Index Name

Klebanov, Matvey

Alternative Writings

Klebanov, M.

Co-authors

Eisenberg, Naftali;   Kurioz, Yuriy;   Lyubin, Victor;   Manevich, Michael;   Reznikov, Yuriy

Publication Titles

2008: Photoalignment of Liquid Crystals on Chalcogenide Glassy Films


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang