Index Name

Liu, Zhong-Fan

Alternative Writings

Liu, Z.F.

Similar Names

Liu, Z.-F.

Co-authors

Chen, Er-Qiang;   Cheng, Stephen Z.D.;   Jang, Jee Hwan;   Jeong, Kwang-Un;   Lam, Jacky W.Y.;   Peng, Hai-Lin;   Tang, Ben-Zhong;   Tu, Ying-Feng;   Xu, Guo-Qiang;   Ye, Chun;   Yu, Zhen-Qiang

Publication Titles

2005: Frustrated Molecular Packing in Highly Ordered Smectic Phase of Side-Chain Liquid Crystalline Polymer with Rigid Polyacetylene Backbone


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang