Index Name

Wang, Lu

Similar Names

Wang, L.

Co-authors

Gao, Zhengxiang;   Gong, Zi-zheng;   Guo, Yong-xin;   Haase, Wolfgang;   Kozlovsky, Mikhail;   Lai, Lin;   Li, Hong;   Lu, Jing;   Luo, Guangfu;   Lymarenko, Ruslan;   Mei, Wai-Ning;   Qin, Rui;   Wang, Ying-jie;   Wei, Dong-Qing;   Zheng, Jiaxin;   Zhou, Jing

Publication Titles

2004: Chiral photochromic liquid crystalline polymers for holography applications
2007: Theoretical study of dipolar fluids
2009: Optical Absorption Spectra of Charge-Doped Single-Walled Carbon Nanotubes from First-Principles Calculations


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang