Index Name

Liu, Xuan-Bo

Alternative Writings

Liu, X.-B.;   Liu, X.B.;   Liu, Xuanbo

Co-authors

Chen, Er-Qiang;   Chen, Yong-Ming;   Cheng, Stephen Z.D.;   Fan, Xing-He;   Jiao, Qing;   Shen, Zhi-Hao;   Xi, Fu;   Ye, Chun;   Yi, Zhuo;   Zhao, Yong-Feng;   Zhou, Qi-Feng

Publication Titles

2008: Lamella-to-Lamella Transition and Effect of Coil-Stretching on Crystallization in a Rod-Coil Diblock Copolymer Containing Poly(.epsilon.-caprolactone)
2008: Synthesis, characterization, and self-assembly of comb-dendronized amphiphilic block copolymers


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang