Index Name

Liu, Ming

Similar Names

Li, Ming;   Liu, M.;   Lu, Ming

Co-authors

Hu, Wenping;   Jia, Rui;   Li, Liqiang;   Liu, Ge;   Shang, Liwei;   Tu, Deyu;   Zhen, Lijuan

Publication Titles

2008: Controllable and reproducible fabrication of high anisotropic organic field effect transistors


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang