Index Name

Reshetnyak, Viktor Yu.

Alternative Writings

Reshetnyak, V.Y..;   Reshetnyak, Viktor Y..

Similar Names

Reshetnyak, V.Yu.

Co-authors

Kovalchuk, Oleksandr V.;   Pavliuchenko, Svitlana;   Shelestiuk, Sergii M.;   Sluckin, Timothy J.;   Subota, Svitlana L.;   Yarmolenko, Viktor V.;   Yaroshchuk, Oleg V.

Publication Titles

1999: Low frequency relaxation processes in a PDLC film
2007: Theoretical modeling of heterogeneous LC systems: nano-suspensions and polymer stabilized LC lens


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang