Index Name

Wu, Cheng-Xun

Alternative Writings

Wu, C.X.;   Wu, Chengxun

Similar Names

Wu, C.-X.

Co-authors

Hu, Panpan;   Jin, Shu-wen;   Qian, Baojun;   Qin, Jian;   Wu, Zongquan;   Xiao, Ru;   Zhang, Yue-Ting;   Zhao, Jiongxin

Publication Titles

1991: Studies of macromolecular entanglements. I. Melting behavior of swelling polymers with macromolecular entanglements
2002: Synthesis and characterization of compatibilizer TLCP-b-PC


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang