Index Name

Lu, Rui-Bo

Alternative Writings

Lu, R.-B.;   Lu, Ruibo

Similar Names

Lu, R.B.

Co-authors

Ahn, Young Joo;   Deng, Hui-Hua;   Fang, Jiyu;   Gauza, Sebastian;   Ge, Zhibing;   Gu, Jian-Hua;   Gu, Ning;   Gu, Xiang;   Gu, Yingjun;   Hong, Qi;   Hwang, Seong Jin;   Jung, Jun Ho;   Kim, Hyang-Yul;   Kim, Kyeong-Hyeon;   Kim, Sung Min;   Le, Yongkang;   Lee, Myong-Hoon;   Lee, Seung-Hee;   Li, Guozhen;   Li, Guozheng;   Lu, Zh-Hong;   Lu, Zu-Hong;   Lyu, Jae-Jin;   Ma, Shihong;   Mahajan, Nidhi;   Nie, Xiangyi;   Park, Ji-Woong;   Srivastava, Anoop Kumar;   Wang, Wencheng;   Wu, Hai-Ming;   Wu, Shin-Tson;   Wu, Thomas X.;   Xianyu, Haiqing;   Xiao, Sheng'an;   Xiao, Sheng-An;   Xiao, Zhong-Dang;   Xing, Zhong-Jing;   Xing, Zhongqing;   Xu, Ke-Shu;   Xu, Keshou;   Yang, Xiaonan;   Zhan, Shuyan;   Zhang, Shu-Yan;   Zhang, Yandong;   Zhang, Yin;   Zhang, Zhaokui;   Zhao, Yue;   Zhong, Juhua;   Zhou, Xue-Wu;   Zhu, Xinyu

Publication Titles

1995: Preparation of phthalocyanine Langmuir-Blodgett films and their characteristics
1996: Application of LB film technique in the alignment of liquid crystals
1996: Electrooptic characteristics of Pc LB films aligned liquid crystal cells
1996: The characteristics of phthalocyanine LB films aligned LC cells
1997: Liquid crystal alignment controlled by LB films
1997: Liquid crystal alignment using naphthalocyanine Langmuir-Blodgett films
1997: Molecular orientation and electrooptical characteristics of surface stabilized ferroelectric liquid crystal
1998: Characteristics of tin phthalocyanine-doped polymer films for aligning ferroelectric liquid crystal cells
1998: Liquid crystal alignment on polymer films
1999: AFM investigation of polymer LB films on the alignment of ferroelectric liquid crystal
1999: Alignment effect of naphthalocyanine LB films on liquid crystals
1999: Electro-optic characteristics of surface-stabilized ferroelectric liquid crystal devices with the stripe-shaped domain structure
1999: Fabrication of ferroelectric liquid crystal devices
1999: Preparation of stripe-shaped domain structure in ferroelectric liquid crystal and the fabrication of spatial light modulator
1999: Process for preparation of ferroelectric liquid-crystal display device with multidomain structure
1999: The characteristics of SSFLC cells with stripe-shaped domain structure
2003: Fabrication of Surface-Stabilized Ferroelectric Liquid Crystal Display with Stripe-Shaped Domain Structure
2005: Extraordinarily high-contrast and wide-view liquid-crystal displays
2005: Liquid-crystal imaging of molecular-tilt ordering in self-assembled lipid tubules
2006: Wide Viewing Angle Multi-domain In-Plane Switching LCD
2007: Anchoring energy and cell gap effects on liquid crystal response time
2008: LED-Lit LCD TVs
2008: Liquid crystal display using combined fringe and in-plane electric fields
2008: Reducing the color shift of a multidomain vertical alignment liquid crystal display using dual threshold voltages
2008: Surface Polymer-Stabilized Vertically Aligned Liquid Crystal Cells with Various Polymer Wall Structures
2008: Wide-view and single cell gap transflective liquid crystal display using slit-induced multidomain structures

Sources

Acta Phys. Sin. (Overseas Ed.), 8, 670
Appl. Phys. Lett., 86, 121107
Appl. Phys. Lett., 92, 051114
Appl. Phys. Lett., 92, 191102
Appl. Phys. Lett., 93, 081103
CN 1.204.066 (1999/01/06)
Guangxue Xuebao, 17, 508
Huadong Ligong Daxue Xuebao, 21, 517
Huaxue Wuli Xuebao, 9, 174
J. Appl. Phys., 101, 103110
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 42, 1628
Liq. Cryst., 26, 553
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 325, 51
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 333, 35
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 453, 379
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 488, 246
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 489, 237
Phys. Lett. A, 231, 289
Phys. Lett. A, 231, 449
Phys. Lett. A, 260, 417
Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 102, 7438
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 2778, 973
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 2866, 497
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3729, 94
Supramol. Sci., 5, 491
Wuli Xuebao, 48, 2289


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang