Index Name

Takatsu, Haruyoshi

Similar Names

Takatsu, H.

Co-authors

Akiyama, Hidenari;   Arai, Yoshi;   Buchecker, Richard;   Chigrinov, V.G.;   Chigrinov, Vladimir;   Frings, Rainer B.;   Frings, Rainer Bruno;   Fugger, Christine;   Fujisawa, Toru;   Fujita, Yutaka;   Fukushima, Yuriko;   Furue, Hirokazu;   Furuichi, Keiji;   Furuta, Hirokazu;   Grahe, Gerwald;   Grahe, Gerwald F.;   Hasebe, Hiroshi;   Hasebe, Hiroshu;   Hatsusaka, Kazuaki;   Hiyama, Tamejiro;   Hosoda, Atsushi;   Huang, Dan-Ding;   Hyama, Tamejiro;   Iimura, Yasufumi;   Ikeda, Masanori;   Ikeda, Tomiki;   Inamura, Hiroshi;   Ishida, Norie;   Ishida, Tokue;   Ishita, Tokue;   Ito, Kayoko;   Itoi, Yasushi;   Iwamoto, Nobuhisa;   Iwashita, Yoshinori;   Kanaoya, Masakazu;   Kanazawa, Akihiko;   Kaneoya, Masakazu;   Kanie, Kiyoshi;   Kataoka, Shingo;   Katoh, Naoe;   Kawakami, Shotaro;   Kawamoto, Satoru;   Kawanishi, Nobuo;   Kawara, Tatsuo;   Kimura, Kazuo;   Kobayashi, Keiko;   Kobayashi, Shunsuke;   Konovalov, Viktor;   Kotani, Kunihiko;   Kozenkov, Vladimir;   Kundu, Sudarshan;   Kuriyama, Takeshi;   Kuroboshi, Manabu;   Kurokawa, Hideaki;   Kusumoto, Tetsuo;   Kuwana, Yasuhiro;   Kwok, H.S.;   Kwok, Hoi;   Kwok, Hoi-Sing;   Lachowicz, Artur;   Lukac, Teodor;   Maesawa, Yukishige;   Masuda, Shin;   Matsui, Hidehiko;   Miyama, Tomohiro;   Miyata, Tomoyuki;   Morita, Katsuhiko;   Murakami, Yuji;   Muravski, Anatoli;   Nagashima, Yutaka;   Nakagomi, Tamihito;   Nakamura, Kayoko;   Nakanishi, Yoshifumi;   Nakayama, Akiko;   Narita, Kenichi;   Negishi, Makoto;   Nishiyama, Isa;   Nose, Toshiaki;   Obi, Naoki;   Ogawa, Hiroshi;   Ogawa, Masaharu;   Ogawa, Saneharu;   Ogawa, Shinji;   Ogiri, Sayuri;   Oh-kouchi, Masafumi;   Ohkouchi, Masafumi;   Ohnishi, Hiroshi;   Ohnishi, Hiroyuki;   Ohsawa, Masashi;   Ohsawa, Tokue;   Ohzeki, Masanao;   Onishi, Hiroyuki;   Oosawa, Masashi;   Oota, Kazuchika;   Osawa, Masashi;   Osawa, Norie;   Osawa, Tokue;   Ota, Kazuchika;   Otani, Kunihiko;   Ozawa, Masashi;   Ozeki, Masanao;   Pithart, Cornelia;   Pithart, Corneria;   Prudnikova, Elena;   Saito, Hideo;   Saito, Yoshitaka;   Sasaki, Makoto;   Sato, Hisato;   Sato, Kenichi;   Sato, Susumu;   Schadt, M.;   Schadt, Martin;   Shikada, Masahiro;   Shimamura, Tuneo;   Shimizu, Masaki;   Shiono, Takeshi;   Shiota, Minoru;   Shirakura, Sayuri;   Sudo, Go;   Taguchi, Yasuhiro;   Takada, Hirokazu;   Takahashi, Yasuki;   Takehara, Sadao;   Takeuchi, K.;   Takeuchi, Kiyobumi;   Takeuchi, Kiyofumi;   Takeuchi, Kiyohumi;   Takeuchi, Kyobumi;   Tamura, Yuji;   Tamura, Yuuji;   Tanaka, Yasuyuki;   Tanaka, Yoichiro;   Tanaka, Yoshiki;   Tazume, Masayuki;   Tokuda, Hiroyuki;   Tomita, Ikuo;   Toriyama, Kazuhisa;   Umetsu, Yasuo;   Umezu, Yasuo;   Villiger, Alois;   Xu, Jun;   Yamagi, Takashi;   Yamaki, Takasi;   Yamamoto, Iwao;   Yamazaki, Osamu;   Yanagihara, Hirokazu

Publication Titles

1976: Nematic liquid crystal composition
1976: Schiff base compositions
1977: 4-Acyloxy-4'-cyanobiphenyls
1979: Nematic liquid crystalline compounds
1979: trans(Equatorial-equatorial)-1,4-disubstituted cyclohexane derivatives useful in nematic liquid crystal compositions
1983: 1-Cyclohexyl-2-(cyclohexylphenyl)ethane derivatives
1983: 4-N-Alkylbenzoyloxy-3'-fluoro-4'-cyanobenzenes for electrooptical display devices.
1983: Nematic halogen compounds
1984: Nematic liquid crystal compounds
1984: Nematic liquid crystalline compounds
1985: Nematic liquid cystalline compounds
1985: Phenylalkylacetylene nematic liquid crystals
1985: Phenylalkylethylene nematic liquid crystals
1985: Tolan-type nematic liquid crystals
1986: Acetylenylphenyl esters for electrooptical displays
1986: Dicyclohexylacetylene derivatives for electrooptical displays
1986: Liquid crystalline 3-fluoro-4-cyanophenyl derivatives
1986: Methyltolan derivatives for electrooptical display materials
1986: Nematic liquid crystalline tolan esters
1987: 4-(Alkylphenyl)ethynylphenyl crotyl ethers as nematic liquid crystals
1987: 4-Substituted phenyl crotyl ethers
1987: Crotyl 4-substituted-biphenylyl ethers as nematic liquid crystals for display devices
1987: Crotyl 4-substituted-phenyl ethers as nematic liquid crystals for display devices
1987: Cyclohexylpyridines as liquid-crystal additives for threshold voltage and viscosity reduction
1987: Liquid-crystal crotyloxyphenyl ester derivatives
1987: Nematic liquid-crystal compounds
1987: Novel optically active tolan derivative
1987: Optically active benzoic acid ester derivatives
1987: Phenylpyridines as liquid-crystal additives for threshold voltage reduction
1987: Three-ring hydrocarbons
1987: Tolan-type nematic liquid crystal
1987: Viscosity reduction of liquid crystals by (fluoroalkyl)phenylpyrimidine derivatives for electrooptical display devices
1988: 2,5-Diphenylpyridine derivatives as liquid crystals
1988: 2,5-Diphenylpyrimidine derivatives as smectic liquid crystals
1988: 2-(2-Fluorophenyl)-5-phenylpyridine derivatives as smectic C liquid crystals
1988: 2-(3-fluoro-4-cyanophenyl)pyridine derivatives as nematic liquid crystals for display devices
1988: 4-(4''-Alkyl)bicyclohexyl-3',4'-difluorobiphenyl nematic liquid crystals
1988: 4-Alkyl-3-fluorophenol esters as nematic liquid crystals for display devices operating at high-temperature
1988: 4-Substituted cyclohexenyl halide derivatives as viscosity-decreasing agents for liquid crystals
1988: Fluoro-containing 2,6-disubstituted pyridine derivatives as liquid crystals
1988: Fluorotolan derivatives as nematic liquid crystals
1988: Halobiphenylpyridine derivatives for electrooptical display devices
1988: Isothiocyanatophenylalkypyridines as liquid crystals for display devices with low threshold voltage and quick response.
1988: Nematic methyltolans
1988: Optically active alkoxybenzoate esters for electrooptical display devices
1988: Optically active crotyloxy derivatives for electrooptical display devices
1988: Optically active pyridine derivatives
1988: Tolan-type nematic liquid-crystal compounds
1988: optically-active 4'-alkenylbiphenyl-4-carboxylate esters as helical pitch controllers for nematic liquid-crystal compositions
1988: optically-active 4-(alkoxyphenyl- or alkoxybiphenylyl)cyclohexanes as additives for prevention of crosstalk phenomena in multiplex drive liquid-crystal displays
1989: 4-(trans,trans-Bicyclohexyl)tolan derivatives as nematic liquid crystals
1989: 4-(trans,trans-Bicyclohexylhexene derivatives as nematic liquid crystals
1989: Bicyclohexyl isothiocyanate derivatives as liquid crystals
1989: Bicyclohexylbiphenyl derivatives as nematic liquid crystals
1989: Cyclohexenylcyclohexane derivatives as liquid crystals
1989: Cyclohexylpyridine derivatives as nematic liquid crystals
1989: Fluorophenyl cyclohexylcyclohexene derivatives
1989: Fluorophenyl ether derivatives as liquid crystals
1989: Liquid crystalline ethylene glycol derivatives for electrooptical displays
1989: Liquid crystalline metal complexes and their devices
1989: Preparation of cyclohexene derivatives as electrooptical display materials
1989: Pyridine derivatives as nematic liquid crystals
1990: 2-[4-(.omega.-Alkoxyalkoxy)phenyl]-5-(4-alkylphenyl)pyridines, nematic liquid-crystal composittions, and super-twisted nematic liquid-crystal displays
1990: 4-[4-Trans-(4-trans-alkoxymethylcyclohexyl)cyclohexyl]fluorobenzenes as nematic liquid crystals
1990: 4-[Trans-4-(trans-4-alkylcyclohexyl)cyclohexyl]-1-(.omega.-alkoxyalkyl)benzenes as nematic liquid crystals
1990: Alkylene glycol derivatives for nematic liquid crystal compositions
1990: Bis[1,2-bis(3'4'-dialkoxyphenyl)ethane-1,2-dithiolato]metals and discotic columnar liquid-crystal compositions containing them
1990: Optically-active 4'-alkoxy-4-biphenylcarboxylate esters and liquid-crystal compositions containing them
1990: Optically-active phthalic or cyclohexanedicarboxylic diesters and liq.-crystal compositions containing them
1990: Phenylbicyclohexanol ester derivatives for nematic liquid-crystal compositions
1990: Recent trends in the development of liquid crystal materials
1991: (Alkoxycyclohexyl)fluorobenzene derivatives; their preparation and liquid crystals containing them
1991: 4'-(.omega.-Alkoxyalkyoxy)-4-alkyltolanes, nematic liquid-crystal compositions, and super-twisted nematic liquid-crystal display devices
1991: Cyano-substituted compound containing ether bond
1991: Liquid crystal compositions containing tolan-type alkylene glycol derivatives
1991: Liquid crystal materials for TFT-LCD (thin film transistor-liquid crystal display)
1991: Nematic liquid crystal composition
1991: Nematic liquid crystal composition for active matrix displays
1991: Preparation of (alkoxyalkyl)bicyclohexanes as viscosity-lowering liquid crystals
1991: Preparation of (cyclohexylcyclohexyl)benzyl ethers for nematic liquid crystal compositions
1991: Preparation of (trifluoromethyl)biphenyl compounds for liquid-crystal compositions for display devices
1991: Preparation of 2-(4-cyanophenyl)-5-(3-alkoxypropyl)-1,3-dioxane derivatives as nematic liquid crystals
1991: Preparation of bicyclic alkylene glycols, nematic liquid -crystal compositions containing them, and super-twisted nematic liquid-crystal display device
1991: Preparation of cyano(alkoxyalkyl)bicyclohexanes as nematic liquid crystals
1991: Preparation of optically active 2-phenylethanol derivatives and liquid crystal compositions containing them
1991: Preparation of phenylcyclohexyldioxane derivatives for electrooptical displays
1991: Preparation of tricyclilc alkylene glycol derivatievs, nematic liquid-crystal compositions containing them, and liq.-crystal displays using the compositions
1991: Tricyclic ether-type liquid-crystal compositions
1992: (Phenylcyclohexyl)alkyl ethers for electrooptical display devices
1992: Application of polymer-dispersed liquid crystals to electricity and electronic fields
1992: Cyclohexylcyclohexane derivatives for electrooptical display devices
1992: Diketonato metal complex liquid crystal
1992: Discotic columnar liquid crystal metal complexes
1992: Fluorine-containing ether derivatives and nematic liquid crystal compositions containing them
1992: Fluorotolan derivatives for electrooptical display devices
1992: Liquid - crystal display device
1992: Liquid-crystal display device
1992: Nematic liquid crystal composition and liquid crystal display using same
1992: Nematic liquid crystal composition and super-twisted nematic liquid crystal display device
1992: Nematic liquid crystal composition for displays
1992: Nematic liquid crystal metal complexes
1992: Nematic liquid-crystal composition for increased pretilt angle
1992: Nematic liquid-crystal compositions containing ether compounds and bicyclic nitriles and super-twisted nematic liquid-crystal display devices
1992: Preparation of (alkoxyalkyl)(phenylethyl)cyclohexanes as additives for nematic liquid-crystal compositions
1992: Preparation of (alkoxyalkyl)pyrimidine derivatives and nematic liquid -crystal compositions containing them
1992: Preparation of 1-(alkoxyalkyl)-4-(chlorophenyl)cyclohexanes and analogs as liquid crystal components
1992: Preparation of 2-(cyclohexylphenyl)-5-(alkoxyalkyl)pyrimidines and liquid-crystal compositions containing them
1992: Preparation of 2-fluoro-4-[2-[trans-4-(alkoxyalkyl)cyclohexyl]ethyl] benzonitriles as additives for twisted nematic liquid-crystal displays
1992: Preparation of 4-(alkoxyalkyl)-4'-(2-phenylethyl)bicyclohexanes as additives for nematic liquid-crystal compositions
1992: Preparation of 4-(dicyclohexylethyl)benzonitirle derivatives as additives for nematic liquid-crystal compositions
1992: Preparation of 4-cyclohexyltolan derivatives as nematic liquid crystals
1992: Preparation of 5-alkoxyalkyl-2-(fluorophenyl)pyrimidines and liquid -crystal compositions containing them
1992: Preparation of 5-alkyl-2-[4-(alkoxyalkoxy)phenyl]pyrimidines, nematic liquid-crystal compositions containing them, and super-twisted nematic liquid-crystal display devices
1992: Preparation of [(alkoxyalkyl)cyclohexyl]cyanofluorobiphenyls as nematic liquid crystals
1992: Preparation of [(alkoxyalkyl)cyclohexyl]fluorobiphenyls as nematic liquid crystals
1992: Preparation of cyclohexylbenzonitrile derivatives as additives for nematic liquid-crystal compositions
1992: Preparation of fluorophenylcyclodexyl ethers fluorine-substituted compound containing ether bond
1992: Preparation of tricyclic ether compounds as additives for nematic liquid-crystal compositions
1992: Tolan-type tricyclic alkylene glycol derivatives, liquid-crystal compositions containing the derivatives, and liquid-crystal display devices
1993: Fluorobenzonitriles, liquid-crystal mixtures containing them, and their preparation and use
1993: Polymer dispersed liquid crystal
1993: Preparation of (4-alkoxyalkoxyalkyl)(4'-cyclohexylethyl)tolans, nematic liquid-crystal compositions, and display devices
1993: Preparation of (4-alkoxyalkoxyalkyl)phenylcyclohexane derivatives, nematic liquid-crystal compositions, and display devices
1993: Preparation of 1,2-diaryl-1,1-difluoroethane derivatives and liquid crystal compositions containing them for display devices
1993: Preparation of 2-[4-(4-alkoxyalkylcyclohexyl)phenyl]-5- alkylpyrimidines and nematic liquid-crystal compositions containg them
1993: Preparation of 2-biphenylylpyrimidine derivatives and nematic liquid -crystal compositions containing them
1993: Preparation of 4'-(2-pyridyl)-4-fluorotolan derivatives as nematic liquid crystals for display devices
1993: Preparation of 4-(4-alkenylcyclohexyl)-4'-fluorotolans as nematic liquid crystals for display devices
1993: Preparation of 4-(5-alkoxyalkyl-1,3-dioxanyl)-4'-fluorotolans as nematic liquid crystals for display devices
1993: Preparation of [(alkoxyalkoxyalkyl)phenethyl]bicyclohexanes, nematic liquid-crystal compositions, and display devices
1994: Effect of polymer network made of liquid crystalline diacrylate on characteristics of liquid crystal display device
1994: Liquid crystal composition
1994: Liquid crystalline deuterophenylbicyclohexane derivative mixture and liquid crystal composition containing same
1994: Nematic liquid crystal composition and display device using same
1995: (Fluoroalkenyl)cyclohexane derivatives and liquid-crystal compositions
1995: 2-(2-phenylethyl)bicyclohexane derivative
1995: 4-Alkenyloxy-3,5-difluorobenzene derivative and liquid crystal composition
1995: 4-Trifluoromethoxy-3,5-difluorobenzene derivative and its manufacture
1995: Acrylate compound and liquid-crystal device containing it in light-controlling layer
1995: Acrylate compounds and liquid crystal display devices
1995: Cyclic hydrocarbon derivative and liquid crystal composition containing the same.
1995: Cyclohexylbiphenyl derivative
1995: Deuterated [2-(4-cyclohexylcyclohexyl)ethyl]benzene derivative mixture and liquid-crystal composition containing it for electrooptical display material
1995: Deuterium-substituted phenylcyclohexane derivative composition for liquid-crystal display devices
1995: Effect of polymer network made of liquid crystalline diacrylate on characteristics of liquid crystal display device
1995: Fluorobenzene derivatives for liquid crystal display device
1995: Fluorocyclopropane derivative and liquid crystal composition
1995: Guest-host type liquid crystal display device and display apparatus using it
1995: High-contrast liquid-crystal devices and acrylates for them
1995: Liquid crystal display device
1995: Liquid crystal display with uniform orientation and high pre-tilt angle and its manufacture
1995: Liquid-crystal display device
1995: Manufacture of fluorobiphenyl derivatives for liquid crystal materials
1995: Nematic liquid crystal composition and liquid crystal display device
1995: Nematic liquid crystal composition containing tolan derivative
1995: Nematic liquid crystal derivative of 4-allyl-3,5-difluorobenzene, its preparation, and liquid crystal composition
1995: Phenylbicyclohexane derivative and liquid crystal composition containing it
1995: Phenylbicyclohexane derivative liquid crystal compound mixtures
1995: Phenylbicyclohexane derivatives suitable for liquid crystal display devices
1995: Phenylcyclohexane derivatives and their intermediates for active matrix liquid crystal displays
1995: Polymer dispersed liquid crystals
1995: Polymerizable liquid crystal composition and optically anisotropic film comprising the same.
1995: Tolan derivatives for liquid crystal imaging devices
1995: Trifluorocyclopropane derivative and liquid crystal composition containing it
1995: Trifluoromethylamino-group containing compound, its intermediates, its preparation, and liquid crystal composition containing it
1996: (2-Cyclohexyl)propylbenzene derivative for liquid crystal display material
1996: (4-Cyclohexylbutyl)benzene derivatives for liquid-crystal display element
1996: (4-Cyclohexylethyl)benzene derivative mixture for liquid-crystal display device
1996: (Fluoroalkenyl)benzene derivatives useful for liquid crystal materials
1996: 1,4-Disubstituted 2,6-difluorobenzenes liquid crystal compositions for displays
1996: 1-(4-Cyclohexylphenyl)-2-phenylethane derivative for liquid crystal display device
1996: 2-Fluorobiphenyl derivative and liquid crystal composition containing it for display device
1996: 3-Substituted phenylacetylene derivative and liquid crystal composition containing it
1996: 4-(2-Cyclohexylethyl)cyclohexylbenzene derivatives for liquid-crystal display element
1996: 4-(4-Phenylbutyl)bicyclohexane derivatives useful for active matrix driving liquid crystal display
1996: 5-Substituted alkoxybenzene derivative for liquid crystal display device
1996: 5-substituted alkylbenzene derivative and liquid-crystal composition containing it
1996: Alkylbenzene derivative and liquid crystal composition containing it
1996: Biphenyl derivative for liquid crystal compound and display device
1996: Biphenyl derivative for liquid crystal display device
1996: Chiral nematic liquid-crystal composition with good storage stability
1996: Deuterated 1,2-dicyclohexylethane derivative mixture for electrooptical liquid-crystal display device
1996: Deuterated 4,4'-dicyclohexylbiphenyl derivative mixture for electrooptical liquid-crystal display device
1996: Deuterium-labeled bicyclohexane derivative for liquid crystal display device
1996: Deuterium-substituted nematic liquid crystal composition and display device using it
1996: Direct-view liquid crystal display with high scattering property and high-contrast
1996: Light-scattering type liquid-crystal display device
1996: Liquid crystal composition for light scattering-type liquid crystal display device
1996: Liquid crystal device and display apparatus using the same
1996: Liquid crystal device with improved wide-viewing-angles
1996: Liquid crystal display device and display apparatus using the same
1996: Liquid crystal display element containing chiral polymer
1996: Liquid crystal orientation material
1996: Nematic liquid crystal composition
1996: Nematic liquid crystal composition and display
1996: Nematic liquid crystal composition and display device using it
1996: Nematic liquid crystal composition and display using same
1996: Nematic liquid crystal composition and liquid crystal display device using it
1996: Nematic liquid-crystal composition
1996: Nematic liquid-crystal composition and active matrix-type, twisted nematic-type, or super-twisted nematic-type display device
1996: Nematic liquid-crystal composition and liquid-crystal display device using same
1996: Optically-active fluorophenyl compounds, liquid-crystal compositions, and liquid-crystal devices
1996: Phenyl benzyl ether derivative mixture for liquid-crystal display device
1996: Phenylbenzyl ether derivative for liquid-crystal display devices
1996: Phenylbicyclohexane derivatives as liquid crystal compositions
1996: Phenylbicyclohexane derivatives suitable for active matrix liquid crystal display devices
1996: Polymer dispersed liquid crystal display
1996: Polymerizable compositions containing (meth)acrylates having liquid-crystalline backbones and surfactants and manufacture of optical anisotropic polymers
1996: Polymerizable liquid crystalline compositions and manufacture of optical anisotropes
1997: 4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene derivatives and liquid-crystal compositions containing them for display devices
1997: Acrylate compounds and liquid crystal display devices using their polymers
1997: Alkenyltolan derivative and liquid - crystal composition containing it for display
1997: Alkenyltolans, their manufacture, and liquid crystal compositions containing them
1997: Aromatic fluoro compound and liquid crystal composition with it
1997: Bicyclohexane derivative and liquid-crystal composition containing it for display
1997: Color liquid crystal display device free of color filter and its manufacture
1997: Cyclohexane derivatives substituted with deuterium and liquid - crystal mixtures containing them
1997: Diphenylmethane derivative, liquid - crystal composition containing it, and liquid - crystal display device using the composition
1997: Effect of monoacrylates on electro-optical properties for light scattering LCDs
1997: Light scattering-type liquid crystal display device using fluorotolan compounds
1997: Liquid crystal display and its manufacture
1997: Liquid crystal display element containing a cured product of a liquid crystalline (meth)acrylate ester-based light-curing composition
1997: Liquid crystalline polymer stabilized FLCDs with conventional rubbed polyimide films or with photo alignment films of poly(vinyl cinnamate)
1997: Mesogenic polymer stabilized ferroelectric liquid crystal display exhibiting monostability with high contrast ratio and grayscale capability
1997: Mixture of 4-(2-cyclohexyl)ethylbiphenyl derivatives and liquid-crystal composition for display
1997: Nematic liquid crystal composition and liquid crystal device containing it
1997: Nematic liquid crystal composition and liquid crystal device containing said composition
1997: Nematic liquid crystal composition and liquid crystal display device containing said composition
1997: Nematic liquid crystal composition free of nitrogen atom and ester group and active matrix liquid crystal display
1997: Nematic liquid crystal compositions and liquid crystal display devices containing them
1997: Nematic liquid-crystal composition and liquid-crystal display device using same
1997: Novel cyclohexylbenzene compound and liquid crystal composition containing it
1997: Optically active liquid crystal azo compound and its composition
1997: Preparation of (cyclohexylalkyl)-p-terphenyl derivatives and nematic liquid crystal compositions containing them for active matrix liquid crystal device
1997: Preparation of 4-halo-1-alkenylbenzenes by Grignard reaction
1997: Preparation of alkenylethynylbenzenes
1997: Preparation of biphenyl compounds for nematic liquid crystal displays
1997: Preparation of cyclohexylbenzenes and analogs as liquid crystals
1997: Preparation of cyclohexylpropylbenzene derivatives as liquid crystals
1997: Preparation of pyrimidine liquid crystals
1997: Preparation of terphenyl compounds as liquid crystals
1997: Properties and application of UV-curable liquid crystals
1997: Properties of novel UV-curable liquid crystals and their retardation films
1997: Refractive index distribution-type polymer lens and its manufacture
1998: 1,4-Bis(phenylethyl)benzenes with large dielectric anisotropy and liquid crystal compositions containing them
1998: Alignment and photopolymerization of UV-curable liquid crystals
1998: Asymmetric azine for liquid crystalline composition
1998: Azine derivative, process for the preparation thereof, nematic liquid crystal composition and liquid crystal display system comprising same
1998: Bicyclohexane derivatives substituted by deuterium and their mixtures for liquid crystal in display device
1998: Development and industrialization of liquid crystalline tolans
1998: Fluorobenzylcyclohexane derivative as liquid -crystal compound and nematic liquid -crystal composition containing same for display
1998: Liquid - crystalline characteristic diacetylene compound with high dielectric anisotropy
1998: Liquid crystal compounds, their preparation, and compositions containing them
1998: Liquid-crystal composition and liquid-crystal display device with it
1998: Nematic liquid - crystal composition and liquid - crystal display using same
1998: Nematic liquid-crystal composition and liquid-crystal display device with it
1998: Novel alkenyltolan derivative and liquid crystal composition containing it
1998: Optical recording material using smectic A liquid crystals and recording device therefrom
1998: Polymerization of liquid-crystalline monomers with biphenyl moiety
1998: The effect of polymer stabilization on the alignment structure of surface-stabilized ferroelectric liquid crystals
1998: Trifluoromethoxy-containing liquid crystal compound with low viscosity and its preparation
1999: (Meth)acrylate derivative, liquid crystal composition containing it, and optically anisotropic material
1999: 1,1,2-Trifluoro-1-buten-3-ynes as intermediates for nematic liquid crystals and their preparation
1999: 2,6-Dialkenylnaphthalene derivative for liquid crystal composition
1999: 4-Alkenylbenzaldehydes as intermediates for compounds in liquid crystalline composition and their preparation
1999: Alkenyl terphenyl derivative for liquid crystal composition
1999: Alkenylbiphenyl derivatives, liquid crystal compositions containing them, and display devices using them
1999: Azine compound containing three-rings for nematic liquid crystal of liquid crystal display device
1999: Azine derivatives for nematic liquid crystal display material
1999: Cyanobiphenyl derivatives, their preparation, liquid crystal compositions containing them, and liquid crystal displays
1999: Cyanophenyl alkenylfluorobenzoate derivative for nematic liquid crystal composition for display device
1999: Development and industrialization of liquid crystalline tolans
1999: Development of liquid crystalline azines for super twisted nematic liquid crystal display(STN-LCD)
1999: Diphenylbutadiynes, their manufacture, and liquid crystal compositions containing them
1999: Fluorine-containing phenyltolan derivative and liquid crystal composition and display element containing it
1999: Fluoroterphenyl derivative for nematic liquid crystal compositions
1999: Gray-scale operation of surface-stabilized ferroelectric liquid crystal displays using polymer-stabilized method
1999: Liquid crystal (meth)acrylate compound for optical anisotropic material
1999: Liquid crystal (meth)acrylate for optical anisotropic material
1999: Liquid crystal composition containing 6-cyanonaphthalene derivatives for liquid crystal display element
1999: Liquid crystal display device using ferroelectric liquid crystal and manufacture of the device
1999: Liquid crystal display with adjustable backlight intensity
1999: Liquid crystalline composition containing vinyl ether and (meth)acrylate and optically anisotropic polymer material
1999: Liquid-crystal (meth)acrylate compound, its composition, and optically anisotropic material using it for display
1999: Liquid-crystalline (meth)acrylate compounds, their compositions, and optically anisotropic materials of polymers of the compositions
1999: Liquid-crystalline composition containing (meth)acrylate and optically anisotropic material
1999: Liquid-crystalline polymerizable composition and optically anisotropic material
1999: Manufacture method of azine-based mixed liquid crystal
1999: Manufacture of liquid-crystal display device using ferroelectric liquid crystal and polymeric liquid crystal
1999: Method for preparation of liquid crystal compound possessing vicinal difluoroalkenyl group
1999: Naphthalene derivative for liquid crystal composition
1999: Nematic liquid crystal composition and display device using it
1999: Nematic liquid crystal composition and liquid crystal display device using it
1999: Nematic liquid crystal composition and liquid crystal display device with it
1999: Nematic liquid crystal composition and liquid crystal display using the same
1999: Nematic liquid crystal composition and twisted-nematic or super twisted nematic liquid crystal display device using it
1999: Nematic liquid crystal composition for liquid crystal display
1999: Nematic liquid-crystal composition with high birefringence and display using it
1999: Optically anisotropic film, its manufacture, and liquid crystal display device
1999: Phenyl benzoate derivative, liquid crystal composition containing it, and liquid crystal display device using the composition
1999: Polymer-stabilized SSFLCD exhibiting monostable electrooptical effect with high contrast ratio and grayscale capability
1999: Preparation of 4-[(Trifluoromethoxy)alkyl]bicyclohexane or -benzene derivatives as liquid crystals and liquid crystal composition containing the same
1999: Preparation of difluorostilbenes as liquid crystal materials with low viscosity and high response
1999: Sterol trifluoromethyl ether and liquid crystal composition and element containing it
2000: Action for environment and safety of LCD
2000: Alkylphenyl (naphthalene) derivative for liquid crystal display device and method for preparation thereof
2000: Decahydronaphthalene derivative for liquid crystal display device
2000: Display element having polymer-stabilized ferroelectric liquid crystal and liquid crystal display device
2000: Manufacture of bi- or tricyclohexane derivative from acylbenzene for liquid crystal
2000: Method for preparation of 2-(4-cyanophenyl)pyridine derivatives as liquid crystals
2000: Method for preparation of 4-cyanobenzenes as liquid crystals
2000: Nematic liquid crystal composition and liquid crystal display using the same
2000: Nematic liquid crystal composition for liquid crystal display device
2000: Optically activate compounds and liquid-crystal compositions and devices using them
2000: Phenyldecahydronaphthalene derivative for liquid crystal composition for display device
2000: Phenylnaphthalene derivative as liquid crystal and manufacture of the derivative
2001: Design and applications of new fluorinated liquid crystals of fused ring systems for active matrix LCD
2001: Design, synthesis and physical properties of new liquid crystal materials for active matrix LCD. New aromatic ring systems prepared by regioselective fluorination as new mesogens containing fluorines
2001: Design, synthesis and physical properties of new liquid crystal materials for active matrix LCD.(1) New saturated ring systems prepared by stereoselective hydrogenation as new mesogens containing fluorines
2001: Nematic liquid crystal composition with reduced current flow and high dielectric anisotropy for STN liquid crystal display
2001: Novel Mesogenic Polymer Stabilized Ferroelectric Liquid Crystal Display Device Exhibiting V-Shaped Electrooptic Characteristics
2001: Physical property of new liquid crystal materials and mixture design for active matrix LCD
2002: Design, Synthesis and Physical Properties of New Liquid Crystal Materials Having a Fluoro-Substituted Tetrahydronaphthalene Structure for Active Matrix LCD
2002: Liquid crystal display with better temperature dependence of threshold voltage
2002: Liquid Crystal Mixtures with Low Birefringence for Active-Matrix LCD
2002: Supertwisted nematic liquid crystal display with reduced temperature and frequency dependence of threshold voltage
2002: Synthesis and properties of azo dye aligning layers for liquid crystal cells
2003: Anchoring properties of photoaligned azo-dye materials
2004: Development and industrialization of liquid crystal materials
2004: Fabrication and electro-optic characteristics of polymer-stabilized V-mode ferroelectric liquid crystal display and intrinsic H-V-mode ferroelectric liquid crystal displays: their application to field sequential fullcolor active matrix liquid crystal displays
2004: Photoaligned Vertical Aligned Nematic Mode in Liquid Crystals
2004: Polymer-stabilized V-mode FLCDs and their application to color sequential full color LCDs
2005: Development and industrialization of liquid crystal materials
2005: Novel Photoaligned Twisted Nematic Liquid Crystal Cell
2005: Photo-aligning by azo-dyes: Physics and applications
2007: Liquid crystal photoalignment: history and future
2008: Field Sequential Full Color LCDs using Polymer-stabilized V-shaped Ferroelectric Liquid Crystals
2010: UV-Curable Liquid Crystal for a Retarder

Sources

19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, C71
19th Int. Liq. Cryst. Conf., Edinburgh, 2002, P210
CA 2.049.410 (1992/02/18)
DE 2.633.928
DE 2.847.639 (1979/05/03)
DE 2.905.992 (1979/08/23)
DE 3.233.641 (1983/03/24)
DE 3.241.822 (1983/05/26)
DE 3.324.774 (1984/01/12)
DE 3.339.216 (1984/05/03)
DE 3.339.218 (1984/05/03)
DE 3.620.633 (1987/01/02)
DIC Tech. Rev., 1, 43
DIC Tech. Rev., 3, 29
DIC Tech. Rev., 4, 27
DIC Tech. Rev., 5, 17
EP 217.354 (1987/04/08)
EP 253.408 (1988/01/20)
EP 284.093 (1988/09/28)
EP 291.949 (1988/11/23)
EP 310.067 (1989/04/05)
EP 331.091 (1989/09/06)
EP 351.846 (1990/01/24)
EP 385.471 (1990/09/05)
EP 410.469 (1991/01/30)
EP 415.090 (1991/03/06)
EP 452.274 (1991/10/16)
EP 470.590 (1992/02/12)
EP 475.254 (1992/03/18)
EP 516.076 (1992/12/02)
EP 637.623 (1995/02/08)
EP 659.865 (1995/06/28)
EP 825.176 (1998/02/25)
EP 919.536 (1999/06/02)
EP 952.135 (1999/10/27)
Ekisho, 4 (4) 45
Ekisho, 8, 159
Ekisho, 8, 206
Ferroelectrics, 364, 78
GB 2.189.785 (1987/11/04)
HK 1035913 A1 (2004/11/19)
HK 1041019 A1 (2004/10/08)
J. Photopolym. Sci. Technol., 10, 25
JP 01.022.827 (1989/01/25)
JP 01.022.830 (1989/01/25)
JP 01.022.835 (1989/01/25)
JP 01.026.552 (1989/01/27)
JP 01.029.360 (1989/01/31)
JP 01.029.361 (1989/01/31)
JP 01.157.923 (1989/06/21)
JP 01.242.566 (1989/09/27)
JP 02.059.542 (1990/02/28)
JP 02.059.543 (1990/02/28)
JP 02.218.662 (1990/08/31)
JP 02.256.635 (1990/10/17)
JP 02.300.144 (1990/12/12)
JP 02.311.461 (1990/12/27)
JP 03.002.137 (1991/01/08)
JP 03.161.453 (1991/07/11)
JP 03.161.484 (1991/07/11)
JP 03.200.737 (1991/09/02)
JP 03.205.485 (1991/09/06)
JP 03.215.447 (1991/09/20)
JP 03.220.145 (1991/09/27)
JP 03.220.147 (1991/09/27)
JP 03.236.351 (1991/10/22)
JP 03.246.270 (1991/11/01)
JP 03.265.683 (1991/11/26)
JP 03.265.684 (1991/11/26)
JP 03.279.340 (1991/12/10)
JP 03.287.556 (1991/12/18)
JP 04.014.015 (1992/01/20)
JP 04.041.492 (1992/02/12)
JP 04.046.182 (1992/02/17)
JP 04.082.853 (1992/03/16)
JP 04.082.854 (1992/03/16)
JP 04.091.048 (1992/03/24)
JP 04.091.056 (1992/03/24)
JP 04.093.393 (1992/03/26)
JP 04.095.045 (1992/03/27)
JP 04.117.487 (1992/04/17)
JP 04.120.048 (1992/04/21)
JP 04.210.668 (1992/07/31)
JP 04.210.669 (1992/07/31)
JP 04.210.670 (1992/07/31)
JP 04.217.638 (1992/08/07)
JP 04.217.671 (1992/08/07)
JP 04.220.489 (1992/08/11)
JP 04.224.541 (1992/08/13)
JP 04.235.935 (1992/08/25)
JP 04.235.936 (1992/08/25)
JP 04.244.052 (1992/09/01)
JP 04.252.290 (1992/09/08)
JP 04.255.793 (1992/09/10)
JP 04.270.235 (1992/09/25)
JP 04.352.768 (1992/12/07)
JP 04.356.467 (1992/12/10)
JP 04.356.468 (1992/12/10)
JP 05.032.637 (1993/02/09)
JP 05.065.236 (1993/03/19)
JP 05.065.280 (1993/03/19)
JP 05.070.430 (1993/03/23)
JP 05.085.971 (1993/04/06)
JP 05.097.750 (1993/04/20)
JP 05.097.752 (1993/04/20)
JP 05.097.753 (1993/04/20)
JP 05.112.534 (1993/05/07)
JP 06.312.949 (1994/11/08)
JP 06.313.170 (1994/11/08)
JP 06.330.040 (1994/11/29)
JP 07.017.910 (1995/01/20)
JP 07.017.938 (1995/01/20)
JP 07.053.417 (1995/02/28)
JP 07.062.348 (1995/03/07)
JP 07.069.983 (1995/03/14)
JP 07.082.181 (1995/03/28)
JP 07.104.297 (1995/04/21)
JP 07.104.320 (1995/04/21)
JP 07.110.469 (1995/04/25)
JP 07.138.567 (1995/05/30)
JP 07.165.625 (1995/06/27)
JP 07.165.639 (1995/06/27)
JP 07.165.656 (1995/06/27)
JP 07.179.374 (1995/07/18)
JP 07.199.233 (1995/08/04)
JP 07.199.234 (1995/08/04)
JP 07.216.356 (1995/08/15)
JP 07.223.982 (1995/08/22)
JP 07.234.394 (1995/09/05)
JP 07.242.874 (1995/09/19)
JP 07.247.228 (1995/09/26)
JP 07.247.229 (1995/09/26)
JP 07.258.141 (1995/10/09)
JP 07.258.639 (1995/10/09)
JP 07.278.030 (1995/10/24)
JP 07.278.548 (1995/10/24)
JP 07.286.178 (1995/10/31)
JP 07.300.447 (1995/11/14)
JP 07.316.556 (1995/12/05)
JP 08.005.996 (1996/01/12)
JP 08.012.972 (1996/01/16)
JP 08.027.048 (1996/01/30)
JP 08.040.945 (1996/02/13)
JP 08.043.830 (1996/02/16)
JP 08.048.977 (1996/02/20)
JP 08.053.673 (1996/02/27)
JP 08.053.674 (1996/02/27)
JP 08.060.158 (1996/03/05)
JP 08.073.854 (1996/03/19)
JP 08.081.680 (1996/03/26)
JP 08.092.557 (1996/04/09)
JP 08.109.147 (1996/04/30)
JP 08.113.548 (1996/05/07)
JP 08.113.779 (1996/05/07)
JP 08.113.780 (1996/05/07)
JP 08.119.888 (1996/05/14)
JP 08.119.889 (1996/05/14)
JP 08.120.268 (1996/05/14)
JP 08.120.269 (1996/05/14)
JP 08.120.270 (1996/05/14)
JP 08.120.272 (1996/05/14)
JP 08.120.273 (1996/05/14)
JP 08.120.274 (1996/05/14)
JP 08.120.275 (1996/05/14)
JP 08.122.751 (1996/05/17)
JP 08.134.454 (1996/05/28)
JP 08.143.498 (1996/06/04)
JP 08.151.338 (1996/06/11)
JP 08.157.396 (1996/06/18)
JP 08.170.078 (1996/07/02)
JP 08.170.079 (1996/07/02)
JP 08.183.749 (1996/07/16)
JP 08.188.775 (1996/07/23)
JP 08.190.086 (1996/07/23)
JP 08.198.785 (1996/08/06)
JP 08.209.130 (1996/08/13)
JP 08.209.143 (1996/08/13)
JP 08.209.144 (1996/08/13)
JP 08.209.145 (1996/08/13)
JP 08.209.146 (1996/08/13)
JP 08.217.706 (1996/08/27)
JP 08.231.958 (1996/09/10)
JP 08.245.960 (1996/09/24)
JP 08.259.483 (1996/10/08)
JP 08.269.455 (1996/10/15)
JP 08.283.718 (1996/10/29)
JP 08.283.719 (1996/10/29)
JP 08.302.349 (1996/11/19)
JP 09.005.695 (1997/01/10)
JP 09.012.485 (1997/01/14)
JP 09.012.501 (1997/01/14)
JP 09.030.995 (1997/02/04)
JP 09.030.996 (1997/02/04)
JP 09.030.997 (1997/02/04)
JP 09.048.760 (1997/02/18)
JP 09.053.074 (1997/02/25)
JP 09.059.623 (1997/03/04)
JP 09.059.629 (1997/03/04)
JP 09.059.630 (1997/03/04)
JP 09.059.632 (1997/03/04)
JP 09.077.692 (1997/03/25)
JP 09.143.103 (1997/06/03)
JP 09.143.108 (1997/06/03)
JP 09.151.373 (1997/06/10)
JP 09.151.376 (1997/06/10)
JP 09.157.195 (1997/06/17)
JP 09.157.653 (1997/06/17)
JP 09.157.654 (1997/06/17)
JP 09.179.101 (1997/07/11)
JP 09.208.503 (1997/08/12)
JP 09.211.462 (1997/08/15)
JP 09.227.417 (1997/09/02)
JP 09.241.230 (1997/09/16)
JP 09.278.684 (1997/10/28)
JP 09.278.687 (1997/10/28)
JP 09.286.742 (1997/11/04)
JP 09.291.048 (1997/11/11)
JP 09.301.901 (1997/11/25)
JP 09.316.032 (1997/12/09)
JP 10.007.597 (1998/01/13)
JP 10.035.098 (1998/02/10)
JP 10.045.642 (1998/02/17)
JP 10.059.881 (1998/03/03)
JP 10.059.918 (1998/03/03)
JP 10.077.476 (1998/03/24)
JP 10.081.881 (1998/03/31)
JP 10.120.600 (1998/05/12)
JP 10.175.886 (1998/06/30)
JP 10.218.825 (1998/08/18)
JP 10.273.478 (1998/10/13)
JP 10.292.173 (1998/11/04)
JP 10.330.755 (1998/12/15)
JP 11.001.459 (1999/01/06)
JP 11.021.269 (1999/01/26)
JP 11.021.554 (1999/01/26)
JP 11.043.450 (1999/02/16)
JP 11.049.706 (1999/02/23)
JP 11.049.707 (1999/02/23)
JP 11.061.132 (1999/03/05)
JP 11.071.338 (1999/03/16)
JP 11.080.081 (1999/03/23)
JP 11.080.090 (1999/03/23)
JP 11.092.762 (1999/04/06)
JP 11.092.763 (1999/04/06)
JP 11.095.205 (1999/04/09)
JP 11.100.579 (1999/04/13)
JP 11.106.752 (1999/04/20)
JP 11.124.578 (1999/05/11)
JP 11.131.066 (1999/05/18)
JP 11.131.067 (1999/05/18)
JP 11.140.011 (1999/05/25)
JP 11.140.446 (1999/05/25)
JP 11.147.853 (1999/06/02)
JP 11.147.858 (1999/06/02)
JP 11.148.076 (1999/06/02)
JP 11.148.077 (1999/06/02)
JP 11.148.079 (1999/06/02)
JP 11.152.297 (1999/06/08)
JP 11.158.094 (1999/06/15)
JP 11.158.138 (1999/06/15)
JP 11.181.426 (1999/07/06)
JP 11.199.558 (1999/07/27)
JP 11.228.460 (1999/08/24)
JP 11.241.068 (1999/09/07)
JP 11.246.451 (1999/09/14)
JP 11.255.681 (1999/09/21)
JP 11.286.465 (1999/10/19)
JP 11.326.909 (1999/11/26)
JP 11.326.961 (1999/11/26)
JP 11.335.307 (1999/12/07)
JP 11.335.664 (1999/12/07)
JP 11.335.665 (1999/12/07)
JP 11.349.548 (1999/12/21)
JP 2000.001.463 (2000/01/07)
JP 2000.001.475 (2000/01/07)
JP 2000.026.352 (2000/01/25)
JP 2000.063.304 (2000/02/29)
JP 2000.103.752 (2000/04/11)
JP 2000.109.843 (2000/04/18)
JP 2000.119.653 (2000/04/25)
JP 2000.128.849 (2000/05/09)
JP 2000.171.838 (2000/06/23)
JP 2000.226.344 (2000/08/15)
JP 51.013.733 (1976/02/03)
JP 52.023.049 (1977/02/21)
JP 60.152.427 (1985/08/10)
JP 60.202.830 (1985/10/14)
JP 60.204.732 (1985/10/16)
JP 60.226.845 (1985/11/12)
JP 61.078.782 (1986/04/22)
JP 61.197.543 (1986/09/01)
JP 61.200.932 (1986/09/05)
JP 61.268.652 (1986/11/28)
JP 61.280.441 (1986/12/11)
JP 62.067.049 (1987/03/26)
JP 62.077.353 (1987/04/09)
JP 62.087.533 (1987/04/22)
JP 62.103.031 (1987/05/13)
JP 62.106.061 (1987/05/16)
JP 62.192.368 (1987/08/22)
JP 62.267.264 (1987/11/19)
JP 62.267.265 (1987/11/19)
JP 62.277.333 (1987/12/02)
JP 62.286.942 (1987/12/12)
JP 62.286.943 (1987/12/12)
JP 63.048.239 (1988/02/29)
JP 63.048.245 (1988/02/29)
JP 63.048.246 (1988/02/29)
JP 63.051.359 (1988/03/04)
JP 63.063.662 (1988/03/22)
JP 63.083.069 (1988/04/13)
JP 63.238.030 (1988/10/04)
JP 63.238.041 (1988/10/04)
JP 63.250.332 (1988/10/18)
JP 63.250.365 (1988/10/18)
JP 63.253.065 (1988/10/20)
JP 63.253.075 (1988/10/20)
JP 63.280.063 (1988/11/17)
JP 63.287.737 (1988/11/24)
JP 63.303.969 (1988/12/12)
JP 64.003.131 (1989/01/06)
JP 64.003.141 (1989/01/06)
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 33, 6245
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 40, 5008
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 43, 261
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 44, 5117
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 36, L1517
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 38, L136
Kino Zairyo, 13 (2) 5
Kino Zairyo, 15 (8) 22
Kogyo Zairyo, 40 (3) 42
Liq. Cryst. Today, 14 (4) 1
Liq. Cryst., 29, 1321
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 292, 333
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 317, 259
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 318, 199
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 319, 159
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 331, 399
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 364, 851
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 364, 859
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 364, 865
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 516, 45
Nippon Insatsu Gakkaishi, 33, 166
Opt. Eng., 43, 290
Oputoronikusu, 116, 50
Phys. Rev. E, 68, 061702
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3143, 31
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 4463, 92
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5936, 59360U
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 6487, 64870F
Senryo to Yakuhin, 35 (3) 71
TW 593637 B (2004/06/21)
US 4.393.258 (1983/07/12)
WO 2000.010.952 (2000/03/02)
WO 2000.017.287 (2000/03/30)
WO 9.307.136 (1993/04/15)
Yuki Gosei Kagaku Kyokaishi, 57, 629


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang