Index Name

Liu, Xun

Similar Names

Liu, X.;   Liu, Xu

Co-authors

Chen, Xiao-Fang;   Fan, Xing-He;   Gao, Long-Cheng;   Shen, Zhi-Hao;   Wu, Yi-Xian;   Zhang, Cheng-Long;   Zhou, Qi-Feng

Publication Titles

2008: ABA type liquid crystalline triblock copolymers by combination of living cationic polymerization and ATRP: synthesis and self-assembly


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang