Index Name

Yang, Guo-Chen

Alternative Writings

Yang, G.C.;   Yang, Guochen

Similar Names

Yang, G.-C.

Co-authors

An, Hailong;   Bai, Xiao-ping;   Bi, Ya-Jun;   Cui, Ying-Min;   Guan, Rong-Hua;   Han, Bing;   Huai, Jun-Xia;   Huang, Xi-Min;   Kang, Wen-Xiu;   Li, Li;   Liang, Ying;   Liu, Jian-Jun;   Liu, Jinwei;   Liu, Xiao-Jing;   Qian, Xiang-Zhong;   Shen, Man;   Shi, Jianru;   Wang, Chui-Ru;   Wang, Cun-dao;   Xing, Hong-Yu;   Yang, Yu-Ying;   Ye, Wen-Jiang;   Yu, Hui;   Yuan, Meng-Yao;   Zhang, Suhua;   Zhang, Zhendong;   Zhang, Zhi-Dong;   Zhang, Zhi-Guo;   Zhao, Tong-Jun

Publication Titles

1988: Short-range correlations in molecular theories of nematic liquid crystals
1993: Statistical theory of Sc liquid crystals
1994: A study of molecular short range correlations in nematic liquid crystals
1994: Bending strength of molecule and the steric repulsive potential between molecules of liquid crystals
1994: Correction for short range correlations to the H-J-L theory in nematic liquid crystals
1995: Molecular short range correlations in nematic liquid crystal films
1995: Statistical theory of cholesteric liquid crystals
1996: The hard rod theory of nematic liquid crystals and short range correlations of molecular orientations
1997: The width effect of electrode in the Freedericksz transition of nematic liquid crystals
1999: Relationship between elastic constants of nematic liquid crystals and molecular pair potential
2000: Phase-induced biaxiality in cholesteric liquid crystals
2000: Surface anchoring energy and the first order Fréedericksz transition of a NLC cell
2002: The first order Freedericksz transition at saturation point for weak anchoring NLC cells
2003: First-order Fréedericksz transition at the threshold point for weak anchoring nematic liquid crystal cell under external electric and magnetic fields
2003: On the non-symmetric planar aligned NLC cell
2004: Microscopic mechanism of cholesteric liquid crystals
2004: Microscopic theory of blue phases I and II of liquid crystal
2004: Physical effects caused by surface elastic term K13 on nematic-liquid-crystal cells and the detecting scheme for K13
2004: The microscopic theory for BPI and BPII of the blue phase
2005: Influences of the surface elastic energy term K13 on the critical fields of liquid crystal cells and experimental measurement of K13
2006: Molecular theory of nematic liquid crystals viewed as effect of collective excitation in ferromagnetic systems
2006: The bistable state of a twisted nematic liquid crystal cell with weak anchoring boundary
2007: Anchoring properties of substrate with a grating surface
2007: Equivalent anchoring energy formula of a NLC on a grating surface and VCT effect
2007: The influences of surface polarization on NLC cells
2009: Threshold property of a nematic liquid crystal cell with two grating surface substrates
2010: Super liquid crystal

Sources

Acta Phys. Sin. (Overseas Ed.), 6, 422
Chin. Phys. B, 18, 238
Chin. Phys. Lett., 12, 175
Chin. Phys., 12, 1283
Chin. Phys., 13, 212
Chin. Phys., 14, 386
Chin. Phys., 15, 163
Chin. Phys., 16, 493
Commun. Theor. Phys., 42, 131
Hebei Gongxueyuan Xuebao, 23, 1
J. Mater. Sci. Technol. (Shenyang, People's Repub. China), 15, 377
Key Eng. Mater., 428-429, 561
Liq. Cryst., 27, 875
Liq. Cryst., 29, 641
Liq. Cryst., 30, 1441
Liq. Cryst., 33, 227
Liq. Cryst., 34, 1425
Liq. Cryst., 34, 457
Wuli Xuebao, 37, 638
Wuli Xuebao, 42, 551
Wuli Xuebao, 43, 1241
Wuli Xuebao, 43, 1919
Wuli Xuebao, 44, 512
Wuli Xuebao, 49, 38
Wuli Xuebao, 53, 2676
Wuli Xuebao, 53, 4287
Yuanzi Yu Fenzi Wuli Xuebao, 13, 403


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang