Index Name

Plate, N.A.

Alternative Writings

Platé, N.A.

Similar Names

Plate, Nicolai A.;   Plate, Nikolai A.;   Plate, Nikolaj A.;   Platé, Nicolai A.;   Platé, Nikolai A.

Co-authors

Abdullaev, Kh.M.;   Agranovich, I.M.;   Amaya, N.;   Amaya, Naoyuki;   Amerik, Yu.B.;   Antipov, E.M.;   Antipov, Ye.M.;   Anufrieva, E.V.;   Avdeev, N.N.;   Barancheeva, V.V.;   Barmatov, E.B.;   Beresnev, L.A.;   Berkmans, J.;   Bezborodov, V.S.;   Bilibin, A.Yu.;   Blinov, Lev M.;   Boiko, N.I.;   Bondar, V.I.;   Borisenkova, E.K.;   Borisova, T.I.;   Braverman, L.P.;   Bronich, T.K.;   Burshtein, L.L.;   Dakin, R.V.;   Dakin, V.I.;   Demus, Dietrich;   Dreval, V.E.;   Drioli, E.;   Fadeev, A.G.;   Finkel'shtein, E.Sh.;   Finkelmann, Heino;   Freidzon, Y.S.;   Freidzon, Ya.A.;   Freidzon, Ya.S.;   Freidzon, Z.S.;   Galiullin, R.A.;   Golemme, G.;   Golova, L.K.;   Gubanov, V.A.;   Gubina, T.I.;   Ivanov, S.A.;   Kajiyama, T.;   Kajiyama, Tisato;   Karakhanova, F.I.;   Kasaikin, V.A.;   Kharitonov, A.V.;   Khokhlov, P.I.;   Khotimskii, V.S.;   Kireev, E.V.;   Kise, S.;   Konstantinov, I.I.;   Kornienko, Ye.V.;   Korobeinikova, I.A.;   Korobeynikova, I.A.;   Kostromin, S.G.;   Koval'chuk, A.V.;   Koval, M.A.;   Kozlovskii, M.V.;   Kresse, H.;   Kruchinin, N.P.;   Kulichikhin, V.G.;   Kuptsov, S.A.;   Kustova, N.N.;   Kuz'min, N.N.;   Kuznetsov, N.A.;   Lebedev, Yu.A.;   Lebedeva, T.L.;   Levchenko, A.A.;   Lindau, Yu.;   Litvinov, I.A.;   Lomonosov, M.V.;   Lukin, N.Yu.;   Matukhina, E.V.;   Merekalov, A.S.;   Moiseenko, V.M.;   Mousa, A.M.;   Murata, Y.;   Murata, Yoshishige;   Nikonorova, N.A.;   Noah, O.V.;   Olonovskii, A.N.;   Otmakhova, O.A.;   Parsamyan, I.L.;   Pautov, V.D.;   Petrukhin, B.S.;   Piskunov, M.V.;   Plotnikova, E.P.;   Polikarpov, V.M.;   Polushkin, E.Yu.;   Portugall, Michael;   Prokhorov, A.N.;   Raskina, A.B.;   Ringsdorf, Helmut;   Roganova, Z.A.;   Rogunova, M.A.;   Sauer, K.;   Schuhmacher, P.;   Semakov, A.V.;   Semenov, O.B.;   Shandryuk, G.A.;   Shapovalov, S.V.;   Shelukhina, G.D.;   Shibaev, V.P.;   Shishatskii, S.M.;   Shmakova, N.A.;   Sinitsyn, V.V.;   Sinitzyn, V.V.;   Skorokhodov, S.S.;   Smolyanskii, A.L.;   Stamm, M.;   Starannikova, L.E.;   Stepanova, T.P.;   Stroganov, L.B.;   Sukhov, F.F.;   Sycheva, T.I.;   Takahara, A.;   Takahara, Atsushi;   Tal'rose, R.V.;   Tal'roze, R.V.;   Talrose, R.V.;   Talroze, R.N.;   Talroze, R.V.;   Teplyakov, V.V.;   Tereshin, A.L.;   Tropsha, Y.G.;   Tsukanova, N.P.;   Tur, D.K.;   Tur, D.R.;   Ushakov, N.V.;   Valderrama, E.R.;   Vasil'eva, N.V.;   Vasil'eva, O.V.;   Vasilets, V.N.;   Vasnev, V.A.;   Velegova, I.A.;   Vetrov, V.Y.;   Vetrov, V.Yu.;   Voitekunas, V.Yu.;   Volkov, V.S.;   Volkov, V.V.;   Volokhina, A.V.;   Wedler, W.;   Yakovlev, I.A.;   Yampol'skii, Yu.P.;   Yarysheva, A.Yu.;   Yuranova, T.I.;   Zabugina, M.P.;   Zadorin, A.N.;   Zubarev, E.R.

Publication Titles

1971: Liquid-crystal state of gels of poly(hexadecyl acrylate)
1974: Structure and properties of some polymer liquid crystal systems
1975: Liquid-crystal state in monomer and polymer N.alpha.-acyl derivatives of N.epsilon.-methacryloyl-L-lysine
1976: Dipole moment and intramolecular orientation order in macromolecules of cholesterol ester of poly(N-methacryloyl-.omega.-aminolauric acid)
1976: Liquid-crystal cholesterol-containing polymers
1976: Polymers by radical polymerization of methacrylic compounds containing cholesterol in the side chain
1977: Comb-Like Liquid-Crystalline Polymers
1977: Liquid-crystalline polymers
1977: Phase transformations in liquid-crystal comblike polymers
1977: Role of intramolecular structure formation in the realization of the liquid-crystal state of cholesterol-containing polymers
1978: Comb-like liquid crystalline polymers with side groups modeling smectic type liquid crystals
1978: Liquid-crystal polymers with amino acid fragments in side chains
1978: Ordering in cholesterol-containing liquid crystalline polymers
1978: Structure and properties of liquid crystalline cholesterol-containing polymers
1978: Thermotropic cholesterol-containing liquid crystalline polymers
1979: Synthesis and study of the structure of polymers and copolymers of cholesteryl methacryloyl-.omega.-oxypentadecanoate
1979: Thermotropic liquid crystalline polymers. I. Cholesterol-containing polymers and copolymers
1979: Thermotropic liquid crystalline polymers. II. Polymers with amino acid fragments in the side chains
1979: Thermotropic liquid-crystalline polymers
1980: Specific features of liquid-crystalline comb-like polymers with mesogenic groups
1980: The comparative study of liquid-crystal cholesterol-containing acrylic and methacrylic polymers
1980: Thermotropic liquid-crystalline polymers: a new type of mesomorphic macromolecular system
1981: Conditions of formation of liquid-crystalline state in cholesterol-containing polymers
1981: Crystalline and liquid-crystalline structure of polymers with biphenyl fragments in side branchings
1981: Influence of the structure of mesogenic groups on the structure and dielectric properties of the comblike liquid crystalline azomethine-containing polymers
1981: Intramolecular conformational transition of coil-globule type in macromolecules of liquid-crystalline polymers
1981: Liquid crystal polyacrylates and polymethacrylates containing cyanodiphenyl groups showing orientation activity in an electric field
1981: Liquid-crystalline copolymers of cholesterol type
1981: Orientational effects in thermotropic liquid crystal polymers
1981: Thermotropic liquid crystalline polymers. 5. Electrooptical phenomena in liquid crystalline polymers
1982: Characteristics of rheological properties of thermotropic liquid-crystal polymers
1982: Liquid crystalline state of cholesterol-containing monomers
1982: Structural transformations in macromolecules of polymers with mesogenic groups in the side chains
1982: Thermotropic liquid crystalline polymers. 11. Influence of molar mass of the liquid crystalline polymer on mesophase properties
1982: Thermotropic liquid crystalline polymers. 12. Smectic "C" phase in liquid crystalline polyacrylates with cyano-containing mesogenic groups
1982: Thermotropic liquid crystalline polymers. 7. New cooperative structure transition in liquid crystalline polymers induced by an electric field
1982: Thermotropic liquid crystalline polymers. 8. Optical and structural properties of new nematic and cholesteric polymers
1982: Thermotropic liquid crystalline polymers. 9. Proton magnetic resonance study of orientation of liquid-crystalline comb-shaped polymers in a magnetic field
1982: Thermotropic liquid crystalline polymers. V. Structure of liquid crystalline polymeric azomethines
1982: Thermotropic liquid crystalline polymers. VI. Comb-like liquid crystalline polymers of the smectic and nematic types with cyanobiphenyl groups in the side chains
1983: Cholesteric copolymers with side mesogenic groups
1983: Liquid-crystal polymers
1983: Some electro-optical phenomena in comb-like liquid crystalline polymeric azomethynes
1983: Thermotropic liquid-crystal polymers - current status and horizons
1983: Thermotropic liquid-crystal polymers in electric and magnetic fields
1983: Thermotropic liquid-crystalline polymers. 14. Thermo-recording on liquid-crystalline polymers with the aid of a laser beam
1984: Electric field induced cholesteric-nematic transition in comb-like liquid crystalline polymers
1984: Molecular mobility and mesophase transitions in cholesteryl group-containing comb polymers
1984: New type of structural transition in solutions of liquid-crystal polymers
1984: Orientation of liquid-crystalline comb-like polymers in an electric field
1984: Structural and optical properties of new nematic and cholesteric copolymers
1984: Structural and physical modification of thermotropic liquid crystalline polymers
1984: Thermotropic liquid crystalline polymers - problems and trends
1984: Thermotropic liquid crystalline polymers in electric and magnetic fields
1984: Thermotropic liquid crystalline polymers. 16. Chiral smectics "C" with spontaneous polarization
1985: 5-aya Vses. Konf. po Zhidk. Kristallam i ikh Prakt. Primeneniyu
1985: Cholesteric and other phases in thermotropic liquid crystalline polymers with side chain mesogenic groups
1985: Cholesteric polymers with mesogenic side groups
1985: New types of mesophases of liquid crystalline polymers
1985: Some electro-optical phenomena in comb-like liquid crystalline polymeric azomethines
1985: Synthesis and structure of liquid-crystalline side chain polymers
1985: Thermorecording on the liquid crystalline polymers
1985: Thermotropic liquid crystalline polymers - 19. Peculiarities of the liquid crystalline structure of cholesterol-containing polymers
1985: Thermotropic liquid crystalline polymers, 21. Peculiarities of selective reflection of light by cholesteric homopolymers
1986: Characteristics of structural transformations of comblike cholesteric polymers in an electrical field
1986: Proton NMR spectroscopy of the smectic re-entrant nematic phase transition in a comb-like liquid crystal polymer
1986: Recurrent nematic phase in comb-like liquid-crystalline polymers
1986: Synthetic thermotropic liquid-crystalline polymers
1986: Thermotropic liquid-crystalline polymers - 22. Optical properties and structure of some cholesteric copolymers
1987: Comblike liquid-crystalline polymers having mesogenic groups simulating low-molecular-weight C smectics
1987: Electrohydrodynamic instabilities in comb-like liquid-crystalline polymer
1987: Electrooptical effects in comblike liquid-crystalline polymers
1987: Ferroelectric liquid-crystalline polymethacrylates
1987: Mesophases of polymers having phenyl benzoate side groups
1987: Optical properties and electrooptical behavior of cholesteric copolymers
1987: Polymeric Liquid Crystals - Problems and Trends
1987: Simulation and Reverse Tasks in Macromolecular Reactions and Structure of Polymeric Liquid Crystals
1987: Specific features of the field-induced effects in comb-like liquid-crystalline polymers
1987: Thermotropic liquid-crystalline polymers. XXVI. Synthesis of comb-like polymers with oxygen containing spacers and a study of their phase transitions
1988: Radiochemical crosslinking and strain behavior of comblike liquid-crystalline elastomers
1988: Structural transformations of thermotropic liquid-crystalline polymers in electric and magnetic fields
1988: Thermotropic liquid-crystalline polymers. XXIII. Peculiarities of uniaxial orientation of comb-like liquid-crystalline polymers under mechanical stress
1989: Cholesteric polymers in electric fields
1989: Dynamics of the director rotation in comblike liquid-crystalline polymers with cyanobiphenyl mesogenic groups
1989: Effect of molecular-weight characteristics of mesogenic side group-containing polymers on their phase state
1989: Mesomorphism of hydrocarbons and carbonized petroleum pithes
1989: Mesophase structure of flexible-chain polymers
1989: Rheological behavior of poly[bis(trifluorethoxy)phosphazene] in relation to its structural features
1989: Rheology, morphology, and mechanical properties of mixtures of thermoplastic polysulfone with liquid-crystalline polyester
1989: Structure of oriented poly[bis(trifluroethoxy)phosphazene] at various temperatures
1989: Thermotropic liquid-crystalline polymers. XXVII. Reentrant nematic phase of side chain liquid-crystalline polymers and their optical properties
1990: Cholesteric copolymers having side mesogenic fragments
1990: Ferroelectric liquid-crystalline polymethacrylates
1990: Flow features and structural transitions in alkylene aromatic polyesters
1990: Mesophase structure and some properties of liquid-crystalline organoelement polymers
1990: Peculiarities of the thermoelastic behavior of liquid-crystalline elastomers
1990: Phase heterogeneity of melts of liquid-crystalline copolyesters and its effect on rheology, structure and mechanical properties of extrudates
1990: Rheology and morphology of polymer blends in melt and solid state
1990: Structural evolution of a thermotropic liquid-crystal polymer
1990: Structural-orientational processes in capillary flow of melts of polyethylene-polybis(trifluoroethoxyphosphazene) blends
1990: Structure of poly[bis(trifluoroethoxy)phosphazene] fibers
1990: The mesophase state of poly(vinyltrimethylsilane)
1991: Blend compositions based on liquid crystalline thermoplastics (Review)
1991: Deep conversion of heavy oil fractions through mesomorphous structures
1991: Generalized characteristic of polymer blend melt viscosity
1991: Melt processable plastic composition
1991: Mesophase polymers in the coming decade: problems and trends
1991: Rheology and morphology of polymer blends containing liquid-crystalline component in melt and solid state
1992: Aggregation state and mesophase structure of comb-shaped polymers with fluorocarbon side groups
1992: Dynamics of reorientation of a comblike nematic polymer in a magnetic field
1992: First representative of poly(siltrimethylenes) with mesogenic group in side chain
1992: Mesomorphic state in poly(4-methyl-1-pentene)
1992: NMR spectroscopic method for the study of director reorientation in polymer nematics
1992: Possible mechanism of phase transitions in mesomorphic high-molecular-weight compounds
1992: Structure formation in solutions of -N-dimethylamino-4-dodecyloxypropiophenone salts and in complexes with poly(acrylic acid)
1993: Phase states and transitions in mesophase poly[bis(pentafluoropropoxy)phosphazene]
1993: Proton NMR spectroscopic study of the dynamics of director rotation in a comb-shaped liquid - crystal polymer
1993: Structure evolution of liquid-crystalline polymers and their blends
1993: Transport and other physiocochemical properties of poly[bis(tert-butyl-p-phenoxy)phosphazene]
1994: Effect of thermal molecular motion on pervaporation behavior of comb-shaped polymers with fluorocarbon side groups
1994: Gas separation properties of poly[bis(trifluoroethoxy)phosphazene]
1994: Interphase interaction in heterogeneous polymeric systems containing a liquid-crystal component
1994: Specific interactions during mesomorphic self-organization of some polymeric systems
1995: Rheological behavior of comb-shaped mesophase polymers and their modifying role in the blends with thermoplastics
1995: Supramolecular structure of polyacid-tertiary amines complexes
1996: Induction and stabilization of smectic phases in amphiphilic hydrogen-bond complexes
1996: Interdependence of structure of polycaproamide and the structure of water in it
1996: New generation of mesophases. Hydrogen bonds and microphase separation in the formation of liquid-crystal structure in nonmesogenic species
1996: Self-assembling with formation of liquid-crystal polymeric structures with nonmesogenic species
1996: Self-assembling with formation of mesogenic polymer structures in non-mesogenic species
1996: Structure and phase transitions in complexes of poly(acrylic acid) with salts of .beta.-N-dimethylamino-4-alkyl- and 4-alkyloxypropiophenones
1997: New approach to preparation of liquid crystal composites based on comb-shaped polymers
1997: Phase behavior of nematic liquid - crystalline polymer networks
1998: The Kerr effect in a radiation crosslinked liquid crystalline comb shaped polymer
1999: Comparative analysis of the structure of thermotropic liquid-crystalline boron-containing copolyesters and their organic analogs
1999: Liquid crystal acrylate-based networks: polymer backbone-LC order interaction
1999: Phase and relaxation transitions in thermotropic liquid-crystalline copolyester based on naphthalenedicarboxylic and terephthalic acids and chlorohydroquinone
1999: Polymerization of a discotic monomer in bulk and solution
2000: Pretransitional phenomena in acrylate-based liquid crystal networks
2006: Anisotropic viscoelasticity and structure of mesophase polymer systems

Sources

10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, D16
10th Int. Liq. Cryst. Conf., York, 1984, D19
5-aya Vses. Konf. po Zhidk. Kristallam i ikh Prakt. Primeneniyu, 1985, E
ACS Symp. Ser., 632, 304
ACS Symp. Ser., 74, 33
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 899
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 915
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 225, 632
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 227, 1412
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 232, 401
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 237, 401
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 256, 1435
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 259, 1147
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 263, 152
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 274, 1149
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 278, 383
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 282, 934
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 290, 1164
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 290, 1396
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 293, 162
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 308, 1419
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 309, 1161
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 315, 1413
Dokl. Akad. Nauk, 325, 964
Eur. Polym. J., 16, 277
Eur. Polym. J., 18, 651
Eur. Polym. J., 21, 211
Eur. Polym. J., 22, 13
Fiz. Khimiya: Sovrem. Probl. Ezhegod. (M), 1986, 6
Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1994, 1862
J. Appl. Polym. Sci., 42, 363
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 17, 1655
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 17, 1671
J. Polym. Sci., Polym. Symp., 67, 1
Kristallografiya, 32, 1222
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (3) 69
Liq. Cryst., 2, 195
Liq. Cryst., 27, 921
Liq. Cryst., 3, 127
Liq. Cryst., 4, 197
Liq. Cryst., 4, 467
Liq. Cryst., 8, 545
Macromol. Symp., 106, 425
Macromol. Symp., 96, 61
Makromol. Chem., Macromol. Symp., 12, 203
Makromol. Chem., Macromol. Symp., 26, 69
Makromol. Chem., Macromol. Symp., 33, 65
Makromol. Chem., Macromol. Symp., 38, 173
Makromol. Chem., Rapid Commun., 11, 67
Makromol. Chem., Rapid Commun., 13, 55
Makromol. Chem., Rapid Commun., 2, 305
Makromol. Chem., Rapid Commun., 3, 443
Makromol. Chem., Rapid Commun., 3, 803
Makromol. Chem., Rapid Commun., 3, 809
Makromol. Chem., Rapid Commun., 6, 625
Makromol. Chem., Suppl., 6, 3
Makromol. Chem., Suppl., 8, 47
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 281, 135
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 80, 211
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 88, 87
Nauka i Chelovechestvo 1983. Mezhdunar. Ezhegod. (Moscow), 1983, 283
Neftekhimiya, 31, 355
Org. Coat. Plast. Chem., 40, 923
Polym. Bull., 12, 299
Polym. Bull., 32, 193
Polym. Bull., 6, 309
Polym. Bull., 6, 485
Polym. Commun., 24, 364
Polym. J. (Tokyo), 19, 135
Polym. J. (Tokyo), 19, 613
Polym. Mater. Sci. Eng., 72, 431
Polym. Prepr., 18 (2) 90
Polym. Prepr., 24 (2) 279
Polym. Prepr., 24 (2) 309
Polym. Sci. Technol. (Plenum), 28, 303
Polym. Sci. Technol. (Plenum), 28, 331
Polym. Sci. Technol. (Plenum), 28, 345
Polymer, 33, 1316
Pure Appl. Chem., 56, 403
Pure Appl. Chem., 57, 1589
Pure Appl. Chem., 57, 1715
Pure Appl. Chem., 63, 925
React. Funct. Polym., 41, 1
Rheol. Acta, 30, 581
SU 1.680.730 (1991/09/30)
SU 525.709 (1976/08/25)
SU 887.574 (1981/12/07)
Vysokomol. Soedin. A, 19, 923
Vysokomol. Soedin. A, 20, 1835
Vysokomol. Soedin. A, 20, 2122
Vysokomol. Soedin. A, 20, 2601
Vysokomol. Soedin. A, 20, 82
Vysokomol. Soedin. A, 21, 1849
Vysokomol. Soedin. A, 22, 1083
Vysokomol. Soedin. A, 23, 1969
Vysokomol. Soedin. A, 23, 919
Vysokomol. Soedin. A, 24, 825
Vysokomol. Soedin. A, 25, 2467
Vysokomol. Soedin. A, 26, 1506
Vysokomol. Soedin. A, 29, 1037
Vysokomol. Soedin. A, 29, 1144
Vysokomol. Soedin. A, 29, 1464
Vysokomol. Soedin. A, 29, 1470
Vysokomol. Soedin. A, 31, 1636
Vysokomol. Soedin. A, 31, 2385
Vysokomol. Soedin. A, 32, 108
Vysokomol. Soedin. A, 32, 1164
Vysokomol. Soedin. A, 32, 1505
Vysokomol. Soedin. A, 32, 2344
Vysokomol. Soedin. A, 32, 2404
Vysokomol. Soedin. A, 32, 70
Vysokomol. Soedin. A, 33, 3
Vysokomol. Soedin. A, 34 (1) 146
Vysokomol. Soedin. A, 34 (11) 132
Vysokomol. Soedin. A, 34 (6) 57
Vysokomol. Soedin. A, 34 (8) 46
Vysokomol. Soedin. A, 35, 1486
Vysokomol. Soedin. A, 35, 162
Vysokomol. Soedin. AB, 35, 1743
Vysokomol. Soedin. AB, 36, 1766
Vysokomol. Soedin. AB, 36, 1906
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 1986
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 27
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 564
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 1031
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 63
Vysokomol. Soedin. AB, 40, 884
Vysokomol. Soedin. AB, 41, 1726
Vysokomol. Soedin. AB, 41, 305
Vysokomol. Soedin. AB, 41, 432
Vysokomol. Soedin. B, 13, 4
Vysokomol. Soedin. B, 18, 628
Vysokomol. Soedin. B, 28, 394
Vysokomol. Soedin. B, 30, 920
Vysokomol. Soedin. B, 31, 261
Vysokomol. Soedin. B, 35, 142
Zh. Vses. Khim. O-va. im. D. I. Mendeleeva, 34, 592
Zh. Vses. Khim. O-va., 28, 165
Zhidkokrist. Polimery (Moscow), 1988, 296
v sb., XI Mendeleevsk. S'ezk po Obshch. i Prikl. Khimii. Ref. Dokl. i Soobshch., (2) 164


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang