Index Name

Xing, Guang-Zhong

Alternative Writings

Xing, G.-Z.;   Xing, G.Z.;   Xing, Guangzhong

Co-authors

Chen, Xiao-Fang;   Fan, Xing-He;   Guan, Xiao-Lin;   Li, Qing-Shan;   Li, Ying;   Liu, Wen-Ke;   Shen, Zhi-Hao;   Yang, Huai;   Zhang, Cheng Bo;   Zhang, Hai-Quan;   Zhang, Lan-Ying;   Zhang, Zhen-Lin;   Zhou, Qi-Feng

Publication Titles

2009: Synthesis, liquid crystalline and luminescent properties of trimeric phenylenevinylene with end-groups of (R)-(+)-2-methylbutyric acid ester
2010: Synthesis and properties of highly birefringent liquid crystalline materials: 2,5-bis(5-alkyl-2-butadinylthiophene-yl) styrene monomers


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang