Index Name

Yokoyama, Yuko

Similar Names

Yokoyama, Y.

Co-authors

Abukawa, Kotaro;   Ishiwata, Kazuya;   Ishiwatari, Kazuya;   Kamio, Masaru;   Katakura, Kazunori;   Masaki, Yuichi;   Matsuo, Yuji;   Mihara, Tadashi;   Mori, Sunao;   Okada, Shinjiro;   Saito, Tetsuro;   Sato, Koichi;   Shimamune, Masayuki;   Shimamura, Yoshinori;   Suzuki, Masaaki;   Tanaka, Toshimitsu;   Tokunaga, Hiroyuki;   Tomono, Haruo;   Tsuboyama, Akira;   Tsujita, Chikako;   Tsuzuki, Hidetoshi

Publication Titles

1996: Color liquid-crystal display panel
1996: Liquid-crystal display device
1997: Color liquid crystal display device and process for producing the same
1997: Liquid crystal and information transmission devices
1997: Liquid crystal device and liquid crystal apparatus
1998: Liquid-crystal display device with substrate having elongated projection height smaller than liquid crystal thickness and process for producing it

Sources

EP 720.039 (1996/07/03)
EP 740.184 (1996/10/30)
EP 753.783 (1997/01/15)
EP 814.142 (1997/12/29)
JP 09.189.902 (1997/07/22)
US 5.751.391 (1998/05/12)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang