Index Name

Matukhina, E.V.

Similar Names

Matukhina, Elena V.

Co-authors

Antipin, M.Yu.;   Antipov, E.M.;   Astapova, T.V.;   Blagodatskikh, I.V.;   Boda, E.E.;   Bozhko, S.V.;   Bubman, S.Z.;   Buzin, M.I.;   Chizhova, N.V.;   Dreval, V.E.;   Godovskii, Yu.K.;   Godovsky, Yu.K.;   Katsoulis, D.E.;   Kaznacheev, A.V.;   Kulichikhin, V.G.;   Kuz'min, N.N.;   Lavrukhin, B.D.;   Lyssenko, K.A.;   Makarova, N.N.;   Mamaeva, I.I.;   Molchanov, B.V.;   Molodtsova, Y.A.;   Petrova, I.M.;   Petrovskii, P.V.;   Plate, N.A.;   Polischuk, A.P.;   Polishchuk, I.E.;   Pozdniakova, Y.A.;   Radzhabov, Z.R.;   Razumovskaya, I.;   Sbrodov, A.I.;   Shchegolikhina, O.I.;   Solovei, G.G.;   Struchkov, Yu.T.;   Tartakovskaya, L.M.;   Timofeeva, T.V.;   Vasil'ev, V.G.;   Volkova, L.M.;   Yakubovich, O.V.

Publication Titles

1987: Structure of oligo[hexakis(trimethylsiloxy)disiloxane]
1988: Mesomorphic state in 1,3-dihydroxytetraaklyldisiloxanes
1989: Plastic-crystalline state of oligo(trimethylsiloxysiloxanes)
1989: The role of organic framework in the formation of mesomorphic state in cyclolinear hexaorganocyclotetrasiloxane polymers
1991: Determination of the degree of crystallinity and the fraction of macromolecules in the mesomorphic state by the x-ray diffraction method for polyorganosiloxanes
1991: Effect of an electrical field on the structure and relaxation properties of the thermotropic liquid-crystalline copolymer of p-hydroxybenzoic acid and poly(ethylene terephthalate)
1992: Mesomorphic state in cyclolinear poly(ethylsiloxanes) containing an asymmetric ring in the chain
1992: Mesomorphic state in poly(4-methyl-1-pentene)
1993: Liquid - crystalline oligo[oxy(decaorganocyclohexa siloxy-2,8-diyls)]
1993: Mesomorphic cyclolinear organosiloxane and organocarbosiloxane block copolymers
1993: Synthesis, phase transitions, and mesomorphic state in trans-tactic cyclolinear organosiloxane copolymers
1994: Structure investigations of thermotropic liquid crystalline monomer and polymer organosilicon compounds
1994: Temperature-mediated evolution of phase composition in mesomorphic alternating cyclolinear organosiloxane copolymers with different spatial alignment of organosilsesquioxane elements in the chain
1995: Mesomorphic alkylphenylsiloxane copolymers
1995: Polymesomorphism of octaphenylcyclotetrasiloxane and its polymeric analog poly[oxy(hexaphenylcyclotetrasiloxy-2,6-diyl)]
1996: Role of molecular structure in the formation of thermotropic mesomorphic phases in trans-microtactic poly[oxy(hexamethylcyclotetrasiloxane-2,6-diyl)]s
1997: Formation of thermotropic mesophases in cyclolinear organosiloxane homo- and copolymers bearing hexaalkylcyclotetrasiloxane fragments
1999: Synthesis of cyclolinear polyorganocarbosiloxanes capable of self-organization
2000: Mesophase behavior and structure of mesophases in cyclolinear polyorganosiloxanes
2003: Dimesogenic liquid crystalline organosiloxanes
2003: Modeling of structures of poly(oxyhexaorganocyclotetrasiloxy-2,6-diyl) mesophases
2003: New stereoregular liquid - crystalline phenylcyclosiloxanes
2004: New mesomorphic organocyclosiloxanes II. Thermal behaviour and mesophase structure of organocyclohexasiloxanes

Sources

ACS Symp. Ser., 729, 98
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 300, 372
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 304, 904
Liq. Cryst., 31, 401
Makromol. Chem., Rapid Commun., 13, 55
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 248, 633
Russ. Chem. Bull., 52, 1610
Russ. Chem. Bull., 52, 2397
Russ. Chem. Bull., 52, 539
Vysokomol. Soedin. A, 35, 136
Vysokomol. Soedin. A, 35, 145
Vysokomol. Soedin. A, 35, 190
Vysokomol. Soedin. AB, 36, 63
Vysokomol. Soedin. AB, 37, 1680
Vysokomol. Soedin. AB, 37, 1828
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 1545
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 1616
Vysokomol. Soedin. AB, 41, 581
Vysokomol. Soedin. B, 29, 956
Vysokomol. Soedin. B, 31, 708
Vysokomol. Soedin. B, 33, 475
Vysokomol. Soedin. B, 33, 547
Vysokomol. Soedin. B, 34 (2) 56


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang