Index Name

Xu, Guo-Qiang

Alternative Writings

Xu, G.-Q.;   Xu, G.Q.;   Xu, Guoqiang

Co-authors

Chen, Er-Qiang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Collet, Jeffrey P.;   Cui, Li;   Ding, Jian-Dong;   Jang, Jee Hwan;   Jeong, Kwang-Un;   Lam, Jacky W.Y.;   Liu, Zhong-Fan;   Peng, Hai-Lin;   Tang, Ben-Zhong;   Tu, Ying-Feng;   Yang, Yu-Liang;   Ye, Chun;   Yu, Zhen-Qiang;   Zhu, Jun-Xiang;   Zhu, Lei

Publication Titles

1999: Phase separation kinetics in mixtures of flexible polymers and low-molecular-weight liquid crystals
2005: Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone
2006: Supramolecular Self-Assembly in a Disk-Cube Dyad Molecule Based on Triphenylene and Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane (POSS)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang