Index Name

Okada, Shinjiro

Similar Names

Okada, S.;   Okada, Shinjirou;   Okata, Shinjiro

Co-authors

Gofuku, Ihachirou;   Hachisu, Takahiro;   Hanyu, Yukio;   Hotta, Tosio;   Inaba, Yutaka;   Ito, Yasuhiro;   Kamatani, Jun;   Kamio, Masaru;   Kanbe, Junichiro;   Katagiri, Kazuharu;   Katakura, Kazunori;   Kitayama, Hiroyuki;   Kobayashi, Fumikazu;   Kodera, Yasuto;   Kojima, Makoto;   Maruyama, Tomoko;   Matsuo, Juji;   Matsuo, Yuji;   Mihara, Tadashi;   Miyata, Hirokatsu;   Mizuno, Hironobu;   Mizuno, Sukenobu;   Mizutani, Hidemasa;   Moriyama, Takashi;   Munakata, Hirohide;   Nakamura, Katsutoshi;   Nishida, Naoya;   Sato, Koichi;   Shibata, Hirofumi;   Shindo, Hitoshi;   Shinjo, Katsuhiko;   Sunaga, Maki;   Sunaga, Masaki;   Takao, Hideaki;   Takiguchi, Takao;   Taniguchi, Osamu;   Terada, Masahiro;   Terada, Tadahiro;   Tokunaga, Hiroyuki;   Tomono, Haruo;   Tsuboyama, Akira;   Tsuzuki, Hidetoshi;   Watanabe, Hiroyuki;   Watanabe, Yasushi;   Watanabe, Yasuyuki;   Yokoyama, Yuko;   Yoshinaga, Kazuo

Publication Titles

1992: Ferroelectric liquid-crystal display device and its manufacture
1992: Liquid - crystal electrooptical display cell
1992: Liquid crystal cell
1994: Chiral smectic liquid crystal device with homogeneous orientation layer on electrodes and homeotropic between electrodes
1994: Liquid crystal device with at least two liquid crystal compounds, one having and one not having a chiral smectic phase
1994: Liquid-crystal device
1995: Liquid crystal device
1996: Manufacture of low-resistant substrate for liquid-crystal display device
1996: Manufacture of low-resistant substrate for liquid-crystal display devices
1997: Chiral smectic liquid crystal electrooptical switch
1997: Electrode substrate for liquid-crystal element and its manufacture
1997: Liquid crystal device and liquid crystal apparatus
1997: Liquid crystal display and information transmitting device
1997: Liquid crystal element
1998: Digital full color ferroelectric liquid crystal display
1998: Liquid crystal display device having good gray scale capability
1998: Liquid crystal element and liquid crystal device using same
1998: Liquid crystal injection process for manufacture of liquid crystal display
1998: Method of injecting liquid crystal into LCD cell
1999: Chiral smectic liquid crystal device with uniform cell gap
1999: Liquid crystal device having tapered cell spacer and process for manufacture thereof
1999: Liquid-crystal element using thermosetting adhesive, its manufacture, and device using it
1999: Manufacture of liquid crystal display
2000: Liquid crystal device and manufacture of the device
2001: Conductive liquid crystal device, and organic electroluminescence device
2001: Conductive organic compound having a pi-electron resonance structure
2001: Liquid crystal device functioning as organic electroluminescence device
2002: Luminescence device

Sources

AT 358408 T (2007/04/15)
EP 509.490 (1992/10/21)
EP 814.142 (1997/12/29)
Ferroelectrics, 213, 179
JP 04.258.924 (1992/09/14)
JP 04.299.311 (1992/10/22)
JP 08.076.101 (1996/03/22)
JP 08.076.134 (1996/03/22)
JP 09.015.633 (1997/01/17)
JP 09.138.429 (1997/05/27)
JP 09.146.126 (1997/06/06)
JP 09.152.610 (1997/06/10)
JP 10.197.883 (1998/07/31)
JP 10.197.886 (1998/07/31)
JP 10.274.769 (1998/10/13)
JP 10.293.290 (1998/11/04)
JP 11.052.393 (1999/02/26)
JP 11.190.845 (1999/07/13)
JP 11.190.848 (1999/07/13)
JP 11.202.337 (1999/07/30)
JP 2000.047.219 (2000/02/18)
US 5.301.049 (1994/04/05)
US 5.303.076 (1994/04/12)
US 5.311.343 (1994/05/10)
US 5.438.443 (1995/08/01)
US 6528940 B1 (2003/03/04)
US 6645579 B1 (2003/11/11)
US 6858271 B1 (2005/02/22)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang