Index Name

Wu, Zhong-Wen

Alternative Writings

Wu, Z.-W.;   Wu, Zhongwen

Similar Names

Wu, Hong-Wen;   Wu, Z.W.

Co-authors

Bai, Guohong;   Ben, Teng;   Cao, Junkui;   Chen, Chun-Hai;   Chen, Yan;   Chen, Ye;   Fang, Zhi Jie;   Fu, Lu-Xiang;   Gao, Zihong;   Hatada, Koichi;   Ji, Xiang-Ling;   Jia, Mingjun;   Jiang, Zhen-Hua;   Ke, Yangchuan;   Kitayama, Tatsuki;   Li, Hui;   Li, Li-Wei;   Liu, Jing-Jiang;   Ma, Jia;   Ma, Rong-Tang;   Ma, Yu;   Mo, Zhi-Shen;   Na, Hui;   Shibata, Mitsuhiro;   Su, Wencheng;   Sun, Hui;   Tian, Ming-Wen;   Wang, Gui-Bin;   Wang, Han-Fu;   Wang, Jun-Zuo;   Wang, Junzhuo;   Wang, Shang-Er;   Xu, Ying-Kai;   Yang, Bi Bo;   Yang, Boaquan;   Yang, De-Cai;   Yang, Yuhua;   Yang, Zhenzhong;   Yosomiya, Ryutoku;   Yu, Dong-Hong;   Yu, Lei;   Yu, Shu-Yan;   Zhang, Hong-Fang;   Zhang, Jian;   Zhang, Rong-Ben;   Zhang, Shan-Ju;   Zhang, Wan-Jin;   Zheng, Qiang;   Zheng, Yu-Bin;   Zhou, Hong-Wei;   Zhuang, Yugang

Publication Titles

1995: Study on crystallization and melting behavior of poly(etheretherketoneketone)
1995: Systematic study on the microstructures of poly(aryl ether ketones)
1996: Crystallization behavior of poly(ether ether ketone ketone)
1996: Crystallization behavior of poly(ether ether ketone)/poly(ether sulfone) block copolymer
1996: Structure and properties of the blend of thermotropic liquid crystalline polymer PEEK and block copolymer
1996: Thermal properties and crystallization behavior of poly(ether ether ketone ketone)/poly(ether biphenyl ether ketone ketone) copolymers
1997: A new all-aromatic thermotropic liquid crystalline polyester derived from acetylhydroquinone
1997: A new class of the thermotropic liquid crystal polymer: poly(aryl ether ketone)s
1997: Aromatic thermotropic liquid crystalline poly(aryl ether ketone)
1997: Effect of crystal-disrupting chlorohydroquinone on the first-order transitions of poly(aryl ether ketone)s containing biphenyl units
1997: Monodomain of a new thermotropic phenyl-poly(aryl ether ketone)
1997: Synthesis and properties of block copolymers of poly(ether sulfone)s with liquid crystalline polyester units
1997: The double-melting behavior of poly(ether diphenyl ether ketone)
1997: The multiple melting behavior of immiscible poly(ether ether ketone)/poly(ether diphenyl ether ketone) blend
1997: The new class of thermotropic liquid -crystalline polymers: poly(ether ether ketone ketone)s based on a chloro side group
1997: The synthesis and thermotropic liquid-crystalline behavior of the novel poly(aryl ether ketone)s containing chloro-side groups
1998: Compatibility of PES with thermotropic liquid crystalline polymer
1998: Synthesis and characterization of new poly(aryl ether ketone)s with liquid crystallinity
1998: The synthesis and thermotropic liquid crystalline behavior of novel main chain poly(aryl ether ketone)s containing a lateral phenyl group
1999: Crystallization and melting behavior of poly(p-phenylene sulfide) in blends with poly(ether sulfone)
1999: Crystallization melting behavior of poly(arylene ether ketones) containing biphenyl and meta-linkage
1999: Melting behavior of poly(aryl ether ketone)s containing dibenzoylbiphenyl moieties copolymer
1999: Multiple melting behavior of monodisperse poly(ether ketone) oligomers
1999: Thermotropic liquid crystalline behavior of a new poly(aryl ether ketone)
2000: Single crystal-like banded textures in the films of a thermotropic liquid crystalline poly(aryl ether ketone) containing a lateral chloro group
2000: Synthesis and thermotropic liquid crystalline behavior of novel poly(aryl ether ketone)s with a lateral methoxy group
2000: The melting behavior of poly(ether diphenyl ether ketone ketone)
2001: Dynamic rheological characterization of a thermotropic liquid crystalline poly(aryl ether ketone)
2001: Homoepitaxial Crystallization in Films of a Thermotropic Liquid Crystalline Chloro-Poly(aryl ether ketone)
2001: Shear-induced stabilization of the nematic phase in a side group-containing poly(aryl ether ketone) copolymer
2001: Studies on the structure and properties of thermotropic liquid crystalline poly(aryl ether ketone)s
2003: Synthesis, characterization and property studies on a methyl-substituted poly(ether ether ketone) and its copolymers
2008: Rheological response of mesophase transition of a main-chain liquid crystalline poly(aryl ether ketone)

Sources

Chem. Res. Chin. Univ., 17, 233
Chin. Chem. Lett., 12, 273
Chin. Chem. Lett., 8, 451
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 18, 484
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 19, 984
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 20, 1985
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 21, 989
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 22, 334
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 24, 1911
Gaofenzi Cailiao Kexue Yu Gongcheng, 11 (3) 59
Gaofenzi Cailiao Kexue Yu Gongcheng, 14 (5) 90
Gaofenzi Cailiao Kexue Yu Gongcheng, 15 (3) 48
Gaofenzi Cailiao Kexue Yu Gongcheng, 15 (4) 109
Gongneng Gaofenzi Xuebao, 10, 576
Gongneng Gaofenzi Xuebao, 8, 117
Int. Conf. Compos. Mater., Proc., 11th, Volume 4, 790
J. Appl. Polym. Sci., 61, 1999
J. Appl. Polym. Sci., 74, 1686
J. Mater. Sci. Lett., 16, 1813
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 35, 431
Liq. Cryst., 24, 311
Macromol. Chem. Phys., 197, 3167
Macromol. Chem. Phys., 201, 649
Macromol. Chem. Phys., 202, 2853
Macromol. Rapid Commun., 18, 729
Polym. Bull., 38, 621
Polym. Bull., 60, 785
Polym. Polym. Compos., 5, 1
Polym. Prepr., 40 (1) 205
Polym. Prepr., 41 (1) 262
Polymer, 37, 4579
Polymer, 38, 3501
Yingyong Huaxue, 13 (5) 25


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang