Index Name

Ye, Chun

Similar Names

Ye, C.

Co-authors

Chai, Chun-Peng;   Chen, Er-Qiang;   Chen, Xiao-Fang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Duan, Xiao-Feng;   Fan, Qu-Li;   Fan, Xing-He;   Huang, Wei;   Huang, Yun;   Jang, Jee Hwan;   Jeong, Kwang-Un;   Ji, Yan;   Jia, Xin-Ru;   Lam, Jacky W.Y.;   Li, Tingcheng;   Liu, Shaoyong;   Liu, Tianxi;   Liu, Xuan-Bo;   Liu, Zhong-Fan;   Lu, Su;   Lu, Yonglai;   Luo, Yu-Fei;   Ma, Xun;   Noda, Isao;   Peng, Hai-Lin;   Qi, Xiao-Ying;   Ren, Min-Qiao;   Shen, De-Yan;   Shen, Yi;   Shen, Zhi-Hao;   Tang, Ben-Zhong;   Tu, Ying-Feng;   Wan, Xin-Hua;   Wang, Bing-Bing;   Wang, Ping;   Wei, Yen;   Wu, Peiyi;   Xu, Guo-Qiang;   Xu, Yi-Ding;   Yin, Xiao-Ying;   Yu, Xin-Fei;   Yu, Zhen-Qiang;   Zhang, Hai-Liang;   Zhao, Yong-Feng;   Zhou, Qi-Feng;   Zhu, Xing-Qi

Publication Titles

2003: Manipulating Supramolecular Self-Assembly via Tailoring Pendant Group Size of Linear Vinyl Polymers
2004: Molecular Weight Dependence of Phase Structures and Transitions of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Based on 2-Vinylterephthalic Acids
2005: A dendron based on natural amino acids: Synthesis and behavior as an organogelator and lyotropic liquid crystal
2005: Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone
2005: Liquid-Crystalline Phase Development of a Mesogen-Jacketed PolymerApplication of Two-Dimensional Infrared Correlation Analysis
2006: ATRP Synthesis of Oligofluorene-Based Liquid Crystalline Conjugated Block Copolymers
2007: Synthesis and Phase Structures of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Containing 1,3,4-Oxadiazole Based Side Chains
2008: Lamella-to-Lamella Transition and Effect of Coil-Stretching on Crystallization in a Rod-Coil Diblock Copolymer Containing Poly(.epsilon.-caprolactone)

Sources

Angew. Chem., Int. Ed., 44, 6025
J. Am. Chem. Soc., 125, 6854
J. Am. Chem. Soc., 127, 7668
J. Phys. Chem. B, 109, 6089
Macromolecules, 37, 7188
Macromolecules, 39, 1364
Macromolecules, 40, 9361
Macromolecules, 41, 5223


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang