Index Name

Yamada, Nobuaki

Alternative Writings

Yamada, N.

Co-authors

Adachi, Takako;   Aizawa, Takao;   Awane, Katsunobu;   Brown, Emma Jane;   Coates, David;   Endo, Kazuyuki;   Fujimori, Kohichi;   Fujimori, Koichi;   Hamada, Kenji;   Hara, Teruyoshi;   Himeshima, Katsuyuki;   Hirai, Toshiyuki;   Hirata, Toshikazu;   Horie, Wataru;   Imai, Masato;   Kamisaki, Shuichi;   Kanzaki, Shuichi;   Kishimoto, Katsuhiko;   Kishimoto, Kazuyuki;   Kohzaki, Shuichi;   Kondo, Masahiko;   Koozaki, Shuichi;   Kozaki, Shiuchi;   Kozaki, Shuichi;   Kume, Yasuhiro;   Kume, Yasuhito;   Kuratate, Tomoaki;   Kurihara, Takashi;   Majima, Kenji;   Matsunaga, Daisaku;   Mizobe, Hanyo;   Mizobe, Honami;   Mizobe, Hoyo;   Morita, Tatsuo;   Nagae, Nobukazu;   Ohnishi, Noriaki;   Okamoto, Masayuki;   Onishi, Noriaki;   Onishi, Takeaki;   Oonishi, Noriaki;   Ozaki, Tooru;   Ozaki, Toru;   Rieger, Bernhard;   Shimoshikiryo, Fumikazu;   Shinomiya, Tokihiko;   Shinomya, Tokihiko;   Shiomi, Makoto;   Shitajiki, Bunichi;   Suzuki, Kenji;   Tanaka, Yukiomi;   Terashita, Shinichi;   Tsuda, Kazuhiko;   Yamahara, Motohiro;   Yamamoto, Yasuhiro;   Yoshida, Akihiko;   Yoshida, Masahiko;   Yoshimi, Hitoshi

Publication Titles

1993: A liquid crystal display device and a method for manufacturing the same
1993: Liquid - crystal display
1993: Polymer-dispersed liquid-crystal layers, their preparation, and display devices containing them
1993: Polymer-dispersion-type liquid-crystal display element, reflection-type liquid-crystal display device, and their manufacture
1994: A liquid crystal display element and a manufacturing method of the same.
1994: Ferroelectric liquid-crystal displays and methods for their fabrication
1994: Polymer-dispersed liquid-crystal complex film, a liquid-crystal display device, and their production
1995: A liquid crystal display device and a production method for the same.
1995: Liquid crystal display device with improved contrast
1995: Liquid-crystal display device
1995: Liquid-crystalline polymers of (meth)acrylate group-contg. biphenyl derivatives and their use in imaging devices
1996: Acrylate-based photopolymerizable resin composition containing photopolymerization retardation resin material for polymer-dispersed liquid crystal display
1996: Liquid crystal display device and manufacture thereof
1996: Liquid crystal display device with wide viewing angle and its manufacture without rubbing process
1996: Liquid crystal display having polymer walls with chiral pitch and method for producing the same
1996: Liquid crystal display with improved wide-viewing-angles
1997: Acrylic photopolymerization initiators for manufacture of polymer-dispersed liquid - crystal display devices
1997: Active matrix type liquid - crystal display device and its manufacture
1997: Axially symmetric polarizer for liquid crystal display device and its manufacture
1997: Liquid crystal display device and its manufacture
1997: Liquid crystal display device consisting of multiple liquid crystal panels
1997: Liquid crystal display devices with no disclination lines and high contrast and polymerizable compositions therefor
1997: Liquid-crystal display device with polymer walls and method for producing the same
1997: Liquid-crystal display element
1997: Polymer dispersed liquid crystal display device and its manufacture
1997: Polymerizable compounds and liquid crystal displays using the same with no disclination lines and showing lightness even without voltage application
1997: Viewing-angle-adjustable liquid crystal display
1998: Alignment layer including electrodeposited layer for liquid-crystal display device and method for fabricating it
1998: Liquid - crystal display and its manufacture
1998: Liquid - crystal display device and method for producing it
1998: Liquid-crystal display device and production method
1998: Polymerizable compounds and liquid crystal displays using the same with high contrast, strength, and heat resistance without formation of disclination lines
1999: Axisymmetrically oriented liquid-crystal display device with concave portion defined by the second derivative
1999: Liquid crystal displays, plasma-addressed liquid crystal displays, and their manufacture
1999: Plasma-address-type liquid crystal display with high contrast and wide view angle
2000: Dry film resist and liquid crystal display manufacture using the same
2000: Liquid-crystal display device with reduced viewing angle dependency
2000: Plasma addressed liquid crystal display
2000: Plasma-addressed liquid-crystal display device with wide viewing angle
2002: Liquid crystal display comprising spacers used in combination with polymer walls with improved viewing angle characteristics

Sources

CN 1.183.574 (1998/06/03)
DE 19.521.457 (1995/12/21)
DE 4.343.028 (1994/06/23)
EP 540.353 (1993/05/05)
EP 559.378 (1993/09/08)
EP 568.355 (1993/11/03)
EP 575.791 (1993/12/29)
EP 590.984 (1994/04/06)
EP 621.501 (1994/10/26)
EP 649.046 (1995/04/19)
EP 854.377 (1998/07/22)
JP 07.104.259 (1995/04/21)
JP 07.333.620 (1995/12/22)
JP 08.087.003 (1996/04/02)
JP 08.095.012 (1996/04/12)
JP 08.095.054 (1996/04/12)
JP 08.201.792 (1996/08/09)
JP 08.231.647 (1996/09/10)
JP 09.020.720 (1997/01/21)
JP 09.021.913 (1997/01/21)
JP 09.068.697 (1997/03/11)
JP 09.080.399 (1997/03/28)
JP 09.152.609 (1997/06/10)
JP 09.197.405 (1997/07/31)
JP 09.227.453 (1997/09/02)
JP 09.255.706 (1997/09/30)
JP 09.258.181 (1997/10/03)
JP 09.258.189 (1997/10/03)
JP 10.007.617 (1998/01/13)
JP 10.186.367 (1998/07/14)
JP 11.167.099 (1999/06/22)
JP 11.271.718 (1999/10/08)
JP 2000.214.470 (2000/08/04)
JP 2000.221.478 (2000/08/11)
JP 2000214470 A (2000/08/04)
US 5.576.866 (1996/11/19)
US 5.625.473 (1997/04/29)
US 5.739.889 (1998/04/14)
US 5.831.704 (1998/11/03)
US 6.014.188 (2000/01/11)
US 6.067.141 (2000/05/23)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang