Index Name

Li, Zhen

Similar Names

Li, Z.;   Li, Zheng;   Liu, Zhen

Co-authors

Chen, Hong-Zheng;   Cheuk, Kevin K.L.;   Dong, Yongqiang;   Dong, Yu-Ping;   Feng, Xin-De;   Gao, Jian;   Hao, Zhengping;   Hua, Jianli;   Huang, Yining;   Häußler, Matthias;   Jin, Yonggang;   Kong, Hong;   Kwok, Hoi-Sing;   Lai, Lo Ming;   Lam, Jacky W.Y.;   Lam, Jacky Wing Yip;   Law, Charles C.W.;   Li, Gan-Zuo;   Lin, Chun Xiang;   Lu, Gao Qing;   Ma, Cheng-Song;   Mi, Baoxiu;   Qiao, Shi-Zhang;   Qin, An-Jun;   Shen, Jia-Cong;   Sun, Jing-Zhi;   Tang, Ben-Zhong;   Tong, Hui;   Wang, Da-Qing;   Wang, Mang;   Yan, Zhimin;   Zheng, Qiang

Publication Titles

1998: Study of lyotropic liquid crystals formed by DCDAC/n-butanol/water ternary system
2005: Functional Disubstituted Polyacetylenes and Soluble Cross-Linked Polyenes: Effects of Pendant Groups or Side Chains on Liquid Crystallinity and Light Emission of Poly(1-phenyl-1-undecyne)s
2006: Novel Linear and Cyclic Polyenes with Dramatic Aggregation-Induced Enhancements in Photoresponsiveness
2006: Synthesis of liquid crystalline poly(1-pentyne)s and fabrication of polyacetylene-perovskite hybrids
2009: Surface-Functionalized Periodic Mesoporous Organosilica Hollow Spheres

Sources

J. Phys. Chem. C, 113, 8673
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 44, 3538
Macromolecules, 38, 3290
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 446, 183
Shandong Daxue Xuebao, Ziran Kexueban, 33, 477


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang