Index Name

Kolomeytsev, Alexandr A.

Alternative Writings

Kolomeytsev, A.A.

Co-authors

Dyadyusha, Andrey G.;   Gerus, Igor V.;   Khizhnyak, Anatoliy I.;   Kwon, Soon-Bum;   Marusii, Tatyana Ya.;   Park, Woo-Sang;   Reznikov, Yuriy A.;   Shin, Hyun-Ho;   Yaroshchuk, Oleg V.

Publication Titles

1994: Thermostable photopolymer material for liquid crystal device


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang