Index Name

Khizhnyak, Anatoliy I.

Similar Names

Khizhnyak, A.I.

Co-authors

Dyadyusha, Andrey G.;   Gerus, Igor V.;   Kang, Dae Sung;   Kolomeytsev, Alexandr A.;   Kwon, Soon-Bum;   Marusii, Tatyana Ya.;   Park, Woo-Sang;   Reznikov, Yuriy A.;   Shin, Hyun-Ho;   Yaroshchuk, Oleg V.

Publication Titles

1994: Thermostable photopolymer material for liquid crystal device
1995: Orientation film for liquid-crystal display device


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang