Index Name

Shobara, Kiyoshi

Alternative Writings

Shobara, K.

Similar Names

Shobara, Kyoshi;   Shoubara, Kiyoshi

Co-authors

Akiyoshi, Shuji;   Fukuoka, Nobuko;   Hado, Hitoshi;   Hato, Hitoshi;   Hirai, Yasukatsu;   Hirai, Yasunari;   Hisatake, Yuzo;   Kikuchi, Sho;   Kikuchi, Tsutomu;   Kinoshita, Yoshihiro;   Manabe, Atsuyuki;   Matsumoto, Shoichi;   Maya, Natsuko;   Miyazaki, Daisuke;   Murayama, Akio;   Naito, Katsuyuki;   Oyama, Takeshi;   Sato, Makiko;   Yamamoto, Takeshi;   Yamamoto, Tomiaki

Publication Titles

1988: Chiral smectic liquid crystal and display devices therefrom
1988: Liquid-crystal compounds and display devices using them
1992: Active-matrix liquid-crystal display element
1992: Liquid-crystal display element with high resolution
1992: Liquid-crystal electrooptical imaging device
1992: Manufacture of fire fringence-suppressed liquid crystal displays
1997: Fast response liquid crystal display with improved wide-viewing-angle
1997: Liquid crystal display with rapid response and wide view angle
2000: Liquid crystal displays

Sources

JP 04.060.520 (1992/02/26)
JP 04.116.523 (1992/04/17)
JP 04.306.293 (1992/10/29)
JP 04.348.318 (1992/12/03)
JP 09.160.041 (1997/06/20)
JP 09.197.429 (1997/07/31)
JP 2000.192.040 (2000/07/11)
JP 63.183.983 (1988/07/29)
JP 63.235.393 (1988/09/30)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang