Index Name

Hashimoto, Kenji

Similar Names

Hashimoto, K.

Co-authors

Akahane, Tadashi;   Endo, Hiroyuki;   Fukuda, Atsuo;   Hacha, Satoshi;   Hachia, Satoshi;   Hachiya, Minoru;   Hachiya, Satoshi;   Hani, Tsutomu;   Hara, Masahiko;   Hashiya, Satoshi;   Ichikawa, Rinjiro;   Ido, Motohisa;   Inoe, Kazuyoshi;   Ishikawa, Ken;   Kawasaki, Kenji;   Kimura, Satoru;   Kishi, Susumu;   Komori, Hiroshi;   Kondoh, Masumi;   Kuze, Eiichi;   Miyoshi, Kazuhiko;   Morita, Kazuharu;   Moriwaki, Fumio;   Nakagawa, Masahiro;   Natsuume, Tadao;   Nunoyama, Eiji;   Okumura, Osamu;   Ooyama, Masatsugu;   Ouchi, Yukio;   Sekiya, Takashi;   Takahashi, Nobukazu;   Takezoe, Hideo;   Terui, Hirotoshi;   Tomoike, Kazuhiro;   Uchida, Shunji;   Uchida, Syunji;   Uchida, Toshiharu;   Umigami, Akira;   Wada, Hiroshi;   Wada, Shinji;   Wada, Sinji;   Yamada, Takashi;   Yokoyama, Seiichiro;   Yuasa, Kimihiro;   Yuasa, Koyo

Publication Titles

1983: Experimental study on higher order reflection by monodomain cholesteric liquid crystals
1984: A Practical Method of Preparing Thin Homogeneous Ferroelectric Smectic Cells for Electro-Optical Microsecond Switches (II): Sm A Liquid Crystal Growth under a Temperature Gradient
1987: Ferroelectric liquid crystal polymer
1987: Heat Pulse Method for Determination of Thermal Diffusivity of Liquid Crystals
1988: Liquid-crystalline branched polyoxyalkylenes
1988: Polyacrylate liquid crystals
1988: Polysiloxane liquid crystals
1988: Synthesis of some smectic liquid-crystalline polymers and their ferroelectricity
1989: Biphenyl derivatives as intermediates for liquid crystal polymers
1989: Diols for liquid-crystalline polyesters for fast-response displays
1989: Liquid-crystal polymer composition
1989: Preparation and polymerization of oxiranylalkyl aromatic ethers
1989: Preparation of chiral smectic-C phase liquid crystalline polymers
1989: Preparation of crosslinked liquid crystalline polymers
1990: Chiral smectic liquid crystal compositions containing ferroelectric chiral liquid crystal oligomers
1990: Electrooptical imaging device containing liquid crystal polymer
1990: Ferroelectric liquid crystal composition for display device
1990: Ferroelectric liquid crystal composition for fast-response displays
1990: Ferroelectric liquid crystal compositions
1990: Ferroelectric liquid-crystalline oligomers
1990: Ferroelectric polymer liquid crystal materials for large area display devices
1990: Liquid-crystal copolymers
1990: Liquid-crystalline siloxane-based polymers
1990: Optically-active 3,6-di-substituted-1,2,4,5-tetrazines as liquid crystals
1991: Electrooptical properties of ferroelectric liquid crystalline polymers
1991: Ferroelectric polymeric liquid crystal composition for display device
1991: Preparation of macromolecular liquid crystal compounds and their intermediate epoxy compounds
1991: Preparation of polyether liquid crystals
1992: Antistatic optical laminates for liquid crystal display panels
1992: Birefringence-mode guest host-type liquid-crystal display device
1992: Electro-optical properties of ferroelectric liquid crystalline polymers
1992: Ferroelectric liquid crystal composition for displays and electrooptic device
1992: Ferroelectric liquid crystalline polymers for display devices
1992: Liquid-crystalline polymers and epoxy group-containing monomers for their preparation
1992: Manufacture of liquid-crystal display panels
1992: Phase difference elemental film, phase difference plate and liquid crystal display
1992: Phase difference elemental film, phase difference plate and liquid crystal display (LCD) using same
1992: Phase difference plate and liquid crystal display (LCD)
1992: Phase plate for liquid crystal display
1992: Polymeric liquid crystals and optical devices using same
1992: Smectic liquid crystal optical device
1992: Surface protecting films for liquid-crystal display panels
1993: Ferroelectric liquid crystalline polyoxyethylenes with etheric-oxygen-containing spacers
1996: Optical laminate sheet for liquid crystal display device
1997: Color filter for liquid-crystal display device

Sources

EP 228.703 (1987/07/15)
EP 274.128 (1988/07/13)
EP 297.554 (1989/01/04)
EP 355.772 (1990/02/28)
Ferroelectrics, 122, 53
Ferroelectrics, 148, 245
JETI, 38, 165
JP 01.083.036 (1989/03/28)
JP 01.083.048 (1989/03/28)
JP 01.156.971 (1989/06/20)
JP 01.234.413 (1989/09/19)
JP 01.234.414 (1989/09/19)
JP 02.000.640 (1990/01/05)
JP 02.194.086 (1990/07/31)
JP 02.202.585 (1990/08/10)
JP 02.202.981 (1990/08/13)
JP 02.215.889 (1990/08/28)
JP 02.233.796 (1990/09/17)
JP 02.240.048 (1990/09/25)
JP 02.311.467 (1990/12/27)
JP 03.195.796 (1991/08/27)
JP 03.220.160 (1991/09/27)
JP 03.290.491 (1991/12/20)
JP 04.029.219 (1992/01/31)
JP 04.031.442 (1992/02/03)
JP 04.039.326 (1992/02/10)
JP 04.044.015 (1992/02/13)
JP 04.198.914 (1992/07/20)
JP 04.299.109 (1992/10/22)
JP 04.314.784 (1992/11/05)
JP 04.320.218 (1992/11/11)
JP 08.248.400 (1996/09/27)
JP 09.005.514 (1997/01/10)
JP 63.161.005 (1988/07/04)
JP 63.280.742 (1988/11/17)
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 23, L211
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 26, L1000
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 101, 329
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 155, 93
Polym. Adv. Technol., 3, 205
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 1665, 154
WO 9.222.002 (1992/12/10)
WO 9.222.835 (1992/12/23)
WO 9.222.836 (1992/12/23)
WO 9.222.837 (1992/12/23)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang