Index Name

Takigawa, Kenji

Alternative Writings

Takigawa, K.

Similar Names

Takikawa, Kenji

Co-authors

Aihara, Yoshihiko;   Ezaka, Kazuaki;   Hashimono, Shigeharu;   Hayashi, Hitoshi;   Hijikata, Yoshimasa;   Inata, Masashi;   Ishibashi, Yoshihiro;   Ishikawa, Kenji;   Ito, Keizo;   Kikuchi, Katsuhide;   Okuda, Yoshiaki;   Orihara, Hiroshi;   Oyama, Naohisa;   Shindo, Hitoshi;   Sindo, Hitoshi;   Suenaga, Hitoshi;   Suzuki, Yoshiichi;   Tabayashi, Kazuaki;   Takahashi, Katsuaki;   Takeda, Mitsunori;   Takemura, Makoto;   Takeuchi, Aikira;   Takeuchi, Akira;   Yamada, Yuichiro;   Yamamoto, Toshio

Publication Titles

1994: Holding characteristic of dark state in antiferroelectric liquid crystal
1995: Antiferroelectric liquid crystal composition and liquid crystal indicating element.
1995: Antiferroelectric liquid crystal composition.
1995: Antiferroelectric liquid-crystal composition
1995: Preparation of [(benzoyloxy)benzoyloxy]benzoates as antiferroelectric liquid crystal components
1995: Switching characteristics in antiferroelectric liquid crystals under application of bipolar pulse voltage
1997: An antiferroelectric liquid crystal composition containing optically active alkyl benzoates
1997: Antiferroelectric liquid crystal composition
1997: Antiferroelectric liquid crystal composition containing optically active 6-(trifluoromethyl)tetrahydropyran derivative and liquid crystal device using the same
1997: Smectic liquid crystal composition and display device using it

Sources

DE 19.509.304 (1995/09/21)
DE 19.513.258 (1995/10/12)
DE 19.723.438 (1997/12/11)
EP 676.462 (1995/10/11)
EP 678.566 (1995/10/25)
JP 09.040.953 (1997/02/10)
JP 09.157.651 (1997/06/17)
JP 09.235.550 (1997/09/09)
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 33, 5494
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 34, 5438


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang