Index Name

Liang, Xiaochao

Similar Names

Liang, X.

Co-authors

Chen, Xiao-Fang;   Fan, Xing-He;   Jin, Hao;   Shen, Zhi-Hao;   Wang, Ping;   Xu, Yi-Ding;   Yang, Qian;   Zhou, Qi-Feng;   Zou, De-Chun

Publication Titles

2009: Synthesis, Photophysics, and Electroluminescence of Mesogen-Jacketed 2D Conjugated Copolymers Based on Fluorene-Thiophene-Oxadiazole Derivative


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang