Index Name

Liang, Xiao

Similar Names

Liang, X.

Co-authors

Dabrowski, Roman;   Du, Bo;   Du, Fang;   Fan, Yun-Hsing;   Gao, Hongjin;   Gauza, Sebastian;   Jiao, Meizi;   Kang, Lei;   Kula, Przemyslaw;   Li, Bo;   Lin, Pao-Tai;   Lin, Yi-Hsin;   Liu, Jia;   Lu, Yan-Qing;   Nie, Xiangyi;   Qiu, Yong;   Ren, Hong-Wen;   Shi, Gaoquan;   Shi, Lin;   Song, Qiong;   Sun, Jie;   Tang, Hong;   Wang, Hai-Ying;   Wang, Haifeng;   Wang, Hao;   Wu, S.-T.;   Wu, Shin-Tson;   Wu, Thomas X.;   Wu, Yung-Hsun;   Xianyu, Haiqing;   Xu, Shou-Yi;   Yan, Ling;   Zhang, Bai-Zhe;   Zhang, Lei;   Zhang, Zhuo;   Zhao, Qian;   Zhao, Yue;   Zhou, Ji

Publication Titles

2000: Novel photoalignment materials for liquid crystals based on modified polysiloxane
2000: Surface orientation properties of polyimide derived from cyclobutanetetracarboxylic dianhydride
2001: Property of polyimide alignment layer used for STN liquid crystal display
2004: Dual-frequency addressed hybrid-aligned nematic liquid crystal
2004: Dual-frequency liquid crystal gels with submillisecond response time
2004: Tunable diffraction grating using ultraviolet-light-induced spatial phase modulation in dual-frequency liquid crystal
2005: Dual-Frequency Addressed Variable Optical Attenuator with Submillisecond Response Time
2005: Surface anchoring effect on the morphology and performance of polymer-dispersed liquid crystal (Invited Paper)
2006: Dual-Frequency Addressed Infrared Liquid Crystal Phase Modulators with Submillisecond Response Time
2006: Synthesis of laterally difluorinated ester liquid crystal
2007: A blue electroluminescence organic material with liquid crystal property
2007: Electrically tunable negative permeability metamaterials based on nematic liquid crystals
2008: High birefringence and low viscosity negative dielectric anisotropy liquid crystals
2008: High performance dual frequency liquid crystal compounds
2009: Diluters' effects on high ?n and low-viscosity negative ?e terphenyl liquid crystals
2009: High Birefringence and Low Viscosity Liquid Crystals with Negative Dielectric Anisotropy

Sources

Appl. Phys. Lett., 85, 1131
Appl. Phys. Lett., 85, 2451
Appl. Phys. Lett., 85, 3354
Appl. Phys. Lett., 90, 011112
Gongneng Cailiao, 31, 97
Jingxi Huagong, 23, 524
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 39, 1221
Jpn. J. Appl. Phys., Part 1, 44, 1292
Liq. Cryst., 35, 1129
Liq. Cryst., 35, 1401
Liq. Cryst., 36, 865
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 454, 123
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 509, 47
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5741, 74
Thin Solid Films, 515, 3893
Yingyong Huaxue, 18, 169


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang