Index Name

Sun, Hui

Similar Names

Sun, H.

Co-authors

Ben, Teng;   Chen, Chun-Hai;   Fu, Lu-Xiang;   Jiang, Zhen-Hua;   Li, Li-Wei;   Liu, Jing-Jiang;   Ma, Jia;   Wang, Gui-Bin;   Wang, Han-Fu;   Wu, Zhong-Wen;   Xu, Ying-Kai;   Yang, Bi Bo;   Yang, De-Cai;   Zhang, Jian;   Zhang, Shan-Ju;   Zhang, Wan-Jin;   Zheng, Qiang;   Zheng, Yu-Bin

Publication Titles

1999: Thermotropic liquid crystalline behavior of a new poly(aryl ether ketone)
2000: Single crystal-like banded textures in the films of a thermotropic liquid crystalline poly(aryl ether ketone) containing a lateral chloro group
2001: Dynamic rheological characterization of a thermotropic liquid crystalline poly(aryl ether ketone)
2001: Shear-induced stabilization of the nematic phase in a side group-containing poly(aryl ether ketone) copolymer
2001: Studies on the structure and properties of thermotropic liquid crystalline poly(aryl ether ketone)s
2008: Rheological response of mesophase transition of a main-chain liquid crystalline poly(aryl ether ketone)

Sources

Chem. Res. Chin. Univ., 17, 233
Chin. Chem. Lett., 12, 273
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 20, 1985
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 21, 989
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 22, 334
Polym. Bull., 60, 785


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang