Index Name

Soloveva, Irina I.

Alternative Writings

Soloveva, I.I.

Co-authors

Andreeva, Tatyana I.;   Kolerov, Andrej S.;   Kulichikhin, Valerij G.;   Tsvetkova, Yuliya V.;   Vasileva, Olga V.;   Yudakova, Tatyana N.

Publication Titles

1996: Thermoplastic polymer composition comprising bisphenol A polycarbonate, poly(alkylene terephthalate), and a polymeric liquid-crystalline additive which is a copolymer of poly(ethylene terephthalate) and p-hydroxybenzoic acid optionally containing acrylonitrile-butadiene-styrene graft copolymer


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang