Index Name

Khizhnyak, A.

Similar Names

Khizhnyak, Anatolii

Co-authors

Dyadyusha, A.;   Kang, D.;   Kutulya, L.;   Kwon, S.;   Marusii, T.;   Park, W.;   Reshetnyak, V.;   Reznikov, Yu.;   Shin, H.;   Vinogradov, V.;   Yaroshchuk, O.

Publication Titles

1990: Photoinduced change of cholesteric LC-pitch
1995: An oblique orientation of nematic liquid crystals on a photosensitive aligning polymer


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang