Index Name

Li, Min

Similar Names

Li, M.;   Li, Ming;   Lin, Min

Co-authors

Bai, Bai;   Bai, Bing-Lian;   Bu, Weifeng;   Chai, Jia;   Chaikin, P.M.;   Chen, Xiao-Fang;   Chen, Xin-Fang;   Clark, Noel A.;   Gong, Chengbo;   Guo, Chaowei;   Hou, Qiufei;   Jiang, Shi-Mei;   Jing, Feng-Ying;   Li, Fan;   Li, Gao;   Li, Haolong;   Li, Hongyung;   Li, Jianzhong;   Li, Wen;   Liu, Lihua;   Long, Beihong;   Luckhurst, Geoffrey R.;   Meyer, W.;   Ottewill, R.H.;   Pang, Dong-Mei;   Qiu, Hong-Jin;   Qu, Songnan;   Ran, Xia;   Rogers, R.;   Russel, W.B.;   STS-73 Space Shuttle Crew;   Shao, Ren-Fan;   Shao, Xiang;   Shi, Jianhua;   Sui, Dan;   Tang, Xin-Yi;   Tang, Xinying;   Tian, Wenjing;   Timimi, Bakir A.;   Wang, Chen;   Wang, Guo-Jie;   Wang, Hai-Tao;   Wang, Xinping;   Wang, Yue;   Wu, Kai;   Wu, Lixin;   Wu, Yuqing;   Xin, Hong;   Xiu, Ziyu;   Xu, Chunyan;   Xu, Ji-Ping;   Xuan, Li;   Yang, Chun-Cai;   Yang, Chuncal;   Yang, Yan-Lian;   Ye, Ling;   Yu, Dingyi;   Yu, Mingming;   Yu, Zhi-Xin;   Zeng, Qing-Dao;   Zhang, Fenglong;   Zhang, Haihao;   Zhang, Hongyu;   Zhang, Jianguo;   Zhang, Peng;   Zhang, Xiaobing;   Zhao, Chengxiao;   Zhao, Ke-Qing;   Zhao, Lianjiu;   Zhao, Liyan;   Zhao, Xiao-Guang;   Zhao, Yunfeng;   Zhou, En-Le;   Zhu, Chenhui;   Zhu, Jixiang;   Zou, Zhong-Fei

Publication Titles

1993: Synthesis and structural studies of side chain liquid crystalline polyacrylates containing p-nitroazobenzene. II. Effect of molecular structure on Tg
1993: Synthesis and structure of side chain liquid crystalline polyacrylates containing para-nitroazobenzene. 1. Synthesis of side chain liquid crystalline polyacrylates containing para-nitroazobenzene
1995: Electron diffraction study on monolayer LB films of liquid-crystalline polyacrylate containing para-nitro azobenzene
1995: Synthesis and characterization of polyacrylates containing charge transfer groups
1995: Ultrastructure of liquid crystalline polyacrylates containing p-nitroazobenzene
1996: Molecular design and function on new type of liquid crystalline polymers
1996: Synthesis and thermal transitional properties of side-chain liquid crystalline polyacrylates containing para-nitroazobenzene as mesogenic groups
1997: Crystallization of hard-sphere colloids in microgravity
1997: Nuclear magnetic resonance characterization of p-nitrophenylazobenzene derivatives
1998: Recent advances in liquid crystalline elastomers
1998: Study on binary system comprising a nonmesogen and a mesogen
1998: Synthesis and properties of two series of H-bonded and non-H-bonded thermotropic liquid crystal monomers
1999: Corona poling of liquid crystalline polymers with nitroazobenzene side chains
1999: Side chain liquid crystalline elastomers. Part 1. Phase behavior of their precursors
1999: Study of the effect of hydrogen bonding on the phase behaviour of p-nitroazobenzene derivatives with hydrophilic tails
1999: Synthesis and characterization of novel crosslinkable side-chain liquid crystalline polyesters
2000: Side chain liquid crystalline elastomers II. Thermal properties and orientational behaviour of the LCE based on unsaturated copolyesters
2000: Synthesis and properties of three novel series of monomers containing para-methoxyazobenzene as the mesogenic group
2001: 2H NMR spectroscopic investigation of para-nitroazobenzene liquid crystals
2001: Development of luminous liquid crystalline conjugated polymers
2002: Design and characterization of novel supramolecular liquid crystals involving multiple hydrogen bonds
2005: A surfactant-encapsulated polyoxometalate complex towards a thermotropic liquid crystal
2005: Phase behavior of supramolecules containing methoxy-azobenzene mesogenic liquid crystal groups
2005: Synthesis, supramolecular structure and liquid crystalline behaviour of hydrazide-modified 4-methoxyazobenzene derivatives
2006: Low molecular mass organogel from mesomorphic N-(4-hexyloxybenzoyl)-N'-(4'-nitrobenzoyl)hydrazine
2006: Observation of intercalated smectic phases in symmetric liquid crystal dimers containing hydrazide groups
2006: Synthesis and liquid crystalline behavior of benzoic acid derivatives containing methoxyazobenzene
2006: Synthesis and mesomorphic behaviour of novel discotic meso-tetra(3,4,5-n-trialkoxybenzoylaminophenyl)porphyrins
2007: Hydrazide-based non-symmetric liquid crystal dimers: synthesis and mesomorphic behavior
2007: Hydrazide-based organogels and liquid crystals with columnar order
2007: Liquid crystalline behaviour of benzoic acid derivatives containing alkoxyazobenzene
2007: Twin-Tapered Molecules Containing Bi-dihydrazine Units: Self-Assembly through Intermolecular Quadruple Hydrogen Bonding and Liquid Crystalline Behavior
2008: A new series of liquid-crystalline bi-1,3,4-oxadiazole derivatives: synthesis and mesomorphic behaviour
2008: Bipyridine-Mediated Assembling Characteristics of Aromatic Acid Derivatives
2008: Liquid crystal dimers
2008: Non-symmetric liquid crystal dimers containing the 4-nitrobenzohydrazide group: synthesis and mesomorphic behaviour
2008: Self-assembly of highly luminescent bi-1,3,4-oxadiazole derivatives through electron donor–acceptor interactions in three-dimensional crystals, two-dimensional layers and mesophases
2008: Symmetric bi-pyridyl banana-shaped molecule and its intermolecular hydrogen bonding liquid-crystalline complexes
2008: Symmetric liquid crystal dimers containing hydrazide groups: parity-dependent smectic structure, hydrogen bonding and substitution effect
2008: Synthesis and liquid crystalline properties of hydrazide derivatives: hydrogen bonding, molecular dipole, and smectic structures
2008: Synthesis, liquid crystalline properties and fluorescence of polycatenar 1,3,4-oxadiazole derivatives
2009: Nanoparticles, Helical Fibers, and Nanoribbons of an Achiral Twin-Tapered Bi-1,3,4-oxadiazole Derivative with Strong Fluorescence
2009: Recent progress in rod-coil molecules by self-assembly via lateral intermolecular H-bonding
2009: The synthesis and mesomorphic behaviour of tetracatenar and hexacatenar bi-1,3,4-oxadiazole derivatives
2009: The synthesis and mesomorphic behaviour of tetracatenar di-hydrazine derivatives

Sources

Chem. Commun., 2005, 3785
Chem. Mater., 19, 4839
Chem. Res. Chin. Univ., 17, 108
Fenxi Huaxue, 25, 1438
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 16, 635
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 26, 1957
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 27, 1767
Gaofenzi Tongbao, (1) 45
Gaofenzi Tongbao, (3) 72
Gongneng Gaofenzi Xuebao, 6, 339
Huaxue Tongbao, (4) 212
J. Appl. Polym. Sci., 60, 2185
J. Mater. Chem., 18, 3954
J. Mol. Struct., 891, 312
J. Phys. Chem. C, 112, 10141
J. Phys. Org. Chem., 20, 589
Langmuir, 25, 1713
Liq. Cryst., 24, 381
Liq. Cryst., 25, 419
Liq. Cryst., 26, 1053
Liq. Cryst., 27, 1641
Liq. Cryst., 27, 867
Liq. Cryst., 29, 1031
Liq. Cryst., 32, 755
Liq. Cryst., 33, 439
Liq. Cryst., 33, 445
Liq. Cryst., 33, 913
Liq. Cryst., 34, 659
Liq. Cryst., 35, 333
Liq. Cryst., 35, 389
Liq. Cryst., 35, 793
Liq. Cryst., 35, 905
Liq. Cryst., 35, 967
Liq. Cryst., 36, 7
Liq. Cryst., 36, 817
Macromol. Chem. Phys., 200, 834
Nature, 387, 883
New J. Chem., 31, 401
Polym. Bull., 35, 65
Polym. Bull., 42, 575
Polym. Bull., 42, 77
Thin Solid Films, 264, 89
Yingyong Huaxue, 10 (4) 43
Youji Huaxue, 28, 1857
Youji Huaxue, 29, 528


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang