Index Name

Qin, Jian

Similar Names

Qin, J.;   Qin, Yan

Co-authors

Hu, Panpan;   Qian, Baojun;   Wu, Cheng-Xun;   Wu, Zongquan;   Zhao, Jiongxin

Publication Titles

1991: Studies of macromolecular entanglements. I. Melting behavior of swelling polymers with macromolecular entanglements


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang