Index Name

Kovalchuk, Oleksandr V.

Similar Names

Kovalchuk, O.V.

Co-authors

Reshetnyak, Viktor Yu.;   Yarmolenko, Viktor V.;   Yaroshchuk, Oleg V.

Publication Titles

1999: Low frequency relaxation processes in a PDLC film


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang