Index Name

Li, Fan

Similar Names

Li, An;   Li, F.;   Li, Fang

Co-authors

Bai, Bing-Lian;   Chen, Lie;   Chen, Liping;   Chen, Xiao-Fang;   Chen, Yiwang;   Clark, Noel A.;   Ergang, Nicholas S.;   Fyfe, Colin A.;   Gong, Chengbo;   He, Xiaohui;   Hu, Rongrong;   Li, Min;   Liu, Lihua;   Long, Beihong;   Pang, Dong-Mei;   Qu, Songnan;   Shao, Ren-Fan;   Shao, Xiang;   Stein, Andreas;   Tang, Ben-Zhong;   Wang, Hai-Tao;   Wang, Yue;   Wang, Zhiyong;   Wu, Kai;   Xu, Chunyan;   Xuan, Li;   Yao, Kai;   Yu, Zhi-Xin;   Zhang, Hongyu;   Zhang, Peng;   Zhao, Lianjiu;   Zhou, Weihua;   Zhu, Chenhui;   Zou, Zhong-Fei

Publication Titles

2006: Effects of Hierarchical Architecture on Electronic and Mechanical Properties of Nanocast Monolithic Porous Carbons and Carbon-Carbon Nanocomposites
2007: Controlling the Shape and Alignment of Mesopores by Confinement in Colloidal Crystals: Designer Pathways to Silica Monoliths with Hierarchical Porosity
2007: Twin-Tapered Molecules Containing Bi-dihydrazine Units: Self-Assembly through Intermolecular Quadruple Hydrogen Bonding and Liquid Crystalline Behavior
2008: Non-symmetric liquid crystal dimers containing the 4-nitrobenzohydrazide group: synthesis and mesomorphic behaviour
2008: Self-assembly of highly luminescent bi-1,3,4-oxadiazole derivatives through electron donor–acceptor interactions in three-dimensional crystals, two-dimensional layers and mesophases
2008: Symmetric liquid crystal dimers containing hydrazide groups: parity-dependent smectic structure, hydrogen bonding and substitution effect
2008: Synthesis and liquid crystalline properties of hydrazide derivatives: hydrogen bonding, molecular dipole, and smectic structures
2009: A novel type of optically active helical liquid crystalline polymers: Synthesis and characterization of poly(p-phenylene)s containing terphenyl mesogen with different terminal groups
2009: Synthesis and Helical Conformation of Novel Optically Active Liquid Crystalline Poly(p-phenylene)s Containing Cyanoterphenyl Mesogen as Pendant
2010: Synthesis and Properties of Light-Emitting Polythiophene Derivatives Bearing Terphenyl Mesogenic Pendant

Sources

Chem. Mater., 18, 5543
Chem. Mater., 19, 4839
J. Mater. Chem., 18, 3954
J. Polym. Sci., Polym. Chem., 47, 4723
Langmuir, 23, 3996
Liq. Cryst., 35, 333
Liq. Cryst., 35, 793
Liq. Cryst., 35, 967
Macromolecules, 42, 5053
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 518, 70


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang