in two-dimensional photonic crystals by temporal modulation based on the Pockels effect
2004: Tunable photonic defect modes in a cholesteric liquid crystal induced by optical deformation of helix
2004: Viewing Angle Characteristics in Homeotropically Aligned Ferroelectric Liquid Crystal
2005: Analysis of Acoustic Streaming in Nematic Liquid-Crystal Cell
2005: Behavior of Director Orientation near Interface of Nematic Liquid-Crystal Cell Evaluated Using Shear Horizontal Wave Propagation
2005: Director Motion Measurement of Nematic Liquid Crystal in Vicinity of Substrate Under Voltage Application using Shear Horizontal Wave
2005: Laser Action Based on Electrically Controllable Defect Mode in One-Dimensional Photonic Crystal Containing Conducting Polymer and Liquid Crystal Defect Layers
2005: Low Driving Voltage Tunable Laser Based on One-dimensional Photonic Crystal Containing Liquid Crystal Defect Layer
2005: Measurement of Electrically Induced Vibration Profile in Freely Suspended Film of Ferroelectric Liquid Crystal
2005: Optical Recording by Smectic Layer Rotation in a Ferroelectric Liquid Crystal Device with an Amorphous Si Layer
2005: Single-Mode Lasing in One-Dimensional Periodic Structure Containing Helical Structure as a Defect
2005: Tunable Defect Mode in One-Dimensional Photonic Crystal with Liquid Crystal Defect Layer
2006: Defect Mode in Cholesteric Liquid Crystal Consisting of Two Helicoidal Periodicities
2006: Director orientation response measurement of nematic liquid crystal using elastic wave and light wave
2006: Effect of introducing multiple chiral defects on the optical properties of cholesteric liquid crystals
2006: Evaluation of Nematic Liquid Crystal Director Orientation in Vicinity of Glass Substrate Using Shear Horizontal Wave Propagation
2006: High Q defect mode and laser action in one-dimensional hybrid photonic crystal containing cholesteric liquid crystal
2006: Laser action in one-dimensional double periodic structure with cholesteric liquid crystal
2006: Light Localization and Lasing Characteristics in One-dimensional Photonic Crystal with a Helix Defect of Ferroelectric Liquid Crystal
2006: Optical properties and electric field enhancement in cholesteric liquid crystal containing different periodicities
2006: Time domain analysis of defect mode switching in one-dimensional photonic crystal with nematic liquid crystal defect layer
2007: Analysis of defect mode switching response in one-dimensional photonic crystal with a nematic liquid crystal defect layer
2007: Dynamic Response of Shear Horizontal Wave Propagating in Liquid Crystal Cell to Molecular Reorientation
2007: Measurement of Mechanical Resonance in Freely Suspended Ferroelectric Liquid Crystal Film
2007: Molecular Direction Dependence of Shear Horizontal Wave Propagation in Nematic Liquid Crystal
2007: Organic Electronic Devices Based on Polymeric Material and Tunable Photonic Crystal
2007: Photonic liquid crystal
2007: Viscosity Response Measurement of Nematic Liquid Crystal under Application of Electric Field Using Shear Horizontal Wave
2007: Viscosity measurement of liquid crystal using elastic wave
2007: Wavelength-Variable Laser in a Hybrid Photonic Crystal Containing Ferroelectric Liquid Crystal
2008: Photonic Band-Gap Modeling of Cholesteric Liquid Crystals with Periodic Pitch Modulations
2008: Tunable Liquid Crystal Laser Using Distributed Feedback Cavity Fabricated by Nanoimprint Lithography
2009: Optical Properties of Nanoimprinted Grating with Nematic Liquid Crystal

Sources

Appl. Phys. Express, 1, 012003 (3 pages)
Appl. Phys. Lett., 69, 1503
Appl. Phys. Lett., 69, 734
Appl. Phys. Lett., 71, 3373
Appl. Phys. Lett., 74, 117
Appl. Phys. Lett., 75, 64
Appl. Phys. Lett., 75, 932
Appl. Phys. Lett., 76, 1228
Appl. Phys. Lett., 80, 2439
Appl. Phys. Lett., 81, 3741
Appl. Phys. Lett., 82, 3593
Appl. Phys. Lett., 82, 4026
Appl. Phys. Lett., 83, 422
Appl. Phys. Lett., 84, 1844
Appl. Phys. Lett., 84, 3723
Appl. Phys. Lett., 89, 101109
Chem. Express, 2, 53
Denki Zairyo Gijutsu Zasshi, 2, 45
Denki Zairyo Gijutsu Zasshi, 3, 69
Denki Zairyo Gijutsu Zasshi, 5, 22
Denki Zairyo Gijutsu Zasshi, 7, 58
Ekisho, 11, 215
Ekisho, 6, 22
Ekisho, 8, 143
Ferroelectrics, 121, 259
Ferroelectrics, 122, 113
Ferroelectrics, 147, 53
Ferroelectrics, 149, 217
Ferroelectrics, 178, 277
Ferroelectrics, 179, 241
Ferroelectrics, 181, 297
Ferroelectrics, 181, 307
Ferroelectrics, 196, 289
Ferroelectrics, 196, 297
Ferroelectrics, 197, 1
Ferroelectrics, 212, 195
Ferroelectrics, 212, 37
Ferroelectrics, 214, 43
Ferroelectrics, 214, 51
Ferroelectrics, 277, 47
Ferroelectrics, 278, 37
Ferroelectrics, 312, 63
Ferroelectrics, 344, 239
Ferroelectrics, 58, 283
Ferroelectrics, 59, 145
Gendai Kagaku, 203, 14
IEEJ Trans. Fund. Mater., 124, 326
Int. J. Infrared Millimeter Waves, 17, 1149
J. Appl. Phys., 100, 023102
J. Appl. Phys., 101, 033503
J. Appl. Phys., 79, 4444
J. Appl. Phys., 82, 2791
J. Appl. Phys., 84, 3860
J. Appl. Phys., 92, 5658
J. Appl. Phys., 92, 6384
J. Appl. Phys., 94, 5206
J. Chem. Phys., 85, 585
J. Chem. Phys., 86, 3648
J. Phys. Soc. Jpn., 32, 867
J. Phys. Soc. Jpn., 56, 4150
JP 01.211.554 (1989/08/24)
JP 02.227.425 (1990/09/10)
JP 08.134.189 (1996/05/28)
JP 62.174.046 (1987/07/30)
JP 63.307.837 (1988/12/15)
Jpn. J. Appl. Phys., 13, 1285
Jpn. J. Appl. Phys., 13, 1471
Jpn. J. Appl. Phys., 13, 1691
Jpn. J. Appl. Phys., 13, 359
Jpn. J. Appl. Phys., 14, 216
Jpn. J. Appl. Phys., 15, 545
Jpn. J. Appl. Phys., 15, 735
Jpn. J. Appl. Phys., 15, 745
Jpn. J. Appl. Phys., 16, 571
Jpn. J. Appl. Phys., 17, 597
Jpn. J. Appl. Phys., 18, 1261
Jpn. J. Appl. Phys., 18, 2323
Jpn. J. Appl. Phys., 19, 1439
Jpn. J. Appl. Phys., 19, 1467
Jpn. J. Appl. Phys., 20, L557
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 26, 513
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 27, 452
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 30, 2366
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 30, 2369
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 30, 2373
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 30, 2377
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 30, 301
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 31, 3189
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 31, 3193
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 32, 4335
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 32, 4348
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 33, 5488
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 33, 5491
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 33, 5503
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 34, 5429
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 34, 5433
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 35, 3964
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 35, 5050
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 35, 5220
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 35, 5405
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 35, 6200
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 36, 6122
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 36, 6125
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 37, 5379
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 39, 5632
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 40, 3528
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 40, 4565
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 40, 5011
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 40, 5798
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 41, 3195
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 41, 5288
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 42, 1338
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 42, 198
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 42, 526
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 42, 6176
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 43, 4290
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 43, 6780
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 44, 316
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 44, 4316
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 44, 7126
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 45, 4662
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 45, 493
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 46, 4734
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 46, 5655
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 46, 7128
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 23, L175
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 23, L385
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 25, L416
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 25, L833
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 25, L976
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 26, L1558
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 26, L1927
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 26, L77
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 27, L129
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 27, L1996
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 28, L1830
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 29, L625
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 29, L843
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 30, L1569
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 32, L1432
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 32, L1549
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 32, L1673
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 32, L852
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 33, L1478
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 33, L1620
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 33, L1689
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 34, L1599
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 34, L560
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 34, L628
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 35, L104
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 35, L158
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 36, L1198
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 36, L1520
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 37, L882
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 38, L1038
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 38, L1042
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 38, L961
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 41, L1482
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 41, L644
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 42, L1462
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 42, L1523
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 42, L472
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 42, L669
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 43, L1477
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 44, L629
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 20-4, 215
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 20-4, 3
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 22-2, 115
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 24-2, 130
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 24-3, 45
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 24-3, 56
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 24-3, 59
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 24-3, 63
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 26-2, 101
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 26-2, 104
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 26-2, 110
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 26-2, 97
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 28-2, 130
Jpn. J. Appl. Phys., Suppl., 28-2, 133
Kagaku Kogyo, 38, 489
Kagaku to Kogyo (Tokyo), 40, 221
Kinki Daigaku Rikogakubu Kenkyu Hokoku, 10, 103
Kinki Daigaku Rikogakubu Kenkyu Hokoku, 14, 145
Kino Zairyo, 5 (4) 16
Kotai Butsuri, 23, 661
Macromol. Chem. Phys., 198, 1293
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 261, 637
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 263, 13
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 263, 595
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 265, 121
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 304, 339
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 304, 377
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 329, 129
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 329, 433
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 331, 273
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 347, 111
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 347, 95
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 364, 501
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 367, 37
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 367, 711
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 144, 43
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 144, 87
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 146, 251
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 199, 213
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 202, 163
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 433, 237
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 433, 247
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 434, 87
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 436, 247
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 441, 87
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 477, 101
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 477, 113
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 477, 245
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 480, 231
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 507, 234
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 67, 137
Mol. Materials, 6, 235
Mol. Materials, 9, 163
Nippon Butsuri Gakkaishi, 35, 140
Oyo Butsuri, 49, 876
Phys. Rev. B, 67, 073106
Phys. Rev. E, 64, 031707
Phys. Rev. E, 67, 056607
Phys. Rev. E, 67, 056612
Phys. Rev. E, 68, 046602
Phys. Rev. E, 69, 016605
Phys. Rev. E, 69, 061715
Phys. Rev. E, 70, 026601
Proc. Conf. Solid State Devices, 10th, 427
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2006, 196
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2006, 73
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2007, 131
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5213, 111
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5518, 220
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5518, 44
Reza Kenkyu, 12, 141
Technol. Rep. Osaka Univ., 22, 201
Technol. Rep. Osaka Univ., 23, 485
Technol. Rep. Osaka Univ., 24, 521
Technol. Rep. Osaka Univ., 24, 537
Technol. Rep. Osaka Univ., 26, 445
Technol. Rep. Osaka Univ., 27, 129
Technol. Rep. Osaka Univ., 27, 427
Technol. Rep. Osaka Univ., 29, 111
Technol. Rep. Osaka Univ., 30, 483
Technol. Rep. Osaka Univ., 33, 289
Technol. Rep. Osaka Univ., 33, 81
Technol. Rep. Osaka Univ., 35, 53
Technol. Rep. Osaka Univ., 37, 283
Technol. Rep. Osaka Univ., 39, 217
Technol. Rep. Osaka Univ., 39, 223
Technol. Rep. Osaka Univ., 41, 111
Technol. Rep. Osaka Univ., 41, 313
Technol. Rep. Osaka Univ., 42, 137
Technol. Rep. Osaka Univ., 42, 291
Technol. Rep. Osaka Univ., 45, 167
Technol. Rep. Osaka Univ., 45, 175
Technol. Rep. Osaka Univ., 45, 181
Thin Solid Films, 509, 189
Thin Solid Films, 509, 197
WO 9.610.209 (1996/04/04)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang