Index Name

Vretik, L.O.

Co-authors

Cherepanov, V.V.;   Dyoshin, I.I.;   Fedorovich, R.D.;   Golovach, G.P.;   Jo, J.H.;   Kazantseva, Z.I.;   Kim, S.-H.;   Kim, T.M.;   Kudrya, V.Yu.;   Marchenko, O.A.;   Naumovets, A.G.;   Nechitaylo, V.M.;   Savchenko, I.O.;   Savchuk, E.A.;   Syromyatnikov, V.G.;   Yaroshchuk, O.V.;   Yashchuk, V.M.;   Zagniy, V.V.;   Zakrevskyy, Y.A.

Publication Titles

2001: Naphthalene Containing Polymers as New Photoaligning Materials for LCs
2008: Functional Organic Structures with Neutral and Charge Electronic Excitations Transfer for Molecular Electronics
2008: Problem of Photoalignment in the LCD's Development: Synthetic Routes in Its Solving


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang