Index Name

Soms, L.N.

Similar Names

Soms, Leonid N.

Co-authors

Eremenko, A.S.;   Groznov, M.A.;   Kamanina, N.V.;   Kornev, A.F.;   Kotov, B.V.;   Lan'kova, S.M.;   Lyubimov, V.V.;   Mokshin, V.M.;   Morichev, I.E.;   Morozova, E.A.;   Morozova, Elena A.;   Myl'nikov, V.S.;   Orlov, S.Yu.;   Pletneva, N.I.;   Pokrovskii, V.P.;   Pokrovskiy, V.P.;   Pravednikov, A.N.;   Shvets, V.V.;   Sinikas, A.G.;   Stupnikov, V.K.;   Tarasov, A.A.;   Topol, S.S.;   Trukhtanov, V.A.;   Vasilenko, N.A.;   Vladimirov, F.L.

Publication Titles

1985: Conversion of optical signals in a laser with an intracavity liquid-crystal spatial modulator
1985: Effective reversible phase recording of optical information by an organic polymer photoconductor-liquid crystal structure
1988: Liquid-crystal light modulators with organic polymeric photoconductors as reversible recording media
1989: Optical homogeneity of light modulators of the type amorphous chalcogenide semiconductor-liquid crystal
1990: Correction of phase aberrations by the holographic method using liquid-crystal spatial light modulators
1991: Electrically and light-controlled modulators based on nematic liquid crystal dispersions
1994: Laser systems with internal scanner
1997: Transverse-Electric-Field Induced Electro-Optical Effects in Nematic Liquid Crystals

Sources

Eur. Conf. Liq. Cryst., Zakopane, 1997, D
Kvantovaya Elektron. (Moscow), 12, 2071
Opt. Spektrosk., 68, 691
Opt. Zh., (1) 10
Opt.-Mekh. Prom-st., (5) 9
Pis'ma Zh. Tekh. Fiz., 11, 38
Vysokoeffektiv. Sredy Dlya Zapisi Gologramm, 1988, L. 145
Zh. Tekh. Fiz., 61 (4) 80


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang