Index Name

Xu, Yi-Ding

Alternative Writings

Xu, Y.-D.;   Xu, Y.D.;   Xu, Yiding

Co-authors

Chai, Chun-Peng;   Chen, Er-Qiang;   Chen, Xiao-Fang;   Fan, Xing-He;   Jin, Hao;   Liang, Xiaochao;   Ren, Min-Qiao;   Shen, Zhi-Hao;   Wang, Ping;   Yang, Qian;   Ye, Chun;   Zhou, Qi-Feng;   Zhu, Xing-Qi;   Zou, De-Chun

Publication Titles

2007: Synthesis and Phase Structures of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Containing 1,3,4-Oxadiazole Based Side Chains
2009: Effects of Mesogenic Shape and Flexibility on the Phase Structures of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers with Bent Side Groups Containing 1,3,4-Oxadiazole
2009: Synthesis, Photophysics, and Electroluminescence of Mesogen-Jacketed 2D Conjugated Copolymers Based on Fluorene-Thiophene-Oxadiazole Derivative


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang