Index Name

Shen, Zhi-Hao

Alternative Writings

Shen, Z.-H.;   Shen, Z.H.;   Shen, Zhihao

Co-authors

Calhoun, Bret;   Chai, Chun-Peng;   Chen, Er-Qiang;   Chen, Si;   Chen, Xiao-Fang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Chu, Pei-Hwei;   Fan, Xing-He;   Gao, Long-Cheng;   Ge, Jason J.;   Graham, Matthew J.;   Guan, Xiao-Lin;   Guan, Yan;   Guo, Haiqing;   Guo, Mingming;   Harris, Frank W.;   Hsiao, Benjamin S.;   Huang, Huabing;   Huang, Yun;   Jeong, Kwang-Un;   Jin, Hao;   Jin, Shi;   Jin, Xiaoming;   Li, Christopher Y.;   Li, Fuming;   Liang, Xiaochao;   Liu, Wanli;   Liu, Xuan-Bo;   Liu, Xun;   Liu, Zhen;   Lu, Yonglai;   Ma, Hongyang;   Mann, Ian;   McCreight, Kevin W.;   Pan, Qi-Wei;   Percec, Virgil;   Rong, Lixia;   Shen, De-Yan;   Shen, Hong;   Sun, Li-Mei;   Tang, Benjamin Y.;   Tenneti, Kishore K.;   Ungar, Goran;   Wan, Xin-Hua;   Wang, David H.;   Wang, Huabin;   Wang, Ping;   Weng, Xing;   Wu, Yi-Xian;   Xing, Guang-Zhong;   Xu, Yi-Ding;   Xue, Chenchen;   Yang, Qian;   Yao, Jie;   Ye, Chun;   Zhang, Anqiu;   Zhang, Cheng-Long;   Zhang, Dong;   Zhang, Hai-Liang;   Zhang, Lan-Ying;   Zhang, Zhen-Lin;   Zhao, Yong-Feng;   Zhou, Qi-Feng;   Zhou, Wensheng;   Zhu, Lei;   Zou, De-Chun

Publication Titles

1999: Phase structures and transition behaviors in polymers containing rigid rodlike backbones with flexible side chains. V. Methylene side-chain effects on structure and molecular motion in a series of polyimides
1999: Synthesis and properties of a new self-assembling discotic liquid crystal
2001: Liquid Crystalline and Monotropic Phase Behaviors of 2,3,6,7,10,11-Hexa(4'-octyloxybenzoyloxy)triphenylene Discotic Molecules
2002: Interrelationships of Nanometer and Subnanometer Structures in a Polynorbornene Containing Second Generation Liquid-Crystalline Monodendrons as Side Groups
2004: Molecular Weight Dependence of Phase Structures and Transitions of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Based on 2-Vinylterephthalic Acids
2004: Self-assembled "Supra-molecular" Structures via Hydrogen Bonding and Aromatic/Aliphatic Microphase Separation on Different Length Scales in Symmetric-Tapered Bisamides
2007: Synthesis and Properties of Polyimides Containing Multiple Alkyl Side Chains
2008: ABA type liquid crystalline triblock copolymers by combination of living cationic polymerization and ATRP: synthesis and self-assembly
2008: Bipolar copolymers comprised mesogen-jacketed polymer containing oxadiazole units and PVK as host materials for electroluminescent devices
2008: Lamella-to-Lamella Transition and Effect of Coil-Stretching on Crystallization in a Rod-Coil Diblock Copolymer Containing Poly(.epsilon.-caprolactone)
2008: Novel mesogen-jacketed poly(p-phenylenevinylene) derivatives bearing oxadiazole pendants: Design, synthesis, and optoelectronic properties
2008: Organic–inorganic hybrid bent-core liquid crystals with cubic silsesquioxane cores
2008: Synthesis, Photophysics, and Electroluminescence of Copolyfluorenes Containing Jacketed and Silyl Units
2008: Synthesis, characterisation and liquid crystal properties of 2,5-bis[5-alkyl(alkoxy)phenyl-1,3,4-oxadiazole]bromobenzenes
2009: Effects of Mesogenic Shape and Flexibility on the Phase Structures of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers with Bent Side Groups Containing 1,3,4-Oxadiazole
2009: Influence of LC Content on the Phase Structures of Side-Chain Liquid Crystalline Block Copolymers with Bent-Core Mesogens
2009: Influence of alkoxy tail length and unbalanced mesogenic core on phase behavior of mesogen-jacketed liquid crystalline polymers
2009: Jacketed polymers: Controlled synthesis of mesogen-jacketed polymers and block copolymers
2009: Self-Assembly of Rod-Coil-Rod Triblock Copolymer and Homopolymer Blends
2009: Synthesis, Photophysics, and Electroluminescence of Mesogen-Jacketed 2D Conjugated Copolymers Based on Fluorene-Thiophene-Oxadiazole Derivative
2010: Order-order transition induced by mesophase formation in a novel type of diblock copolymers based on poly(isobutyl methacrylate) and poly[2,5-di(isopropyloxycarbonyl)styrene]
2010: Preparation and properties of highly birefringent liquid crystalline materials: styrene monomers with acetylenes, naphthyl, and isothiocyanate groups
2010: Synthesis and properties of highly birefringent liquid crystalline materials: 2,5-bis(5-alkyl-2-butadinylthiophene-yl) styrene monomers

Sources

Chem. Mater., 13, 78
Chem. Mater., 16, 1014
J. Mater. Chem., 18, 3481
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 7173
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 46, 7861
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 47, 319
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 47, 505
J. Polym. Sci., Polym. Phys., 37, 1633
Liq. Cryst., 35, 133
Liq. Cryst., 37, 453
Liq. Cryst., 37, 69
Macromolecules, 35, 9426
Macromolecules, 37, 7188
Macromolecules, 40, 889
Macromolecules, 41, 5223
Macromolecules, 41, 8354
Macromolecules, 42, 1037
Macromolecules, 42, 1047
Macromolecules, 42, 2542
Macromolecules, 42, 3510
Polym. Prepr., 40 (2) 486
Soft Matter, 4, 1230
Soft Matter, 6, 922


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang