Index Name

Wang, Hai-Tao

Alternative Writings

Wang, H.-T.;   Wang, Haitao

Similar Names

Wang, H.T.

Co-authors

Bai, Bai;   Bai, Bing-Lian;   Chen, Xiao-Fang;   Clark, Noel A.;   Gong, Chengbo;   Li, Fan;   Li, Min;   Liu, Lihua;   Long, Beihong;   Pang, Dong-Mei;   Qu, Songnan;   Ran, Xia;   Shao, Ren-Fan;   Shao, Xiang;   Shi, Jianhua;   Tian, Wenjing;   Wang, Yue;   Wu, Kai;   Xin, Hong;   Xu, Chunyan;   Xuan, Li;   Yu, Dingyi;   Yu, Zhi-Xin;   Zhang, Fenglong;   Zhang, Hongyu;   Zhang, Peng;   Zhang, Xiaobing;   Zhao, Chengxiao;   Zhao, Lianjiu;   Zhao, Yunfeng;   Zhu, Chenhui;   Zou, Zhong-Fei

Publication Titles

2006: Low molecular mass organogel from mesomorphic N-(4-hexyloxybenzoyl)-N'-(4'-nitrobenzoyl)hydrazine
2006: Observation of intercalated smectic phases in symmetric liquid crystal dimers containing hydrazide groups
2007: Hydrazide-based non-symmetric liquid crystal dimers: synthesis and mesomorphic behavior
2007: Hydrazide-based organogels and liquid crystals with columnar order
2007: Liquid crystalline behaviour of benzoic acid derivatives containing alkoxyazobenzene
2007: Twin-Tapered Molecules Containing Bi-dihydrazine Units: Self-Assembly through Intermolecular Quadruple Hydrogen Bonding and Liquid Crystalline Behavior
2008: A new series of liquid-crystalline bi-1,3,4-oxadiazole derivatives: synthesis and mesomorphic behaviour
2008: Liquid crystal dimers
2008: Non-symmetric liquid crystal dimers containing the 4-nitrobenzohydrazide group: synthesis and mesomorphic behaviour
2008: Self-assembly of highly luminescent bi-1,3,4-oxadiazole derivatives through electron donor–acceptor interactions in three-dimensional crystals, two-dimensional layers and mesophases
2008: Symmetric liquid crystal dimers containing hydrazide groups: parity-dependent smectic structure, hydrogen bonding and substitution effect
2008: Synthesis and liquid crystalline properties of hydrazide derivatives: hydrogen bonding, molecular dipole, and smectic structures
2008: Synthesis, liquid crystalline properties and fluorescence of polycatenar 1,3,4-oxadiazole derivatives
2009: The synthesis and mesomorphic behaviour of tetracatenar and hexacatenar bi-1,3,4-oxadiazole derivatives
2009: The synthesis and mesomorphic behaviour of tetracatenar di-hydrazine derivatives

Sources

Chem. Mater., 19, 4839
J. Mater. Chem., 18, 3954
J. Phys. Org. Chem., 20, 589
Liq. Cryst., 33, 439
Liq. Cryst., 33, 445
Liq. Cryst., 34, 659
Liq. Cryst., 35, 333
Liq. Cryst., 35, 389
Liq. Cryst., 35, 793
Liq. Cryst., 35, 905
Liq. Cryst., 35, 967
Liq. Cryst., 36, 7
Liq. Cryst., 36, 817
New J. Chem., 31, 401
Youji Huaxue, 28, 1857


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang