Index Name

Jiang, Zhen-Hua

Alternative Writings

Jiang, Z.-H.;   Jiang, Z.H.;   Jiang, Zhenhua

Co-authors

Ben, Teng;   Chen, Chun-Hai;   Chen, Ye;   Dai, Xiao-Hui;   Fang, Zhi Jie;   Li, Li-Wei;   Ma, Jia;   Ma, Rong-Tang;   Shibata, Mitsuhiro;   Sun, Hui;   Wang, Gui-Bin;   Wang, Han-Fu;   Wu, Zhong-Wen;   Xu, Ying-Kai;   Yang, De-Cai;   Yang, Yan-Hua;   Yang, Zhenzhong;   Yie, Chunmin;   Yosomiya, Ryutoku;   Zhang, Wan-Jin;   Zheng, Qiang;   Zheng, Yu-Bin;   Zhou, Bing;   Zhou, Hong-Wei

Publication Titles

1993: Crystallization and melting behavior of PET-EVA blends
1996: Thermal properties and crystallization behavior of poly(ether ether ketone ketone)/poly(ether biphenyl ether ketone ketone) copolymers
1999: Crystallization and melting behavior of poly(p-phenylene sulfide) in blends with poly(ether sulfone)
1999: Melting behavior of poly(aryl ether ketone)s containing dibenzoylbiphenyl moieties copolymer
2000: The melting behavior of poly(ether diphenyl ether ketone ketone)
2001: Shear-induced stabilization of the nematic phase in a side group-containing poly(aryl ether ketone) copolymer
2005: Synthesis and characterization of block copolymers containing poly(aryl ether ketone) and liquid crystalline polyester segments

Sources

Chem. Res. Chin. Univ., 17, 233
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 26, 589
J. Appl. Polym. Sci., 74, 1686
Jilin Daxue Ziran Kexue Xuebao, (3) 116
Macromol. Chem. Phys., 197, 3167
Polym. Prepr., 40 (1) 205
Polym. Prepr., 41 (1) 262


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang