Index Name

Sadowska, Krystyna W.

Similar Names

Sadowska, K.W.

Co-authors

Baran, Jan W.;   Borowski, Feliks;   Kedzierski, Jerzy;   Raszewski, Zbigniew;   Zmija, Jozef

Publication Titles

1978: Optical anisotropy and molecular parameters of liquid crystalline 4,4'-n-pentylcyanobiphenyl (PCB)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang