Index Name

Shen, De-Yan

Alternative Writings

Shen, D.Y.;   Shen, Deyan

Similar Names

Shen, D.-Y.

Co-authors

Chen, Er-Qiang;   Chen, Shou-Xi;   Cheng, Stephen Z.D.;   Duan, Xiaoqing;   Hou, Jian-An;   Huang, Yun;   Li, Wen;   Li, Zi-Fa;   Liu, Xiao-Ping;   Lu, Yonglai;   Qian, Renyuan;   Shen, Zhi-Hao;   Shi, Lianghe;   Wan, Xin-Hua;   Wang, Sheng;   Wen, Zaiqing;   Wu, Wei;   Xu, Guozhong;   Xu, Mao;   Ye, Chun;   Yuan, Zhen Hua;   Zhang, Dong Hui;   Zhang, Hai-Liang;   Zhang, Jian Ming;   Zhang, Shufen;   Zhou, Qi-Feng;   Zhou, Qi-Xiang;   Zhu, Xinlong

Publication Titles

1988: Thermal FTIR study of thermotropic polymer liquid crystal
1989: Fourier-transform infrared study of fractionated aromatic polyesters
1990: Spectroscopic study of lyotropic liquid crystal polymer in sulfuric acid
1991: Spectroscopic study of a new side-chain-type liquid crystal polymer
1991: Structural study of thermotropic liquid crystal aromatic copolyester with regular flexible spacer by FTIR
1993: Morphological study of oriented films obtained from side-chain liquid -crystalline polymers
1994: Morphological studies of oriented specimens of thermotropic liquid-crystalline polyesters with two-dimensional mesogenic units
1996: Infrared spectroscopic studies of melting behavior of poly(ethylene 2,6-naphthalenedicarboxylate)
2000: Multiple melting endotherms of syndiotactic polystyrene in .beta. crystalline form
2002: Orientation Study of Atactic Poly(methyl methacrylate) Thin Film by SERS and RAIR Spectra
2004: Molecular Weight Dependence of Phase Structures and Transitions of Mesogen-Jacketed Liquid Crystalline Polymers Based on 2-Vinylterephthalic Acids

Sources

Chin. Chem. Lett., 11, 367
Chin. J. Polym. Sci., 7, 280
Fenxi Ceshi Tongbao, 7 (6) 14
Gaofenzi Xuebao, 1991, 206
Gaofenzi Xuebao, 1991, 430
J. Appl. Polym. Sci., 60, 1385
Macromolecules, 35, 5140
Macromolecules, 37, 7188
Polym. Bull., 24, 603
Polymer, 34, 1818
Polymer, 35, 699


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang